Wednesday, March 9, 2011

Thái độ của GHPGVNTN, VHD về phụ nữ, trẻ em, phật tử

Thái độ của GHPGVNTN, VHD về phụ nữ, trẻ em, phật tử

Thích Chánh Lạc xâm phạm tình dục trẻ em phật tử , nạn nhân như Hồ Thị Thu, không phải chỉ 1 nạn nhân , mà cả chị lẫn em đều là nạn nhân. Đối với luật pháp Hoa Kỳ đó là tội phạm, cấm đến gần trẻ em, cấm đến gần trường học, cấm đến gần nơi có trẻ em tụ tập. cho dù T Chánh Lạc và ban Quan Trị chùa Như lai bị tòa án dân sự tuyên phạt 4,8 triệu đô la. Nhưng Nhóm tăng lữ và gia đình phật tử xem việc xâm phạm tình ducj tre em của hàng tăng lữ là chuyện bình thưởng , vì lý do đó ngày 18-19 tháng 10,2008 mở khóa tu học và diễn giả có HT. Thích Chánh Lạc giảng về Đạo Phật, Con Đường Cứu Khổ, với sự có mặt (bảo vệ) của chánh án Nguyễn Trọng Nho, gs Lê trung Khảo, Lý Đại Nguyên, GS Võ Văn Ái, PV Ỷ Lan.
Cách xếp chổ ngồi đấnh động vào vai trò của phật tử trông GHPGVNTN 
Trên là Phật, hàng thứ 2 Tăng lữ, hàng thứ 3 giáo sư , chánh án, chinh trị gia, người chó quyền hành
 còn phật tử ngồi dưới nghe.. không được quyền nói, thì nan nhân Hồ Thị Thu làm sao chống đở trước một lực lượng người như vậy?

 Khóa Tu Học Đặc Biệt và Buổi Họp Báo 
Do Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Tổ Chức Tại Chùa Điều Ngự
(ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2008) 

Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, Tòa Thượng Thẩm Orange County, thuyết giảng về Sự Đóng Góp của Đạo Phật vào Xã Hội Tây Phương


Nữ Sĩ Ỷ Lan - Phó Tổng Uỷ Viên Ngoại Vụ VPIIVHĐ, thuyết trình về Phật Giáo và Phụ Nữ


HT. Thích Thiện Tâm - Tổng Uỷ Viên Đặc Trách liên lạc Canada và Giáo Sư Võ Văn Ái - Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế thuyết trình về Hiện Tình Phật Giáo Trong và Ngoài Nước  


Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức - Tổng Uỷ Viên Nghiên Cứu Kế Hoạch VPIIVHĐ thuyết trình về Tôn Chỉ và Lập Trường Nhất Quán của GHPGVNTN Trước và Sau 1975  


TT. Thích Giác Đẳng, Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức và Giáo Sư Võ Văn Ái đang trình bày rõ đường hướng lập trường kiên định nhất quán của GHPGVNTN dưới dự lãnh đạo của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ


HT. Thích Chánh Lạc giảng về Đạo Phật, Con Đường Cứu Khổ  


Nhà Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên
Giáo Sư Lưu Trung Khảo


http://www.chuadieuphap.us/photogallery/Khoatuhoc_Dieungu_2008/Tuhoc_2008_Dieungu_01.asp
Nhà Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên

Giáo Sư Lưu Trung Khảo
Nhà Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên
Giáo Sư Lưu Trung Khảo


                                                                            TT. Thích Giác Đẳng, Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức và Giáo Sư Võ Văn Ái đang trình bày rõ đường hướng lập trường kiên định nhất quán của GHPGVNTN dưới dự lãnh đạo của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Nữ Sĩ Ỷ Lan - Phó Tổng Uỷ Viên Ngoại Vụ VPIIVHĐ, thuyết trình về Phật Giáo và Phụ Nữ

Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, Tòa Thượng Thẩm Orange County, thuyết giảng về Sự Đóng Góp của Đạo Phật vào Xã Hội Tây Phương

HT. Thích Thiện Tâm - Tổng Uỷ Viên Đặc Trách liên lạc Canada và Giáo Sư Võ Văn Ái - Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế thuyết trình về Hiện Tình Phật Giáo Trong và Ngoài Nước    
http://www.chuadieuphap.us/photogallery/Khoatuhoc_Dieungu_2008/Tuhoc_2008_Dieungu_01.asp

2 comments:

Anonymous said...

Thôi thôi(cũng cùng một công viết bài chống Việt gian) thì không có "Hoà thượng, sư sãi, Phật giáo Văn phòng 1 với 2...v.v và vv." với cái bọn công an đầu trọc tay sai của Việt gian cộng sản này.

Đối với bọn Công an đầu trọc như Quảng Độ, Nhất Hạnh, Chánh Lạc, Văn Ái, tất cả cái lũ đang đội danh "GHPGVNTN", đội danh Phật giáo lừa đảo đồng bào trên đây thì phải nên dứt khoát một cách cứng rắn!

Một khi đã bàn về "thái độ trịch thượng" có chủ ý áp đảo rất lưu manh của bọn Việt gian này, thì người quốc gia chân chính khi dùng từ ngữ, chọn đề tài để đăng tải, cũng phải nên có thái độ dứt khoát, đường hoàng,thẳng thắn nhưng phân định rạch ròi, chí ít là như ông Việt Thường đã làm! Để cho đồng bào mê muội còn có cơ hội mà tỉnh ra, chứ không họ cứ nghĩ:"... ừ thì sai trái gì gì thì cũng đường đường "hoà thượng", cũng "thượng toạ", cũng giáo với cả sư..,"chùa to Phật lớn", rồi trong "giáo hội" còn có "thầy" này "thầy" khác, lỡ sai hết cả sao?" cho nên họ không nộp hụi chết cho "sư này sư kia", mà họ gọi là "cúng dường, công quả", thì họ "cúng dường" cho "Phật", cho "Tam bảo", cho "giáo hội".... của công an Việt gian CS" có sao đâu???

"các nhân vật "XYZ"..,GHPGVNTN" và các tổ chức vệ tinh như "gia đình Phật tử"..là công cụ để đoàn ngũ hoá đồng bào của đảng cộng sản Việt gian cho những âm mưu đen tối của chúng" v.v. và v.v.

Nếu không phân định chính xác, chính danh ..., thì thời gian "gãi ghẻ" cho Việt gian CS sẽ càng dài thêm ra.

Trừ khi đăng tài các bài để tham khảo, có chú thích rõ ràng (mà bài tham khảo đã quá nhiều rồi), giờ là lúc phân định chính tà, (đã muộn màng lắm rồi). Phân tích thì trước hết phải chính danh.

Xin đuợc đóng góp vài dòng, xin BBT xem xét kỹ lưỡng trước khi đăng lời góp ý này.

Khán thính giả thường xuyên của Blog.

Anonymous said...

Xin được nói rõ thêm, chúng tôi là Phật tử, nhưng phân định rõ được đâu là "thầy,cô " và đâu là "thằng,con ", bất kể chúng khoác cái loại cà sa hay chùng thâm loại gì gì đi nữa, mà không phải đợi "lột áo" chúng ra, hoặc phải nghe người khác nói lại mới biết.

Trân trọng.
Khánh thính giả thường xuyên của Blog