Saturday, February 25, 2012

Ttại sao Thích Chánh Lạc quá đặc biệt ưu ái với Nguyễn Thị Ngọc Hạnh!?

http://ghpgvntn-toiacphatgiaoanquang.blogspot.com/2012/02/ttai-sao-thich-chanh-lac-qua-ac-biet-uu.html

Bằng Chứng Cụ Thể Phật Giáo Ấn Quang là Việt Cộng!!!


Sunday, July 6, 2008 2:21 PM
From:


Thấy chưa quý vi.??? Bọn ngu dốt chó má Cộng Sản Vịt Gian thì lúc nào cũng thế!!! Là khi chúng chết thì chúng kể ra những thành quả thành tích của chúng để khoe lòng trung thành với đảng và cũng kể công mần Cách Mạng chống Pháp (Phật Pháp) để được chế độ làm quốc táng tặng huân chương cho đầy đủ nhãn hiệu của một tên Cộng Sản Chính Gốc!!!
Bố khỉ bọn ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bây!!! thế tên tieudietcs này hỏi Quê Mẹ Democracy Network rằng chúng bây ở đâu năm 939-965 của Ngô Quyền chống quân Nam Hán??? năm 1076-1104 của Lý Thường Kiệt đánh giặc ngoại xâm chống Hán??? năm 1789 của Ðại Ðế Quang Trung Nguyễn Huệ tiêu diệt quân Thanh???

Thế lúc ấy Quê Mẹ Democracy Network đang ở đâu?? làm gi`??? đã sinh ra chưẩ Que Me Democracy Network có thành tích chống bọn giặc xâm lăng Tàu Phù Hán Chệt ở các thời đó không??? Nhưng vấn đề là tại sao những Anh Hùng Dân Tộc như Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung Nguyễn Huê được lịch sử và Dân Tộc Nước Việt ghi ơn đời đời??? Còn những tên chó má ngu dốt Cộng Sản như thằng Hồ Chó Minh, Hoàng Minh Chính, Lê Duẫn, Ðỗ Mười, Trí Quang, Huyền Quang, Quảng Ðộ v.v....cũng mang thành thích chống giặc thì lại bị Toàn Dân Việt chửi rủa đời đời??? Vì saổ Vì bọn ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân là bọn làm tay sai cho giặc để giết hại những người Việt Quốc Gia Yêu Nước thật sự!!!

Thế để trở lại tên đầu sỏ chó má hổ mang quốc doanh Huyền Quang aka Lê Ðình Nhàn của cái gọi là GHPGVNTN của chúng!!!

Cái mâu thuẫn là ở chổ này nhé quý vị!!! Trong khi thằng hổ mang Trí Quang là Chủ Tịch của Phật Giáo Cứu Quốc của Liên Khu 5 và tên hổ mang Huyền Quang với chức vụ là Phó Chủ Tịch Phật Giáo Cứu Quốc của Liên Khu 5 thì Huyền QUANG lại bị Vịt Minh bỏ tù 4 năm??? Còn thằng Trí QUANG thì chẳng bị tù tội gì cả!!! Như vậy bọn ngu dốt chó má Que Mê Democracy Network và bọn Cộng Sản Vịt gian bịa chuyện Huyền QUANG bị bỏ tù 4 năm để bịp thiên hạ, cho rằng Cộng Sản đã có "thành tích thù ghét" tên Huyền QUANG này từ lâu rồi!!! Bố khỉ bọn ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bây!!! Muốn bịp thiên hạ cũng khó lắm nhé!!!

Từ tên Tố Liên cho đến Ðôn Hậu, Nhất Hạnh, Trí Quang, Huyền Quang, Quảng Ðộ, Tuệ Sỹ là những tên chó má Cộng Sản nồng cốt dữ dằn nhất mới được các chức Chủ Tịch của Phật Giáo Cứu Quốc Liên Khu 5 (1945) hay Hội Ðồng Nhân Dân Cứu Quốc (1964) hay sau này là chúng trở thành TĂNG THỐNG hết đấy nhé quý vị!!! Mà không Tăng Thống thì cũng còn cái Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo kia mà!!!

Thế Quê Mẹ Democracy Network của Võ dzâm Ái và tên Huyền QUANG có động tới được sợi lông chân nào của Cộng Sản không??? Hay tối ngày chỉ nghe bọn ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân khoác lác ra hải ngoại là chúng bây bị quản chế, quản thúc kêu quốc tế cầu cứu??? Trong khi đó thì bọn chó má hổ mang Viện Hoá Ðạo II ở hải ngoại đi hốt tiền đô của bá tánh về cho chúng bây hưởng??? Bố khỉ bọn ngu dốt chó má cộng sản ăn ngang nói ngược chúng bây!!!

Và tới khi Huyền QUANG đi chầu diêm vương thì chúng bây cho nó có công với Dân Tộc??? Nó có công gì với Dân Tộc đó bọn ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bây!!! Bao nhiêu năm nay nó lo cái GHPGVNTN với cái (Pháp Nạn) của nó chứ nó có lo gì cho 80 triệu dân đang sống quằn quại tủi nhục đau khổ dưới chế độ chó má CS của nó đâu mà vì Dân Tộc hay có công lao gì với Dân Tộc??? Bố khỉ nó!!! Cái từ "Pháp Nạn" cũng chứng tỏ cái bọn ngu dốt chó má Cộng Sản này đếch biết Phật Pháp là gì rồi!!! Vì Ðức Phật cũng biết trước sẽ có cái bọn Chó Má Ma Ðầu Sư Tăng Cộng Sản này hiện hình để quấy phá dân lành nên Phật đã tạo làm cái Pháp vô hình để dẫn dắt chúng sanh đến sự Giác Ngộ, và vì thế cho nên Phật Pháp là nằm ở cái TÂM của con người chứ nó có là sự hữu hình đâu mà thành Pháp Nạn đó lũ ngu dốt chó má hổ mang GHPGVN và GHPGVNTN chúng bây??? Cái NẠN là cái bọn chó má sư tăng hổ mang CS của cái gọi là GHPGVN và GHPGVNTN của chúng bây đang gặp đây này!!! Thấy cái NẠN trước mắt không bọn ngu dốt chó má vịt cộng vit. gian vịt tân chúng bây??? Vì sao chúng bây không thấy??? Vì bọn chúng bây có tu hành cái chó gì mà hiểu được cái ÐẠO trong vũ trụ là gi`???

Nhớ lúc trước tên tieudietcs này có nói rằng chúng bây theo con đường TÀ ÐẠO thì nó sẽ giết chúng bây từ bên trong không nàổ Mà càng bao che cho nó thì sẽ bị hủy diệt càng lẹ không nàổ Có thằng chó má Cộng Sản Vịt Gian nào chịu nghe đâu???


Nè cụ non Góp Gió!!! Muốn có thêm tài liệu để làm bão thì hãy đọc chính lời của tên đầu sỏ Huyền Quang Ðệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN thú nhận chính hắn đã từng nằm trong Liên Khu 5 của Mặt Trận Tổ Quốc Cộng Sản đấy nhé!!! Bố khỉ nó!!! Mở hai con mắt TO RA mà xem nhé cụ non Góp Gió!!! Khi tên tieudietcs này vạch mặt hắn đã nằm trong Liên Khu 5 cũng là Uỷ Viên Bí Thư ban chấp hành trung ương đảng của Mặt Trận Tổ Quốc CS thì mãi sau này hắn mới chịu nhận đấy nhé!!! Vì tên hổ mang Huyền Quang này biết có người biết hắn rất rõ nên chui ra chạy tội bằng cách nói rằng thời đó là chống Pháp để lấy điểm đấy!!!

Ðấy cũng là những Linh Hồn Chết Oan Ức bắt chúng phải tự khai là vậy đấy!!! Cụ non Góp Gió và bọn đầu trâu mặt ngựa GHPGVNTN chúng bây có thấy sự huyền bí linh thiên của thế giới vô hình bên kia cửa tử chưa nàổ Những Linh Hồn Chết Oan Ức đâu có tha cho bọn ngu dốt chó má GHPGVNTN chúng bây giết hại dân lành rồi chui vào chùa để ẩn núp đâu nào!!! Tội Ác chúng bây Trời không dung Ðất không tha mà sao chúng bây thoát được những đòn Quả Báo của Ác Ðền Ác Trả!!!

Quý vị cũng còn nhớ sau một thời gian dài tieudietcs vạch mặt tên Hoàng Minh Chính aka Trần Ngọc Nghiêm thì hắn mới chịu ra thú nhận là hắn chính là Trần Ngọc Nghiêm đấy saổ Vì saổ Cũng vì linh hồn chết Oan Ức của người Anh ruột của Trần Ngọc Nghiêm mà chính tay Trần Ngọc Nghiêm giết chết thì có để cho Hoàng Minh Chính aka Trần Ngọc Nghiêm sống yên thân đâu???

Phật Lành và Ma Ác là thế đấy cụ non Góp Gió và bọn đầu trâu mặt ngựa GHPGVNTN chúng bây!!! Con đường TÀ Ðạo Gian Ác Ma Quỉ sẽ thiêu hủy chúng bây...đốt cháy chúng bây dần dần ngay trong lòng trong tâm chúng bây!!! It will consume and destroy you slowly from the inside!!! Càng Chống Ðở bao che cho Tội Ác thì nó càng giết chết càng lẹ càng thê thảm!!! ÐẠO=Con Ðường=Lẽ Sống là thế đấy!!! Ðinh QUANG Anh Thái và Vũ QUANG Ninh cũng thế!!! Những linh hồn đã chết oan ức kia đã nói gì với Ðinh Quang Anh Thái, Vũ Quang Ninh đấy??? Hàng ngàn hàng trăm ngàn linh hồn chết oan ức dưới đáy biển cũng là những nạn nhân của bọn ngu dốt chó má CS Vịt Gian đã kéo Ðinh Quang Anh Thái sang vùng biển Ðông nơi những linh hồn chết oan ức đang gào thét trong lòng đất, dưới lòng biển kia để nhắn gởi gì với Ðinh Quan Anh Thái và những kẻ tiếp tay làm tay sai cho kẻ ác???

Bằng chứng đâu??? bằng chứng đâu??? Mở mắt TO RA nhé cụ non Góp Gió!!! tên tieudietcs này không chơi trò chụp mũ loại rẻ tiền như cụ non Góp Gió đâu nhé!!! Còn cụ non Góp Gió nói rằng tên tieudietcs này "bị bà con trên diễn đàn vạch mặt" thì bà con nào đó cụ non Góp Giỗ rồi vạch mặt tên tieudietcs này ra saổ

Gop' Gió viết: "Cái nick name này đích thị là một tên VC nằm vùng trá hình , đã bị bà con trên diễn đàn vạch mặt mấy tháng trước đây phải chạy trốn về hang Pắc Bó ẩn mặt một thời gian nay lại lò mặt ra . Chỉ cần đọc qua đủ nghe thấy sặc mùi Vẹm."


------
Huyền Quang tự thú: " Song sự kiện xẩy ra sáu tháng sau đó, đặc biệt là việc chận xe rồi bắt bớ chúng tôi tại Bình Ðịnh và Lương Sơn trong hai ngày 8 và 9.10.2003, làm cho tôi từ ngờ vực đi đến thất vọng về một chính sách bất bình đẳng tôn giáo bất di bất dịch của Ðảng và Nhà Nước đối Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và đối với riêng bản thân tôi từ thời Kháng chiến chống Pháp ở Liên khu 5, và nay dưới chế độ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩạ"tieudietcs!!!

P.S. Chúng bây chạy đi đâu??? Mà AI cho chúng bây chạy???

Tiêu Diệt Cộng Sản!!!

Giết chẳng tha mới là thành việc!
Chém chẳng nương mới diệt quỉ rừng! 
Quyết tâm tiến bước chẳng ngừng!
Ðầu trâu mặt ngựa khó mừng Kỳ Ba!!!
---------------


 
Baokiem Dam wrote:
Tôi xin mạn phép GS Võ v. Ái được phép phổ biến lá thư của GS lên net; để giải tỏa các quý vị có cùng quan tâm với chiến hữu Thành Tín 2000. Đa tạ sự quá ưu ái của GS với cá nhân tôi [dù GS không có nhiều sức khỏe, và công việc thì quá đa đoan, kể sao cho siết...]. Riêng cá nhân tôi đã biết Nguyễn thị Ngọc Hạnh là một ngòi nổ có lợi cho VC: tẩm xăng tự thiêu hoài mà không cháy... được đảng Việt Tân chủ trương HHHG với VC và nhóm Đại Bịp Nguyễn Hữu Chánh giành dựt y thị từ mấy năm trước!!! Ngay cả thời gian y thị bị Hoa Kỳ bỏ tù... không hề được chồng con quan tâm!!! Đối với cá nhân tôi, những con người phản bội Dân Tộc và Tổ Quốc thấy tên là tôi vứt vào sọt rác, không hề bận tâm [vì cuộc đời vốn là bể khổ rồi]. Baokiem Dam, DDS- Feb. 24/2012.

 :(fight) fight

----- Forwarded Message -----
From: Vo Van Ai
To: Baokiem Dam  
Sent: Friday, February 24, 2012 6:21 AM
Subject: Re: Fw: : G/Đ SBTN chống Cọng kịch liệt nhưng về VN tự Do thoả mái....:)) + GOP Y:
Kính Chị Đàm Bảo Kiếm,
Đa tạ chị lưu ý và gửi cho trích đoạn của Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh liên quan đến Thầy Chánh Lạc.
Tôi tuy ở Pháp và tại Paris, hoạt động rất thân thiết với Cộng đồng người Việt thông qua cơ sở Quê Mẹ từ cuối năm 1975 . Tôi còn nhớ lần cuối Quê Mẹ đứng ra tổ chức biểu tình 30.4 năm 1978 đã có 6000 người hưởng ứng. Tiếc thay tình thần ngày ấy không còn. Hơn mười năm qua, 30.4 chỉ quy tụ con số chục mà thôi.
Càng về sau, chúng tôi nhận thấy vận động quốc tế là điều trọng yếu để thông tin, tạo hậu thuẫn quốc tế cho các tôn giáocá nhânphong trào trong nước. Nên từ đó không còn sinh hoạt với Cộng đồng Paris như lâu trước.
Suốt thời gian ấy đến hôm nay, tôi chưa hề gặp bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, và cũng không rõ con người, đường hướng, lập trường của bà ấy. Hiển nhiên được thông tin như mọi người về quá trình tự thiêu, tù tội, tuy chẳng nắm vững các sự kiện này để đoán định.
Điều thứ hai là Thầy Chánh Lạc, mười mấy năm trước thời còn đi hoạt động chung, tôi nhận thấy Thầy là người có lập trường chống Cộng minh bạch, hễ ai chống Cộng thì Thầy giúp đỡ. Còn nhớ một hôm chúng tôi đi vận động Quốc hội Hoa Kỳ, và có dịp tiếp xúc báo chí Việt ở Hoa Thịnh Đốn. Bỗng có một vị đại diện Cộng giáo (tôi quên tên) vận động quyên tiền cho một chiến dịch chống Cộng gì đấy. Nghe vậy Thầy Chánh Lạc liền rút ngân phiếu ký tặng 1000 Mỹ kim. Chắc trường hợp bà Ngọc Hạnh cũng tương tự chăng ?
Phần tôi như chị biết phải đảm đương quốc tế vận cho tổ chức Quê Mẹ của chúng tôi, đồng thời hỗ trợ Giáo hội trong nỗ lực vận động cho nhân quyềndân chủ, tự do tôn giáo. Do đó, tôi trực tiếp làm việc với Hội đồng Lưỡng Viện (Viện Tăng Thống và Viện Hóa Hóa Đạo trong nước). Thầy Chánh Lạc hiện nay phụ trách Văn Phòng II Viện Hóa Đạo (tức bộ phận hải ngoại của Giáo hội). Do tính cách phân công hợp tác đó, đôi khi tôi chỉ nắm vững chuyện trong nước mà thôi.
Vài hàng để chị có thêm dữ liệu hiểu vấn đề.
Còn chuyện đánh phá GHPGVNTN, thì chắc chị thừa biết 3, 4 năm lại đây có hàng loạt bài vu hãm, bôi nhọ GHPGVNTN và chư Tăng. Việc dễ hiểu thôi, CS rất sợ tôn giáo, trường hợp Phật giáo là GHPGVNTN hiện đang có tiếng nói quốc tế, có quần chúng, nên các thế lực chính trị cần tiêu diệt từ trứng nước tiềm lực dân tộc ấy hầu có thể dễ dàng thực hiện lá bài của họ.
Dường như tôi có gửi chị xem tài liệu của Đỗ Trung Hiếu. Nếu chị có dịp đọc sẽ thấy CS gộc thứ Xuân ThủyNguyễn Văn LinhTrần Quốc Hoàn sợ GHPGVNTN đến thế nào. Từ đó suy ra với các thế lực chính trị hắc ám, phi dân tộcphi tổ quốc thì cũng cùng trò bôi mặt đánh nhau mà thôi.
Cầu chúc chị mọi sự an vui, chân cứng đá mềm để đấu tranh cho Lẽ Phải.
Kính thư,
Võ Văn Ái

From: Baokiem Dam
Sent: Tuesday, February 21, 2012 6:51 AM
Subject: Fw: Fw: : G/Đ SBTN chống Cọng kịch liệt nhưng về VN tự Do thoả mái....:)) + GOP Y:

Không hiểu có đúng hay bà Nguyễn thi Ngọc Hạnh phá?! Baokiem Dam, DDS- Feb 20/2912

----- Forwarded Message -----
From: thanhtin2000 <thanhtin2000@...>
To: GS Vo Van Ai <vovanai@...>; Baokiem Dam <baokiem2011@...
Sent: Monday, February 20, 2012 7:15 PM
Subject: Re: Fw: : G/Đ SBTN chống Cọng kịch liệt nhưng về VN tự Do thoả mái....:)) + GOP Y:


Kính gửi giáo sư Võ Văn Ái.

Chúng tôi đọc trên internet thấy Bản Lên Tiếng (đính kèm phía dưới) của bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. Bà Hạnh có đề cập đến Hòa Thượng Thích Chánh Lạc. Chuyện thật giả đúng sai chúng tôi không biết. Tuy nhiên Thầy Chánh Lạc hiện giữ địa vị quan trọng trong Chùa Điều Ngự. Chúng tôi e ngại chuyện này ít nhiều ảnh hưởng không hay cho uy tín Thầy Chánh Lạc và có thể cả chùa Điều Ngự chăng! Chính bản thân chúng tôi khi đọc tin này cũng thắc mắc, nểu đúng như lời bà Ngọc Hạnh viết, tại sao Hòa Thượng Thích Chánh Lạc lại quá đặc biệt ưu ái đối với một người như bà Ngọc Hạnh!? 

Cũng xin thưa chúng tôi có theo dõi những phát biểu và hành vi của bà Ngọc Hạnh trước khi bà ta bị tòa Mỹ kết án 5 năm tù tại Mỹ. Dĩ nhiên là bà không phải người đàng hoàng, chân chính.

Xin trích đoạn bà Ngọc Hạnh đề cập đến Hòa Thượng Thích Chánh Lạc:

Trong số liệt vị đóng góp số tiền này có Hòa Thượng Thích Chánh Lạc là vị đóng góp nhiều nhất vì mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Đán,Thầy đều lì xì cho Ngọc Hạnh 1.000 mỹ Kim”

Xin ng Trong số liệt vị đóng góp số tiền này có Hòa Thượng Thích Chánh Lạc là vị đóng góp nhiều nhất vì mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Đán,Thầy đều lì xì cho Ngọc Hạnh 1.000 mỹ Kim,h


Tố cáo những tên mặc áo tu sĩ nói láo: Sống không nhà- Chết không mồ- Đi không đường?

Thư cáo lỗi cố Đệ 4 Tăng thống thích Huyền Quang về câu nói bất hũ của ngài.
Thư cáo lỗi gởi ngài GTC Lê Đình Nhàn (aka thích Huyền Quang tên dương gian)
- Trụ trì một xà lim tại Ngục A Tỳ thuộc Diêm Vương Quốc.
(Thư nhờ chuyển bởi con ma Tuệ Kiếm, Chủ tịt Lực Lượng Ma Trơi Cộng Sản Phá Hại Phật Giáo)
Thưa ngài,
Tôi thành thật cáo lỗi và sám hối đã bình luận sai một điều cuối cùng rất quan trọng trong câu nói nổi tiếng gồm 4 điều của ngài lúc còn sống hưởng của cúng dường: “[Bần tăng] sống không nhà, thác không mồ, đi không đường, tù không tội ”. Vốn là GTC ở trên dương gian, năm 2008 chết xuống ngục A Tỳ, ngài đã bị xẻo lưỡi về câu phạm giới cấm nói LÁO nầy. Tuy nhiên xét lại, ai cũng hiểu đây là câu than thở trái sự thật trắng trợn của một Cộng sư thích Huyền Quang aka Lê Đình Nhàn xưng là Tăng thống Giáo Hội PGVNTN khi sống dưới chế độ Việt Cộng:
1/. Tu viện Nguyên Thiều (Bình Định) ai ở? – GTC Huyền Quang tục danh Lê Đình Nhàn ở từ khi xây cất vào năm 1956 đến khi chết cũng được chôn tại chỗ! Chỉ có Đức Phật mới tu hành trong rừng và ngồi dưới gốc cây bồ đề và khi đi tầm đạo, Đức Phật đã bỏ hết mũ miện, còn ngài “trưởng tử Như Lai” Huyền Quang lại đội miện mũ đẹp đẽ khi…”tu hành” mong “giải thóat” (!?).
2/. Bảo tháp chôn xác hay để tro cốt của ai? – Ảnh chụp đông đảo bọn GTC kéo nhau về Tu viện Nguyên Thiều làm lễ mãn tang (bọn chúng gọi là “đại tường”) Tăng thống GTC Huyền Quang tục danh Lê Đình Nhàn đã thừa chứng minh bọn chúng không hề bị VC đàn áp, cấm cản hay quản thúc gì cả! Như vậy rõ ràng GTC thích Huyền Quang tục danh Lê Đình Nhàn sống có nhà, thác có mồ (bảo tháp) với bia đá đàng hòang, đẹp đẽ, to lớn dường nào! Con chó vện chết cũng có người lấy đồ che đậy hay chôn cất huống hồ cái xác thúi của một tên GTC thích Huyền Quang tục danh Lê Đình Nhàn lại quẳng ta ngòai đồng cho quạ rỉa diều tha hay sao?
3/. Đi không đường? – Quốc Lộ 1 (Xuyên Việt) dẫn GTC thích Huyền Quang tục danh Lê Đình Nhàn đi ra Hà Nội triều kiến đồng chí Thủ tướng VC Phan Văn Khải. Ngày 3/4/2003, một tên “tù” của Việt Cộng như GTC thích Huyền Quang mà được đặc ân ngồi ngang, đàm đạo hoan hỉ về Giáo sự (hay Cộng sự) với Thủ tướng VC thì cũng nên ở “tù” lắm! [Bọn GTC và Phựt tử hải ngọai khoe: Thủ tướng VC Phan Văn Khải THỈNH Ý GTC thích Huyền Quang, có nghĩa tên GTC nầy là Quốc Sư của VC?]
4/. Tù không tội? Riêng điều nầy cần xét cả hai mặt: Đúng với Việt Cộng nhưng láo với VNCH:
a/ Không có tội mà có công với Việt Cộng: Cả đời GTC thích Huyền Quang tục danh Lê Đình Nhàn theo Việt Cộng thời “Phật Giáo kíu cuốc” và thời VNCH thuộc nhóm 13 con ma nhà họ…thích (không viết hoa) dưới Giáo Hội Ấn Quang (hậu thân là Giáo Hội PGVNTN) đã quậy nát hậu phương miền Nam, tiếp tay Việt Cộng cưỡng chiếm VNCH ngày 30-4-1975.
Do đó, đối với Việt Cộng, ngài Cộng Sư thích Huyền Quang ở tù giả vì có công với chúng qua bao năm ngài và đồng bọn cúng dường máu thịt đồng bào cho Việt Cộng. Nếu bị tù thật thì Cộng sư thích Huyền Quang là…Sư oan hay sao?
b/ Tội mà không tù dưới chế dộ VNCH Bọn GTC Giáo Hội PGVNTN (và hậu thân Giáo Hội Ấn Quang) là bọn tội đồ và đồng lõa với Việt Cộng gây bao nhiêu biến lọan ở hậu phương VNCH nhưng bọn chúng có đứa nào bị bắt ở tù đâu, kể cả ngài Cộng sư thích Huyền Quang aka Lê Đình Nhàn nầy? Tội nặng nhất của Lê Đình Nhàn aka thích Huyền Quang là GIẾT NGƯỜI và ĐỒNG LÕA GIẾT NGƯỜI.
Cộng sư nầy thừa kế ngôi vị Tăng thống của tên đồ tể Cộng sư đàn anh Diệp Trương Thuần aka thích Đôn Hậu phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng vạn Quân Dân Cán Chính VNCH trong các biến lọan do bọn GTC Giáo Hội PGVNTN (và tiền thân là Giáo Hội Ấn Quang) gây ra cho VNCH, đặc biệt là tại miền Trung với 5327 đồng bào Huế bị thảm sát hồi Tết Mậu Thân 1968.
Do đó, ngòai tội bị cắt lưỡi vì nói láo, với tội giết người và đồng lõa giết người, ngài thích Huyền Quang (aka Lê Đình Nhàn) sẽ còn bị đầu thai hành con trâu sánh sừng cho đủ cặp với đồng chí Diệp Trương Thuần aka thích Đôn Hậu đã đầu thai thành con bò!
Chúc ngài sớm đầu thai để gặp đàn anh thích Đôn Hậu tức VC Diệp Trương Thuần. Chào phạm nhân GTC Lê Đình Nhàn (aka thích Huyền Quang) ở Ngục A Tỳ thuộc Diêm Vương Quốc.
Tuấn Aet Phan
(Người ở dương gian)

TU VIỆN NGUYÊN THIỀU
Từ năm 1956, GTC thích Huyền Quang ăn ngủ,…ỉa ở trong Tu Viện (chùa) nầy mà hắn dám nói“sống không nhà”?

Quốc Lộ 1 (Xuyên Việt) dẫn GTC thích Huyền Quang tục danh Lê Đình Nhàn từ Bình Định ra Hà Nội triều kiến đồng chí Thủ tướng VC Phan Văn Khải. Vậy mà hắn bảo“đi không đường?
hãy nhìn rõ những tên tội đồ nhiều năm bán thần bán thánh, lừa niềm tin, bán đất nước, lừa dối phật tử, lừa dối thế giới


Bình phong bia trước Bảo Tháp Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang
Bảo Tháp Đức cố Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang trong khuôn viên Tu viện Nguyền Thiều
Từ trái qua phải hàng đầu, HT Thích Thiện Hạnh, HT Thích Quảng Độ, HT Thích Như Đạt dâng hương trước Giác linh Đức cố Tăng thống
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ dâng hương trước Bảo tháp Đức cố Tăng thống
Chư Tăng nhiễu quanh Bảo Tháp
Chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Lưỡng Viện tiến về Chánh điện Tu viện Nguyên Thiều làm lễ Đại tường
Chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Lưỡng Viện trên đường ra Bảo tháp Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang

No comments: