Sunday, February 26, 2012

Vuong Trong Nghia- Viện Hú Đạo 2-Đạo ù...ù...


From: Vuong Trong Nghia <vuongtrongnghia44@gmail.com>
To: thaoluan9@yahoogroups.com
Sent: Friday, November 4, 2011 3:31 PM
Subject: [Thaoluan9] Thơ tặng Viện Hú Đạo 2

Đạo ù...ù...

Đoàn Đào


Đời nay ngán ngẫm mấy "ông" sư
Khoác áo nâu sòng lại thế ư?
Ham bạc, ham nhà, ham cái í
Cải kinh, cải kệ, cải đường tu
Tam bành chỉ xứng danh thầy Hĩm
Lục tặc rằng nên chức bố cu
Nếu chửa có tên tăng phái ấy
Khuyên ông nên đặt: Đạo ù...ù...

Thơ Đoàn Đào tặng Viện Hú Đạo 2

--------------


Thầy Chùa Sướng Nhất


Trần Ngân Tiêu

Kiểu tu thật chả phí công
Tay cầm dùi mõ, tay mông của bà
Buồn thì chánh điện ê a
Khỏe thì ông lại cùng bà "vu sơn"
Hả hê cả xác lẫn hồn... ồn.. ồn
Ngày ba đem bảy sướng hơn niết bàn
Sá chi tốn mấy cây nhang
Thập phương công đức kềnh càng túi ông
Tha hồ áo tía quần hồng
Cơm ngon rượu ngọt, bổ ông sướng bà
Một đàn sư nhóc lòi ra
Thay nhau nối dõi sư ma tân thời.

Trần Ngân Tiêu

Thơ tặng dâm sư Thích Chánh Lạc - Thích Hộ Giác & Viện Hú Đạo 2

No comments: