Sunday, March 4, 2012

GHPGVNTN-Thích Giác Nhiên tổ chức "về nguồn" làm việt gian ngày 18-09-2008


TRU TRÉO TUYÊN BỐ CHUNG
Trong cái gọi là TUYÊN BỐ CHUNG của các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada , Úc Ðại Lợi - Tân Tây Lan, Âu Châu, và Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, ma Ba Tuần lại GIẢ PHẬT như trong chuyện cỗ Phật Giáo, khiến đồng hương Phật Tử lắc đầu ngao ngán cho lũ ma tăng.
Thiên hạ cười ngặc ngoẻo về đứa con TIỀN DÂM HẬU THÚ công đồng PGVN tại Hoa kỳ.
Ai đời thuở nào ma quân tùng tam tụ bảy Về Nguồn đồng thời ra mắt đứa con èo uột, thì ma quân tuy chưa làm giấy khai sanh, nhưng cũng lôi nó ra để ký tên vào TUYÊN BỐ CHUNG.
Cái gọi là cộng đồng PGVN tại HK được quỹ dữ mang thai ngày 12 tháng 1 năm 2008. Đến tháng 5 thì sư Giác Nhiên móc thai nhi ra, mang về trình đảng qua lễ Vesak.
Sư Giác Nhiên chờ đến phiên thay mặt cộng đồng PGVN tại Hoa Kỳ đọc diễn văn chào mừng Vesak 2008 tổ chức tại Hà Nội.
TUYÊN BỐ CHUNG của ma quân minh định vị trí của bọn chúng đối với đất nuớc, dân tộc:" Không chấp nhận các "Tuyên Cáo của Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN về Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như Tuyên Cáo tố cáo công hàm bán nước của tên  thủ tướng mõ vẫu VC Phạm Văn Đồng "
TUYÊN BỐ CHUNG còn có câu "cây muốn lặng, gió không ngừng" ý muốn nói công hàm nán nước của tên Đồng ký nhày 14 th 9, 1958 đã không được đảng đề cập tới bao giờ, sao GHPGVNTN lại dựng dậy, còn bảo là có tội với Tổ tiên.
Hà Nội ra lệnh bắt thằng nhỏ cộng đồng trình làng gấp. nên ma tăng bèn rình rang tổ chức Ngày Về Nguồn 18, 19 tháng 9, 2008
 Ngày Về Nguồn 18, 19 th9, 2008, một thách thức cộng đồng tị nạn CS.
 Đứa con ma quân cầu tự sẽ được trình làng trong ngày Về Nguồn

Thiệp Mời gởi các ma tăng
 Sư quốc doanh có hổn danh Đại Đức Thìch Đồng Châu do sư Pháp Châu chùa VN Orange County bảo lảnh từ VN qua năm 2003. Năm 2005, khi Pháp Châu về VN tuyển lựa thêm quốc doanh, giao chùa cho tên Đồng Châu. Trong chùa lúc đó có chứa đài phát thanh Việt gian Phùng Tuệ Châu, bị Nha Sĩ Đàm Bảo Kiếm huy động đồng hương đến biểu tình rần rộ liên tiếp nhiều ngày, khiến Pháp Châu phải mời Việt gian đi chỗ khác chơi. Tên Đồng Châu thấy khó ăn, bèn lạy lục Pháp Châu gởi đi chỗ nào khác dễ hoạt động hơn. Pháp Châu bèn nhờ đến Nguyên Trí, vốn sẵn có cái mác chống cộng, chứa chấp tên Đồng Châu hầu yễm trợ hắn hoạt động.
Hôm thứ bẩy 06/9, khi tên Đồng Châu lên sân khấu đọc chương trình tiệc Về Nguồn, thấy bên ngoài lao xao biểu tình, vội vả đọc thật nhanh, xong chạy ra ngoài tính gây hấn với đồng bào, nào ngờ chạm mặt Nha Sĩ Đàm Bảo Kiếm, như CON GÀ RÓT, cái tên gọi là Đại Đức Đồng Châu gài số de, thụt lẹ vào hang.
Thật là một cuộc chạm tráng kỳ thú !
HÃY THAM DỰ BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI BỌN VỀ NGUỒN
TRONG CÁC NGÀY 18, 19, 29, 21 TH 9, 2008

Một tấm bìa cứng của đoàn biểu tình hôm 13/9
TRỞ VỀ TRANG CHÍNH

No comments: