Tuesday, September 18, 2012

Chinh khi viet-: Tổ chức hệ phái vô đạo GHPGVNTN là một tổ chức khủng bố
GHPGVNTN 31 lần đốt sư tăng cúng dường cho VG Hồ Chí Minh

Chúng ta chỉ chống bọn VG Cộng sản đang cai trị, còn bọn VGCS trá hình trà trộn vào tôn giáo luôn luôn được cộng đồng nuôi duởng, thờ lạy mà chúng gọi là Tam bảo-Phật Pháp Tăng. Chúng ta nghĩ rằng " giặc Miền Bắc vô đây, bàn tay vấy máu hận thù"
 nhưng hãy nhìn xem hình ảnh tôn giáo,hành động trong quá khứ và hiện tại nơi tu hành đã làm Giặc, bàn tay nhuốm máu hận thù, bàn tay nhuốm máu anh em, là nơi rữa tiền cho VGCS, nơi chứa gái, bán cần sa ma tuý dưới đội quân Tam Bảo Nô luôn luôn trung thành với đạo pháp với tôn chỉ " chấn hưng" " cứu nguy dân tộc" . Nếu bọn VG trốn trong tôn giáo vẫn được che chở để phát triển và tung hoành ngang dọc, tội ác đầy dẫy thì dân tộc VN sẽ tiếp tục đắm chìm trong địa ngục bất kỳdưới chế độ nào. Muốn dẹp bỏ VGCS, thì phải dẹp bỏ những hang hùm beo rắn rết hùm do VGCS cấy vào nơi tu hành trong nước và hải ngoại.
Lời cảnh tỉnh cho các thế hệ sau là hoạt động của những kẻ phá hoại đất nước thường hay trà trộn vào nơi thiêng liêng, tu hành để cấy mầm mống tội lỗi, cũng nơi là trú ẩn an toàn cho mọi hoạt động phá hoại quốc gia. 
 Đặng Phúc. Chính Khi Việt

Xin Lỗi quý cụ làng net cho con vạch ra cái dốt của con Hoa Hoang Lan.
Thứ Nhất Hoa Kỳ không có thù hằn gì Hồi Giáo Cả. Hoa kỳ chỉ triệt hạ các tổ chức khủng bố núp trong vỏ bọc Hồi Giáo mà thôi. Nói một cách khác tổ chức Al-Qaeda không là Hồi Giáo. Cho nên chống lại nhóm quá khích Al-Qaeda không có nghĩa Hoa Kỳ chống Hồi Giáo.
Thí dụ: Tổ chức hệ phái vô đạo GHPGVNTN là một tổ chức khủng bố, tăng ni cũa tập đoàn vô đạo này không phải là Phât Giáo vì chúng phạm vào tất cả các giới luật cuả Đức Phật . Ngụ Giới là Năm Giới căn bản dành cho Phật Tử mà chúng không giữ được thì 250 giới tỳ kheo chúng làm sao giữ mà gọi chúng là Trưởng Tử Như Lai. Vì thế chống lại tập đoàn vô đạo GHPGVNTN không có nghĩa là CHỐNG PHẬT GIÁO.
Một điểm dốt khác của Hoa Hoàng Lan khiêu khích Cộng Đồng Tỵ Nạn CS Hoa Kỳ là gây hấn với Hồi Giáo trong khi mục tiêu tiên quyết của Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản chúng ta là nỗ lực dùng mọi sức mạnh của mình để tiêu diệt quân bán nướcTập Đoàn Việt Gian Cộng Sản. Chúng ta không có thời gian và nhân lực để làm cái chuyện "Này UyenVi, ngươi có ngon thì báng bổ Hồi Giáo để trả thù cho nước Mỹ đi"
Thứ Hai là cái dã tâm của con Hoa Hoang Lan quy kết cô Uyen Vi là thành phần đánh phá Tôn Giáo Phật Giáo. Tôi chưa thấy ở bất cứ chỗ nào, câu nào, đoạn nào trong tất cả các bài cô Uyên Vi post ra, hoặc nhận định của cô mang tính chất bài bác Phật Giáo cả.
Hoa Hoàng Lan nếu còn là CON NGƯỜI có nhân tính xin trích ra ở đâu, chỗ nào cô UYÊN VI báng bổ Tôn Giáo PHẬT GIÁO
Hãy can đảm trả lời ta.
Chính Khí Việt

----- Forwarded Message -----
From: _ UYENVI123
To:
Sent: Tuesday, September 18, 2012 12:13 AM
Subject: [VietNamHaiNgoai] Uyên Vi trả lời - Này, tên cuồng tín Uyen Vi !!!


Mu. Hoa Hoàng Lan này bày vẽ viết văn mà chưa biết phân biệt được Phật Giáo và nhóm ÁC TĂNG PHẢN QUỐC và PHẢN LOẠN ẤN QUANG...
TB: Sau chữ Uyên Vi còn thêm ba dấu chấm than !!! làm gì ?

From: Hoa Hoang Lan
Subject: [GoiDan] Này, tên cuồng tín Uyen Vi !!!

Date: Monday, September 17, 2012, 10:17 PM


Này UyenVi, ngươi có ngon thì báng bổ Hồi Giáo để trả thù cho nước Mỹ đi, chớ chửi & lăng mạ Phật Giaó chả bõ bèn gì, vì đạo Phật từ bi hỉ xả, không đánh bậy và sẵn sàng tha thứ. Phật Tử chúng ta không giết ngươi cho bẩn tay, lại vi phạm luật pháp Mỹ nữa.
Ngươi có ngon ra đường la to "Uyên Vi chống Muhammad" coi thử bọn Hồi giáo có cà nhà ngươi, xé xác mi ra làm trăm mảnh không ???
Đồ hèn ! Ta đã biết ngươi là ai rồi mà cứ viết NGU mãi.
--- On Mon, 9/17/12, _ UYENVI123 wrote:

From: _ UYENVI123
Subject: [GoiDan] Thích Quảng Độ có phải là tổ quốc đâu mà nói đụng đến Thích Quảng Độ là "phản quốc" hở phản chiến Võ Văn ÚN LÀI, XÚ DANH LÙN MÀ LỐI, PHÉT, BỊP và MU. ĐẦM GIÁN ĐIỆP HÔI HÁM, NGỌNG NGỊU, Ú NA Ú NẦN "KA TA LỐP PHẮC NỜ" TO MỒM SONG TẤU CA KHÚC "HAI CHÚNG
To:
Date: Monday, September 17, 2012, 7:27 PM


Thích Quảng Độ có phải là tổ quốc đâu mà nói đụng đến Thích Quảng Độ là "phản quốc" hở phản chiến Võ Văn ÚN LÀI, XÚ DANH LÙN MÀ LỐI, PHÉT, BỊP và MU. ĐẦM GIÁN ĐIỆP HÔI HÁM, NGỌNG NGỊU, Ú NA Ú NẦN "KA TA LỐP PHẮC NỜ" TO MỒM SONG TẤU CA KHÚC "HAI CHÚNG EM KIẾP CÁ SỐNG NHỜ NƯỚC TỪ BI CỦA CIA, USA, UN VÀ BÁ TÁNH VN NGÔ NGHÊ ...".

Monday, September 17, 2012, 1:27 PM

          http://www.youtube.com/watch?v=TH6cFbzrGhU

No comments: