Friday, March 18, 2011

Tỉnh Sendai, Nhật Bản, Tiên Đài trước và sau động đất.


 
Tỉnh Sendai, Nhật Bản, trước và sau động đất.

Thị trấn Sendai ( ) (phiên âm Hán Việt là: Tiên Đài), Nhật Bản.
Tiên = cõi tiên, fairy land
 
Trước khi bị động đất, tỉnh Tiên Đài có phong cảnh thực là thần tiên
Xin mời quí vị xem dưới đây:
 
                           Tòa đô chính
 
 File:SendaiCityHall.jpg
 
 
                       Công viên
 
File:SaikachiGawa2005-11b.jpg  
 
 
                                      Đại lộ Jozenji
File:JozenjiSt Nov24 2007.jpg
 
                                  Cảnh vật thanh bình êm ả
File:GongenMori2005-7.jpg
 
 
File:OroshimachiSt.jpg
 
File:Sendai Cris Load 2007.jpg
 
File:Sendai Kannon.jpg
 
File:Sendai Station Tanabata 2005.jpg
 
File:SendaiNanbuDoro2005-4.jpg
 
File:SendaiTanabata1.jpg
 
                     Toàn cảnh Tiên Đài (Sendai)
File:SendaiTownOverview-fromSendaiCastle.jpg
 
File:SenzanSen2005-5.jpg
 
File:DainenTempleMainGate2005-10-6.jpg
 
File:WakabayashiJomon.jpg
Trải qua một cuộc bể dâu,những điều trông thấy mà đau đớn lòng !
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No comments: