Friday, June 29, 2012

Quảng Ðộ tàu chệt - Tại gia cũng nó, xuất gia cũng...nó !!!From: Tuan Phan <ddpghh@yahoo.com>
Date: 2012/6/28
Subject: [Daploisongnui] Tại gia cũng nó, xuất gia cũng...nó !!!
To: "vietnamtudo@yahoogroups.com.au" <vietnamtudo@yahoogroups.com.au>, goidan <GoiDan@yahoogroups.com>, "Daploisongnui@yahoogroups.com" <Daploisongnui@yahoogroups.com>, "Btgvqhvn-2@yahoogroups.com" <Btgvqhvn-2@yahoogroups.com>
     Ủa? Biểu tình tại gia mà lại...xuống đường sao?
     Lời Kêu Gọi BTDS và BTTG ngày 29-3-2009 còn đó, tên " Giặc Nhà Chùa " (*) Quảng Độ này chưa hề lên tiếng rút lại thì nay từ Thanh Minh Hotel hắn lại phóng loa kêu gọi toàn dân ...xuất gia xuống đường! Rõ là miệng lưỡi sư Cộng Quảng Độ!!! Tại gia cũng nó, xuất gia cũng...nó!!! 
     Hay là lần nầy, nó có công an VC đứng sau lưng nên từ 30 triệu người ở ba miền Việt Nam hè nhau biểu tình tại gia nằm nhà chống Trung Cộng hồi tháng 5-2009, nó hiên ngang tăng lên gấp ba tức 90 triệu (toàn dân) biểu tình xuất gia!!!
    Nhớ lại lần trước 29-3-2009, nó cũng kêu gọi " toàn thể đồng bào Việt Nam không phân biệt chính kiến, tôn giáo, già trẻ, nam nữ, dân tộc, đảng phái, trong và ngoài nước…hãy " về dự ...Hội Nghị Diên Hồng dưới lá cờ Hồng bên hông...tượng Bác mà! (Tài liệu vụ này còn lưu trữ đầy đủ, đố tên "Phọt" tử nào dám chối, nhất là cặp "Phọt" tử Võ Văn Ái và ả lai Tây Penelope Faulkner!
     Tuấn Aet Phan 
(*) " Giặc Nhà Chùa ": Tại sao không còn gọi là Giặc Thầy Chùa? Sẽ có bài giải thích.

--------------
Nếu quý vị để ý một chút thì sẽ thấy đây là một cuộc thử nước lần thứ nhìn do bọn Tàu Phù Hán Chệt chủ mưu!!!  Như tieudietcs đã lên tiếng trong bài post trước rằng chúng cho bọn ngu dốt chó má cộng sản vịt gian thông qua luật biển để có cớ cho bọn Tàu Phù Hán Chệt lên tiếng cho có vẽ như hai thằng anh em chúng chõi nhau để chúng bịp 80 triệu Con Dân Việt đấy!!!  Ðồng thời để chúng chạy tội việc bán nước cho bọn Tàu Phù Hán Chệt của chúng đấy!!!
Hoa Kỳ có bật đèn xanh đèn đỏ gì cho ai không thì tên tieudietcs này đếch thấy!!!  Thế nhưng hiện nay tại Việt Nam thì bọn giặc xâm lăng Tàu Phù Hán Chệt đang bật đèn xanh cho bọn ngu dốt chó má cộng sản vịt gian "chống cuội" chúng đấy!!!  Thừa dịp này thì chúng tạo cơ hội cho bọn Tàu Phù Hán Chệt đem quân vào Việt Nam và vùng biển đông đấy thôi!!!
Xin đọc bản tin này để rõ thêm!!! http://news.yahoọcom/china-starts-combat-ready-patrols-disputeđseas-104711402.html  (China starts "combat ready" patrols in disputed seas)
Thế để trở lại vấn đề!!!
Quý vị nên nhớ rằng tên đầu trâu mặt ngựa Quảng Ðộ aka Ðặng Phúc Tuệ của cái gọi là GHPGVNTN Ấn Quang cũng là một tên Tàu Chệt nhé quý vị!!!  thế cho nên không có chuyện nó yêu nước Việt 2000 năm truyền thừa của nó được!!!
Lúc trước chúng đã thử nước một lần để xem coi chúng có bịp được ai không đấy!!!  Thế thấy không con cá nào cắn câu thì lần này chúng làm táo bạo thêm một chút nữa xem coi có con cá nào lại cắn câu không thôi!!!  Nên nhớ rằng bọn ngu dốt chó má cộng sản vịt gian không kiểm soát được 9 triệu bọn Tàu Phù Hán Chệt đang có mặt trên đất nước Việt, mà ngược lại bọn ngu dốt chó má cộng sản vịt gian bị bọn Tàu Phù Hán Chệt kiểm soát chặt chẽ đấy!!!  Nhìn hàng hoá của bọn Tàu Phù Hán Chệt tràn ngập vào đất nước Việt thì cũng đủ biết rằng bọn ngu dốt chó má cộng sản vịt gian hiện nay cũng chỉ là những con chó bị bọn Tàu Phù xích cổ vậy!!!
Xin post lại bài lúc trước!!!
Sun Aug 24, 2008 5:32 pm
Sao đây lũ ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bây??? Bọn Tàu Phù Hán Chệt vào đất nước Việt bằng mọi hình thức dưới nhiều dạn để xâm lăng diệt chủng Ðất Nước Việt thì tội ác này ai chịu trách nhiệm đây đó lũ ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bây??? Trong khi bọn ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bây dân chủ hoá dân chủ hóa thì bọn Tàu Phù Hán Chệt nó nô lệ hóa người dân vô tội trong nước!!! Thế cho nênPHẢI TIÊU DIỆT CÁI LŨ NGU DỐT CHÓ MÁ CỘNG SẢN VỊT GIAN ÐẾN TẬN GỐC RỄ là thế đấy!!!

Và rồi gần đây thì saổ Bọn ngu dốt chó má đầu trâu mặt ngựa GHPGVN & GHPGVNTN chính thức để cho bọn Tàu Phù Hán Chệt cầm đầu!!!

Bố khỉ bọn ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bây!!! Thế còn tội của những tên làm công cụ cho lũ ngu dốt chó má cộng sản vịt gian để giết hại dân lành làm tay sai cho bọn Tàu Phù Hán Chệt thì tội chúng bây nặng hay nhe.???

tieudietcs!!!

P.S. Chúng bây chạy đi đâu??? Mà AI cho chúng bây chạy???

Tiêu Diệt Cộng Sản!!!
Giết chẳng tha mới là thành việc!
Chém chẳng nương mới diệt quỉ rừng!
Quyết tâm tiến bước chẳng ngừng! 
Ðầu trâu mặt ngựa khó mừng Kỳ Ba!!!
 
-----------
Và muốn biết tại sao tên hổ mang Quảng Ðộ aka Ðặng Phúc Tuệ tàu chệt chui ra chui vào trong thời điểm này thì tieudietcs xin post lại bài lúc trước!!!
Tue Jan 13, 2009 8:31 am
Bố khỉ bọn ngu dốt chó má VỊT CỘNG và VỊT GIAN chúng bây!!! Riêng lũ chó má Vịt Tân thì chúng nó đã theo bọn Tàu Phù Hán Chệt từ lâu rồi cho nên tieudietcs không thèm nói đến chúng làm gì!!! Nè lũ ngu dốt chó má Vịt Cộng Vịt Gian và bọn đầu trâu mặt ngựa hổ mang quốc doanh Miền Bắc và Miền Trung chúng bây!!! Kèm theo đó là cái bọn Ngu Muội bao che ca tụng tâng bốc cho cái lũ đầu trâu mặt ngựa hổ mang quốc doanh GHPGVNTN & GHPGVN!!! Mở mắt TO ra mà nhìn nè HCT, BQK, Ðàm Baỏ Kiếm, TNHH, RamboPham, cụ non Góp Gió, Ngô Kỷ, Ðoàn Trọng v.v...

Tên Ðệ Tứ Tăng Thống Huyền QUANG aka Lê Ðình Nhàn của cái gọi là GHPGVNTN của chúng bây không phải bị bọn Vịt Cộng thủ tiêu mà là bọn Tàu Phù Hán Chệt làm thịt đấy!!! Làm toán đi nhé!!! Thời điểm này là bọn Tàu Phù Hán Chệt biết chúng phải nắm hết tất cả mọi hoạt động của lũ ngu dốt chó má Cộng Sản Vịt Gian trong nước vì bọn giặc xâm lăng Tàu Phù Hán Chệt không thể nào để Nước Việt ra khỏi tầm tay của chúng được!!! Hàng ngàn năm qua chúng muốn xâm chiếm đất Việt thì một ngàn năm tới chúng cũng vẫn tìm cách để thành công việc đó!!! Nên nhớ điều đó cho rõ nhé lũ ngu dốt chó má VỊT CỘNG và VỊT GIAN chúng bây!!!

Thế khi đến giờ phút lâm chung thì dĩ nhiên bọn Tàu Phù Hán Chệt phải cho nhân sự của chúng ra cầm đầu!!! Vì thế chúng phải giết tên Ðệ Tứ Tăng Thống Lê Ðình Nhàn của chúng bây để cho thằng Tàu Phù Hán Chệt QUẢNG Ðộ aka Ðặng Phúc Tuệ lên cầm đầu bọn chó má ngu dốt hổ mang quốc doanh GHPGVNTN vậy!!! Thế trước khi chết thì chắc tên Ðệ Tứ Tăng Thống cũng đã thấy cái nguy cơ nước Việt bị rơi vào bọn Tàu Phù Hán Chệt nhưng đã muộn rồi!!! Vì sao tieudietcs nói the^'??? Vì nếu quý vị nhớ lại rằng có sự dè dặt và lấn cấn trong việc đề cử hay bầu lên một tăng thống mơi cho GHPGVNTN!!!

Ðệ Tứ Tăng Thống Huyền QUANG aka Lê Ðình Nhàn đã biết mình cõng rắn cắn gà nhà khi ngay sau lưng hắn là tên Viện Trưởng Viện Hoá Ðạo Quảng Ðộ aka Ðặng Phúc Tuệ là một tên Tàu Phù Hán Chệt!!! Nên nhớ rằng Lê Ðình Nhàn cũng là loại lão thành cách mạng dưới thời thằng Hồ Chó Minh nên hắn cũng biết những sai lầm của thằng Hồ Chó Minh làm tay sai cho Nga Tàu thì cuối cùng cũng đếch có độc lập gì cả mà chỉ còn là bọn nô lệ cho ngoại bang, làm cộng nô là thế đấy!!! Nhưng đến khi Lê Ðình Nhàn nhận ra điều đó thì quá muộn rồi!!! Vì saổ Vì ngay bên cạnh hắn là một tên Tàu Phù chờ thời cơ để lên cầm quyền!!! Mà vì thế lực của bọn Tàu Phù Hán Chệt quá mạnh nên Huyền QUANG cũng đành phải cắn răng chịu đựng!!! Khi biết thế, Huyền QUANG aka Lê Ðình Nhàn không còn cách nào hơn ngoài việc ráng tìm cách đừng để cho bọn tên Tàu Phù Hán Chệt lên lấy chức vụ Ðệ Ngũ Tăng Thống nếu hắn có chết hoặc bị thủ tiêu!!!

Thế cho nên trước khi hắn biết hắn không còn sống được bao lâu nữa thì hắn mới ký cái Chúc Thư vào ngày 10 tháng 5, 2008 (trước khi chết gần 2 tháng) để cho Thích Thiện Hạnh lên làm Tăng Thống thay vì Thích Quảng Ðộ aka Ðặc Phúc Tuệ!!! Ðể tieudietcs lập lại!!! Huyền QUANG muốn cho Thích Thiện Hạnh lên làm Ðệ Ngũ Tăng Thống chớ không phải tên Tàu VTVHD Quảng Ðộ!!! Và Quảng Ðộ sẽ là cố vấn Hội Ðồng Lưỡng Viện mà thôi!!!

Thế nhưng bằng mọi giá, bọn Tàu Phù Hán Chệt phải cầm đầu bọn đầu trâu mặt ngựa GHPGVNTN để chúng toàn quyền kiểm soát từ mọi mặt xã hội của nước Việt Nam!!! Từ Trung Ương Ðảng cho tới những thành phần tôn giáo trong nước!!! Vì thế Võ dzâm Ái ở hải ngoại với sau lưng là bọn Tàu Phù Hán Chệt (Mặt Trận Vịt Tân) dùng mọi thủ đoạn với Thế Lực Tàu Phù Hán Chệt trong nước là Quảng Ðộ aka Ðặng Phúc Tuệ để cho hắn lên làm Ðệ Ngũ Tăng Thống!!! Vì thế mà chúng không công bố Chúc Thư của Ðệ Tứ Tăng Thống Huyền QUANG mãi đến ngày 17, tháng 8, 2008 tức hơn một tháng sau khi Huyền QUANG mất!!! Huyền QUANG chết vào ngày 5 tháng 7, 2008!!!

Vì thế quý vị thấy chúng làm lễ Tăng Thống cho Quảng Ðộ aka Ðặng Phúc Tuệ ở hải ngoại tại Houston, TX, thay vì ở trong nước là vậy!!! Nếu cho rằng mọi việc điều như Ðệ Tứ Tăng Thống Huyền Quang muốn trong bản Chúc Thư thì tại sao chúng không làm lễ ngay ở trong nước??? Dù sao thì tên Quảng Ðộ aka Ðặng Phúc Tuệ cũng ở trong nước chứ hắn có ở Houston Texas đâu nàổ

Cho nên lúc trước tieudietcs có post như sau:


"Không biết lý do gì mà Võ dzâm Ái và đồng bọn lại làm lễ Tăng Thống cho hổ mang QUẢNG Ðộ tại Houston, TX??? Trong khi đó QUẢNG Ðộ thì ở trong nước và chúng có 70% Phật Tử trong nước thuộc giáo hội GHPGVNTN của chúng (như chúng thường rêu rao)!!! kế đến là chúng dùng chúc thư ngày 17, tháng 1, 2005 thay vì cái chúc thư dưới đây vào ngày 10, tháng 5, 2008??? Có cái gì không ổn rồi đấy nhé quý vị!!! Võ dzâm Ái và đồng bọn muốn chơi chiêu gì nữa đây???"

----------
Vì chúng biết rằng trong nước đang có nhiều phe phái tranh giành quyền lực nên chúng đành phải làm lễ tại Houston Texas để trao chức vụ Ðệ Ngũ Tăng Thống cho tên Tàu Phù Hán Chệt Quảng Ðộ aka Ðặng Phúc Tuệ!!!
Vào ngày 24 tháng 8, 2008 thì tieudietcs đã lên tiếng rằng bọn đầu trâu mặt ngựa GHPGVNTN & GHPGVN đã"chính thức" để cho bọn Tàu Phù Hán Chệt cầm đầu qua dự dàng dựng của tên Võ dzâm Ái ở Paris Quê Mẹ của chúng!!!
Nên nhớ rằng Võ dzâm Ái, Nguyễn Ngọc Bích, Ðặng Ðình Khiết, Nguyễn Văn Canh, Hoàng Cơ Ðịnh, Ðỗ Hoàng Ðiềm, nhục sĩ Nguyễn Chí Thiện là một băng đảng của Mặt Trận phở bò hết đấy nhé quý vị!!! Bọn CHỆT HƯỚNG Tàu Phù hết đấy!!! Vì thế mà chúng phải bảo vệ cho tên nhục sĩ Nguyễn Chí Thiện bằng mọi giá dù Chết hay Sống là vậy!!!
Thế có khôn ra được chút nào không Hồ Công Tâm??? Nha sĩ Ðàm Bảo Kiếm??? Tôn Nữ HOÀNG Hoẩ Rambopham??? ...hay là bảo vệ cái bọn đầu trâu mặt ngựa GHPGVNTN cho đến chết??? Bố khỉ nó!!! Hay là làm tay sai cho bọn Tàu Phù nó nhờ đỗ Còn hai tên Ngô Kỷ, Ðoàn Trọng Miền Trung chúng bây thì saổ bố khỉ cái lũ ngu dốt chó má phản quốc chúng bây!!!
Thế cho nên tieudietcs nhiều lần có nói rằng Khôn Cũng Chết, Dại Cũng Chết, BIẾT thì SỐNG là thế đấy!!!
Nên nhớ rằng Hồn Thiêng Sông Núi Của Dân Tộc Việt không có đứng bên cạnh cái lũ ngu dốt chó má phản quốc đâu nhé lũ ngu dốt chó má VỊT CỘNG VỊT GIAN chúng bây!!! Còn bọn đắc lực Tay Sai cho Tàu Phù Hán Chệt Vịt Tân chúng bây sẽ chờ xem coi Hồn Thiêng Sông Núi của Dân Tộc Việt sẽ trừng phạt lũ chó má tay sai chúng bây ra sao!!!
tieudietcs!!!
P.S. Chúng bây chạy đi đâu??? Mà AI cho chúng bây chạy???
Tiêu Diệt Cộng Sản!!!
Giết chẳng tha mới là thành việc!
Chém chẳng nương mới diệt quỉ rừng!
Quyết tâm tiến bước chẳng ngừng! 
Ðầu trâu mặt ngựa khó mừng Kỳ Ba!!!--------------------------------

Ðúng đấy HCT!!! Cái lũ chó má ngu dốt vịt cộng vịt gian vịt tân và bọn đầu trâu mặt ngựa GHPGVNTN thì chúng nó phá hoại đất nước Việt từ khi thằng Hồ Chó Minh đem cái chủ thuyết chó má ngoại lai Cộng Sản của chúng vào đất nước Việt đấy!!!


Hãy nghe Võ dzâm Ái nói đây này:


"
Võ dzâm Ái nói: "Năm 1947, ông Hồ Chí Minh kêu gọi Phật giáo đồ noi gương Ðức Phật Thích Ca ? hy sinh tranh đấu, diệt lũ ác ma ?, và ? đánh tan thực dân phản động, để cứu quốc dân ra khỏi khổ nạn, để giữ quyền thống nhất và độc lập của Tổ quốc ?. Có như thế mới ? làm theo lòng đại từ đại bi của Ðức Phật Thích Ca, kháng chiến để đưa giống nòi ra khỏi cái khổ ải nô lệ ?.
Từ năm 1945 đến nay, chư Tăng Ni, Phật tử chỉ làm những việc ông Hồ Chí Minh mong đợị Nhưng những người kế nghiệp ông Hồ trả ơn bằng thảm sát, tù đày, đàn áp nhằm tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, bôi nhọ Phật giáo ? làm chính trị ?. Trong khi Phật giáo chẳng làm chi khác hơn những điều ông Hồ Chí Minh kêu gọi năm 1947, tức ? cứu quốc dân ra khỏi khổ nạn, đưa giống nòi ra khỏi cái khổ ải nô lệ ?. Không gì mâu thuẫn và ác độc hơn.
Ðiều quan trọng cần nhớ là năm 1947 số đảng viên theo ông Hồ chừng 5000 người, không sao đảm đương cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp giành độc lập. Nên ông Hồ Chí minh phải thoa vuốt, gọi mời khối lượng 80% quần chúng Phật giáo và các tôn giáo khác. Nay Ðảng viên của ông có khoảng 3 triệu, chính quyền nằm trong tay, trong túi, đủ để bảo vệ đặc quyền đặc lợi cho đảng. Nên Cộng sản không cần quần chúng nữa, hoặc chỉ cần để làm trâu ngựa phục vụ cho một đảng ngoại laị"

----------

Bố khỉ cái lũ ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân và cái đám chó má đầu trâu mặt ngựa GHPGVNTN & GHPGVN thi hành chỉ thị của thằng chó Hồ!!!

tieudietcs!!!
P.S. Chúng bây chạy đi đâu??? Mà AI cho chúng bây chạy???
Tiêu Diệt Cộng Sản!!!

Giết chẳng tha mới là thành việc!
Chém chẳng nương mới diệt quỉ rừng!
Quyết tâm tiến bước chẳng ngừng! 
Ðầu trâu mặt ngựa khó mừng Kỳ Ba!!!

hocongtam_01850" wrote:


Chó đẻ chúng nó chỉ hay phá hoại!

Bọn phá hoại chúng nó tiếp tay đắc lực cho VGCS đấy!

Bà con tị nạn phải can đảm mạnh dạn vạch trần thủ đoạ
của bọn chó đẻ nằm vùng phá hoại công cuộc tranh đấu
chống Cộng của Toàn Dân!

HCT
Nên nhớ một điều rằng trong Chính Trị không có LẦM nhé HCT!!! Cũng vì những cái "lầm" lúc trước mà nước Việt Nam tan hoang như ngày hôm nay đấy!!! HCT nên nhớ Chính Trị là toàn mục đích cả!!! Không hiểu mục đích của chính trị thì đừng xía vào chuyện Chính Trị!!!
Thế nhưng tieudietcs đã nói nhiều lần rồi!!! tên tieudietcs này SẼ KHÔNG THA cho một thằng ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân nào cả!!! Cho dù chúng trốn ở bất cứ nơi đâu trên khắp thế giới!!! Nếu thằng chó má đầu trâu mặt ngựa hổ mang quốc doanh Quảng Ðộ aka Ðặng Phúc Tuệ hiểu những gì tieudietcs nói thì nó hãy câm cái miệng chó nó lại mà tu hành thay vì nó phát biểu lung tung có lợi cho bọn ngu dốt chó má Cộng Sản Vịt Gian!!! Vì saổ Vì nó là một thằng đầu sỏ Tàu Chệt đang lãnh đạo bọn chó má ngu dốt tay sai Vịt Cộng đấy!!!
Chính miệng nó nói nó đếch có sợ ai cả mà!!! Sao lại không dám Tự Tại Vô Ngại mà nói những gì nó muốn nói!!! Bố khỉ bọn ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bây!!!


Bố khỉ nó, gần đây hổ mang VTVHD QUẢNG Ðộ được truyền hình Al Jazeera phỏng vấn!!! Mà Al Jazeera đã tuyên truyền cho bọn khủng bố trong cuộc chiến chống khủng bố bên Iraq và Afghanistan ra sao thì quý vị cũng đã rõ rồi!!! Trong đó hổ mang đầu trâu mặt ngựa QUẢNG Ðộ aka Ðặng Phúc Tuệ có noi: For me, Ím not afraid of anything, of anything...." Phải rồi, hắn có sợ thằng công an nào đâu??? Cũng như cu Hoàng Minh Chính aka Trần Ngọc Nghiêm có sợ thằng công an nàổ Bố khỉ nó!!! hổ mang Quảng Ðộ nói: "I am forbiđen to travel....và secret police keep watch on me day and night." Thế thì không biết sao QUẢNG Ðộ chui ra từ lổ nào để được chụp hình "cứu trợ dân oan" để cho các đài đảng báo đảng đem ra hải ngoại quảng cáo ầm i???? Bip vừa vừa thôi nhé bọn ngu dốt chó má CS vịt gian chúng bây!!!
-------------Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế

Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : 
pttpgqt@gmail.com
Web : http://www.queme.net
*******************************************************************************************************************************************************************************
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 28.6.2012
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ kêu gọi toàn dân xuống đường ngày 1.7.2012 biểu tình chống xâm lược Trung Cộng
PARIS, ngày 28.6.2012 (PTTPGQT) - Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được Thông bạch kêu gọi tham gia biểu tình của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ do Viện Hóa Đạo trong nước gửi ra để phổ biến.
Mấy năm qua, với sự  đồng tình của Nhà nước Cộng sản ở Hà Nội, Trung quốc đã từng bước xâm lăng vào lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam. Hàng nghìn công nhân Trung quốc tiến vào vùng yết hầu quân sự Tây nguyên Việt Nam khai thác bô-xít; những khu rừng gần biên giới phía Bác được Hà Nội cho thuê dài hạn 50 năm. Liên tiếp từ năm 1974 trở đi Trung quốc tiến chiếm hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, ngư dân Việt Nam thường trực làm bia đỡ đạn trong cuộc xâm lăng từ biển của Trung quốc.
Mấy ngày vừa qua, Trung quốc ngang nhiên mở thầu quốc tế tại 9 lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam. Báo chí Trung quốc hăm dọa mấy ngày qua đòi trả đũa bằng bạo lực và bắt Quốc hội Cộng sản ở Hà Nội phải “sửa sai” thu hồi việc thông qua Luật Biển khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Trước hiện trạng nguy biến và khi nhà cầm quyền Hà Nội chưa có thái độ quyết liệt bảo vệ non sông như tiền nhân, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ kêu gọi :
“Trước nguy cơ ngàn năm Bắc thuộc tái hiện, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cất lời thống thiết kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam không phân biệt chính kiến, tôn giáo, già trẻ, nam nữ, dân tộc, đảng phái, trong và ngoài nước…hãy cùng nhau xuống đường biểu tình vào ngày Chủ nhật, 01.7.2012, để chống ngoại xâm, cứu nguy đất nước”.
Sau đây là toàn văn bức Thông bạch :
   
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤTVIỆN TĂNG THỐNG
Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Sài Gòn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phật lịch 2556                                                                                      Số: 08/VTT/TB/TT

THÔNG BẠCH kêu gọi tham gia biểu tình chống ngoại xâm cứu nguy đất nước

Kính Gửi:
Quí vị Lãnh đạo các Tôn giáo, các Nhân sĩ, Trí thức, các Đảng phái, các Đoàn thể, Tổ chức, Sinh viên học sinh và toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.
Kinh thưa Quí liệt vị,
Đã hàng ngàn năm qua, Trung quốc luôn xâm lăng tổ quốc Việt Nam, hết lần này đến lần khác, chưa bao giờ từ bỏ mộng bành trướng Đại Hán này.
Hiện nay, các hải đảo Hoàng sa, Trường sa và một phần lãnh thổ Miền Bắc đã bị Trung cộng xâm chiếm. Các vùng Cao nguyên Trung phần và rừng núi 10 Tỉnh trên toàn quốc đã bị Trung cộng tìm cách lấn chiếm dưới hình thức khai thác Bau-xít hay thuê đất trồng rừng dài hạn 50 năm trở lên.
Trung cộng đã lập Huyện Tam sa bao gồm các hải đảo Hoàng sa, Trường sa  của Việt Nam.
Từ năm 2005 đến nay, Trung cộng đã nhiều lần bắn giết, cướp bóc tàu thuyền, tài sản của ngư dân Việt Nam. Trung cộng  lại còn bắt giam ngư dân, đòi tiền chuộc như  những nhóm thảo khấu.
Hành động xâm lăng của Trung cộng rất ngang nhiên trắng trợn. Nhưng Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bị kẹt trong thoả thuận “16 chữ vàng và 4 tôt”, không phân rõ bạn thù, nên chỉ lên tiếng phản đối lấy lệ, làm cho Trung cộng được trớn, ngày càng xâm chiếm các vùng lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam nhiều hơn, mạnh tay hơn.
Nhưng biên giới phía Bắc lại bị bỏ ngõ, mặc tình cho người Hoa tự do xâm nhập vào lãnh thổ nước ta mà Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không kiểm soát được.
Người Hoa đã thành lập các khu phố Tàu, khu khai thác biệt lập không ai vào được, ở Bình dương, Lâm đồng và nhiều nơi khác. 
Nay, Trung cộng lại còn ngang nhiên cho đấu thầu khai thác 9 lô dầu khí trong hải phận Việt Nam.
Trước nguy cơ ngàn năm Bắc thuộc tái hiện, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cất lời thống thiết kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam không phân biệt chính kiến, tôn giáo, già trẻ, nam nữ, dân tộc, đảng phái, trong và ngoài nước…hãy cùng nhau xuống đường biểu tình vào ngày Chủ nhật, 01.7.2012, để chống ngoại xâm, cứu nguy đất nước.
Nguyện cầu hồn thiêng sông núi, các anh hùng liệt nữ phù hộ cho đất nước Việt Nam thoát khỏi ách ngoại xâm.
Cầu chúc toàn dân Việt Nam thành công trong ý chí và hành động.
Sài gòn, ngày 28.6.2012.
Thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN
Đệ Ngũ Tăng Thống
(ấn ký)Sa môn Thích Quảng Độ


Fool me once, shame on you!!! Fool me twice, shame on me!!! But if you get fooled time and time again, might as well be dead!!!
------------
 
tieudietcs!!!
 
P.S. Chu'ng ba^y cha.y ddi dda^u??? Ma` AI cho chu'ng ba^y cha.y???
 
Tie^u Die^.t Co^.ng Sa?n!!!
 
Gie^'t cha(?ng tha mo*'i la` tha`nh vie^.c!
Che'm cha(?ng nu*o*ng mo*'i die^.t qui? ru*`ng!
Quye^'t ta^m tie^'n bu*o*'c cha(?ng ngu*`ng! 
DDa^`u tra^u ma(.t ngu*.a kho' mu*`ng Ky` Ba!!!
------------------------------------
Chúng ta nên sáng suốt nhận định đánh giá đúng những lời phát biểu của các nhà đấu tranh tự do tín ngưỡng và dân chủ nhân quyền ở trong nước. Vì trong hoàn hành khắc nghiệt và chiến thuật chiến lược mà các vị ấy phải tuyên bố phần nào uyển chuyển khác với lập trường Quốc Gia quyết liệt của tập thể người Việt tị nạn ở hải ngoại. Tránh dã tâm diễn dịch xuyên tạc của bọn nằm vùng, tay sai phá hoại.
Mong lắm thay
HCT
Đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ và Nguyễn Tiến Trung by Nguyen Tien Trung.
Qua?ng DDo^. no'i: "Ne^'u DDa?ng co^.ng sa?n tha^'y con ddu+o+`ng ddo' la` con ddu+o+`ng mo+? ra lo^'i thoa't cho dda?ng Co^.ng sa?n. Bo+?i vi` ddo`i dda^y, kho^ng co' nghi~a ddo`i tie^u die^.t DDa?ng co^.ng sa?n. Ma` ddo`i Co^.ng sa?n no+'i ra cho nhu+~ng dda?ng pha'i kha'c dda.i die^.n cho kho^'i toa`n da^n va`o tham du+. chung vo+'i dda?ng Co^.ng sa?n. To^i dda~ co' la^`n trong ba?n Thu+ Chu'c Te^'t na(m 2005, to^i dde^` nghi. 3 dda?ng, dda?ng Co^.ng sa?n la` mo^.t trong ddo'. Co' ai ddo`i tie^u die^.t DDa?ng co^.ng sa?n dda^u. Tha`nh ra ba^y gio+` DDa?ng Co^.ng sa?n ne^n no'i dda^y la` vi` quye^`n lo+.i cu?a toa`n da^n."
 
"Ne^'u la`m ddu+o+.c nhu+ the^', thi` dda?ng Co^.ng sa?n dda.i bie^?u cho 3 trie^.u dda?ng vie^n va` nhu+~ng ngu+o+`i co' thie^.n ca?m vo+'i Co^.ng sa?n. Co`n mo^.t dda?ng Quo^'c gia thi` cu~ng co' qua^`n chu'ng quo^'c gia cu~ng ho^~ tro+.. Giu+~a ddo' co' mo^.t dda?ng Trung la^.p, ai kho^ng thi'ch quo^'c gia, kho^ng thi'ch Co^.ng sa?n thi` ddu+'ng trung dung o+? giu+~a. Nhu+ the^' la` ho`a ho+.p ho`a gia?i thu+.c su+. dda^'y."

 
---------- Forwarded message ---------- From: Joseph Pham  Date: 2012/6/28 S
Mục đích của lời gọi kêu gọi  xuống đường lần này là gì?  Phải chăng rậm râu Quảng Độ đang muốn chứng minh rằng bọn VGCS cũng quan tâm đến chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước? mà Quảng độ cố tình quên đi rằng Tập Đoàn VGCS là một tập đoàn buôn dân bán nước. Tuy nhiên rậm râu Quảng Độ  cũng đã  "ngộ" được lời giáo huấn của chư vị làng net biết thay đổi kế sách  để không còn "biểu tình tại gia" khiến bàn dân thiên hạ đem mả bố  quảng độ ra  chửi. Nay vì muốn củng  cố lại uy tín mình, Quảng Độ một lần nữa "không thành công cũng thành nhân" hô hoán biểu tình ngoài đường để một lần nữa  chầu chực  cái giải Nobel Hoa Bình 2013. Đường nào  cũng  đến La Mã  cả... Thâu tóm cộng đồng hải ngoại là ước mơ  ngàn đời của bọn VGCS  mà  rậm râu Quảng Độ đang là một con bài sáng giá(ý của nhà văn DLHTN)
Vì thế phê phán "biểu tình tại gia" trước  đây và  nếu lỡ phê phán biểu tình ngoài đường lần này,  chắc chắn Quảng Độ lại có  cớ phân bua:  "Tôi nói cái gì  các ông cũng đánh phá,  vậy thử hỏi  các "chư liệt vị"  là ai?"  Một mũi tên  nhiều con chim trúng đạn,  đó  là dã tâm  độc ác của tên Quảng Độ này.
 
ChínhKhíViệt

----- Forwarded Message -----
From: Fanxico Tran <vneagle_11@yahoo.com>
 

From: Hoai viet Nguyen <nguyendinhhoaiviet@yahoo.com>Subject: Thằng phản quốc Chó Đẻ rậm râu Thích Quảng Độ kêu gọi toàn dân xuống đường ngày 1.7.2012
Date: Thursday, June 28, 2012, 6:10 PM 
  
AI LÀ     ÁC TĂNG GIẾT NGƯỜI ?
 Hởi Đồng Bào Phật Tử chân chính trong và ngoài nước,
Hãy cảnh giác trước những lời mê hoặc cuả bọn công an troc đầu mang lớp áo cà sa ác tăng đã nhúng tay vào máu  đồng bào. Đã bóp chết VNCH. Nay lại nguỵ trang dưới chiêu bài yêu nước để  thực thi kế sách của Đảng Cộng Sản từng bước đem dân tộc Việt Nam làm chư hầu Trung Cọng.
Quý vị nghĩ sao?  
Khi ác tăng đã rước giặc vào nhà giết hại đồng bào ta. Bằng chứng đã quá rõ ràng, hết đường chối cãi.  Không thể đội lốt chư tăng mãi để lấy “vú lấp miệng em”.
  Hãy vì sự tồn vong của quê hương dân tộc mà hãy can đảm đứng lên vạch mặt chỉ tên và tống xuất chúng ra khỏi  nơi tôn nghiêm thờ tự.
     Quý vị còn chần chờ gì nữa mà không chỉnmh đốn hàng ngũ Phật tử? việc làm  không klhò, không sợ bị tù đày, trong tầm tay cuả quý vị Phật tử chân chính mà quý vị chưa dám nói lên sự thật thì làm sao chúng tôi còn tin tưởng vào lời nói của quý vị hô hào cứu nước.  Xin đừng bị lừa bịp lần thứ hai.
Cám ơn quý vị chư tăng chân chính.
 
NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
 
2012/6/28 Joseph Pham <josephpham62@yahoo.com>

No comments: