Friday, March 30, 2012

Thích Nhật Tân là tên việt gian giả sư tăng Nguyễn Hữu Ba, Trần Quang Diệu

LTS- chúng tôi nhận được bản tin sau đây qua các đọc giả gởi đến. Xin quí phật tử cư ngụ tại Úc châu xác định về nhân vật Thích Nhật Tân/Trần Quang Diệu, Mặc Giang


Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Uùc Đại Lợi – Tân Tây Lan
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia – New Zealand
Hội Đồng Điều Hành
Văn Phòng Hội Chủ – Chùa Pháp Hoa
20 Butler Avenue, Pennington, SA 5013 – AUSTRALIA. Tel: (08) 8447 8477. Fax: (08) 8240 1758
Văn Phòng Tổng Thư Ký – Chùa Pháp Bảo.
154 Edensor Road, St. Johns Park, NSW 2176 – AUSTRALIA. Tel: (02) 9610 5452. Fax: (02) 9823 8748


>
>
 Thích Nhật Tân là  tên việt gian giả sư tăng Nguyễn Hữu Ba, Trần Quang Diệu, Phan Minh Tài, Hoàng Vương Đại, Văn phòng Cõi Trên, Ngọa Long Cốc Chủ, Giang sơn Một Cõi,  Thấu Tâm Can, Thi sĩ Mặt Gian, tonggiamdocvanphongcoitren, phatahienchanh, Hau Cameron   
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Uùc Đại Lợi – Tân Tây Lan
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia – New Zealand
Hội Đồng Điều Hành-Văn Phòng Hội Chủ –
 Chùa Pháp Hoa
20 Butler Avenue, Pennington, SA 5013 – AUSTRALIA.
 Tel: (08) 8447 8477. Fax: (08) 8240 1758

Văn Phòng Tổng Thư Ký – Chùa Pháp Bảo.
154 Edensor Road, St. Johns Park, NSW 2176 – AUSTRALIA
. Tel: (02) 9610 5452. Fax: (02) 9823 8748


 xin đọc giả cẩn thận với những tên việt gian đội lớp sư tăng khuôn mặt đầy chất bất lương, không có có dáng dấp của người tu hành như những tên dưới đây: 

     
     KHÓA HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU KỲ II
được tổ chức tại Otford, vùng Wollonggong, tiểu bang New South Wales từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 1 năm 2003

Hình ảnh chư Tôn Đức
trong Ban Giảng Huấn

( còn nhiều vị chưa có hình, ban Thư Ký sẽ bổ sung sau)

 HT Thích Như Huệ
TT Thích Bảo Lạc
TT Thích Quảng Ba
TT Thích Trường SanhTT Thích Bổn ĐiềnTT Thích Nhật Tân
TT Thích Tịnh ĐạoTT Thích Tâm MinhTT Thích Như Định
 ĐĐ Thích Phổ Huân
 ĐĐ Thích Thông Tịnh
 ĐĐ Thích Nguyên Tạng
 ĐĐ Thích Viên Trí
 Sư cô Nguyên Khai
 Sư cô Tịnh Ánh

No comments: