Sunday, March 20, 2011

Liên thành 05-03-11- phản tướng Tôn Thất ĐínhPhần 1
Trung tá Tôn thất Đính có thật sự ân hận về cái chết của Anh em TT Ngô Đình Diệm không ?
  - Vai trò của Dương hiếu Nghĩa trong cuộc tra tấn khảo tiền tại Tống Nha Cảnh Sát quốc gia . Giai Thoại của Dương Hiếu Nghĩa kể công trạng giết "thằng Diệm" , và "thằng Nhu khi ở tù Z30D với Thiếu Tá Công An Trịnh Nhu trước sự chúng kiến của NB Việt Thường ,2 vị đại tá VNCH Hồ văn Phấn, Hồ Hồng Nam (người Huế) 
Dương Hiếu Nghĩa cạo đầu thành Đại Đức Chân Không trốn ẩn trong chùa ở Cali , về nguồn tại ... để lập tháp,, lập chùa cho việt gian cộng sản . 

phần 2
- Đại đức Chân Ngữ, tiến sĩ Huỳnh Văn Hải ở Cali người đã tháp tùng (giải) thích Quảng Đức đến nơi đốt và đổ xăng lên thân thể ngồi bất động của Thích Quảng Đức và châm lửa bật quẹt đốt. Đây là hành động sát nhân mà không tôn giáo hay luật pháp nào chấp nhận cho việc giết người đồng đạo.
-vai trò của Dương Văn Minh- Dương Hiếu Nghĩa- Thích Trí Quang
(Nguyễn Huy Cơ nói về vai trò Tôn Thất Đính

Phần 3
-Nguyễn Huy Cơ và Liên Thành tranh luận về Tôn Thất Đính có liên quan đến cái chết của Anh em TT Ngô Đình Diệm không ? Tôn Thất Đính gia nhập với Nguyễn Hữu Chánh "bịp" có làm cho lời nói của Tôn Thất Đính mất tin tưởng không ?
( lý do Nguyễn Huy Cơ được mời tham dự trong hội luận là Nguyễn Huy Có hứa sẽ đưa ra bằng chứng Tôn Thất Đính có liên quan đến cuộc đảo chính ngày 01-11-1963 do Nguyễn Huy Cơ thâu âm được 6 giờ nói chuyện, nhưng qua 2 lần hội luận Nguyễn Huy Cơ không có đưa một bằng chứng audio nào liên quan đến Tôn Thất Đính) Chúng tôi vẫn để đoạn hội luận này làm bằng chứng cho những ai muốn nghiên cứu thêm.

Phần 4-
 ông Liên thành giải thích thêm về y phục của Cảnh sát quốc gia  của VNCH khi thi hành công vụ , khác với y phục được chiếu trong vài phần video cuộc đổ xăng đốt HT Thích Quảng Đức.  
Sự liên hệ của việt gian Mai Chí Thọ cài người phụ nữ tên Trâm , và ông Sáu (việt gian Cộng Sản ) đến sống chung với Tướng Nguyễn Chánh thi, và dùng nhà của Nguyễn Chánh Thi thành địa bàng hoạt động tình báo và chuyển tin cho việt gian cộng sản.
Vai trò của việt gian Đoàn Công Lập trà trộn vào Cảnh Sát quốc gia Thừa Thiên Huế, sau 1975 Đoàn công Lập tạo những lực lượng kháng chiến giả để gài bẫy và bắt những quân nhân VNCH gia nhập  nuôi hy vọng lật đổ việt gian Cộng Sản. Cuối cùng họ đều bị bắt
. Chiến dịch này do trùm tình báo CS Mai Chí Thọ điều khiển
- Thích Quảng Độ kêu goi biểu tình tại gia (nằm nhà không làm gì hết, không chống chế độ việt gian Cộng Sản ) . Vì tình hình trung Đông và cách mạng Hoa Lài, Chúng ta co nên tin lời kêu gọi của Quảng Độ về cách mang Hoa Sen không ?

No comments: