Monday, March 12, 2012

Youtube riêng tặng thầy trò dâm tăng Thích Chánh lạc và Thích Không Tánh


Youtube riêng tặng thầy trò dâm tăng Thích Chánh lạc và Thích Không Tánh, Thích Giác Đức, Thích Viên Lý, Thích Đôn Hậu, Thích Trí Quang v..v..và những tên việt gian nấp trong GHPGVNTN-AQ để biến đảng việt gian cs thành đạo Phật giáo.

Hài hước "Thầy trò Đường Tông đi thỉnh... Bao cao su"

   http://www.youtube.com/watch?v=fyOPOTz6dos


No comments: