Tuesday, June 5, 2012

Cao Chánh Hựu -Tam Bảo Nô của Chùa Từ Đàm, chùa Xá Lợi tham gia phá hoại VNCH


http://ghpgvntn-toiacphatgiaoanquang.blogspot.com/2012/06/cao-chanh-huu-tam-bao-no-cua-chua-tu-am.htmlCao Chánh Hựu là Ai? tại sao Cao Chánh Hựu bảo vệ Trần Đình Minh, tha bổng việt gian Trần Đình Minh? 
Xin xem tiểu sử Cao Chánh Hựu hoạt động tam bảo nô tại chùa Từ Đàm, đến Chùa Xá Lợi ( sài gòn thập niên 60's-70's)

trích từ bài Liên Thành


Trường hợp Trần Đình Minh đựoc sự can thiệp của Trung Tá Cao Chánh Hựu như sau:
Trung Tá Cao Chánh Hựu là bạn thân của Đại Tá Dương Quang TiếpTrung Tá Cao Chánh Hựu là Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử trung ương (toàn quốc), và là Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Trung Ương, do đó, một số tu sĩ phật giáo đã làm áp lực với Trung Tá Cao Chánh Hựu phải đứng ra bảo lãnh cho việt gian Trần Đình Minh.
 ngưng trích (** Gốc của Cao Chánh Hựu từ chùa Từ Đàm , hoạt động  tam bảo nô, trà trộn vào QLVNCH hoạt động tại chùa Xá lợi, Sài Gòn nơi xảy ra những biến động từ sinh viên biểu tình, đốt sư tăng, v..v..

Liên Đoàn Trưởng Nam kiêm Đoàn Trưởng Thiếu Nam GĐPT Từ Đàm (Huế) - Động viên, nhập ngũ, vào Sài gòn: Tham gia Ban Nghiên Cứu Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Chương Trình tu học các Cấp, Chương Trình các Trại Huấn Luyện, soạn thảo các Tài Liệu Tu Học và Huấn Luyện… để tiến tới Thống Nhất Gia Đình Phật Tử toàn quốc 1961 tại Chùa Xá Lợi ( Sài Gòn )
Đại Hội V: Đại Hội lịch sử Thống Nhất Gia Đình Phật Tử toàn quốc đầu tiên, được tổ chức ngày 26/27/28 tháng 12 năm 1961 tại Chùa Xá Lợi (Sài Gòn)
- Đại Hội VI: Được tổ chức tại Trường Gia Long (Sài gòn) vào các ngày 27,28,29,30 tháng 6 năm 1964, quy tụ 200 đại biểu của 42 Tỉnh Thị, Trung, Nam, Bắc di cư, dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên
- Đại Hội VII: Được tổ chức tại Tổng Vụ Thanh Niên, 294 Công Lý Sài Gòn, từ ngày 27/7 đến 1/08 năm 1967, với 221 đại biểu tham dự
- Đại Hội VIII: Được tổ chức tại Quy nhơn, từ ngày 25/7 đến 28/7 năm 1970 tại Trường Bồ Đề Qui Nhơn
- Đại Hội IX: Được tổ chức tại Đà Nẵng, từ ngày 29/7 đến 31/7/1973năm 1973, song hành với Đại Hội Cựu Huynh Trưởng và Đại Hội Bảo Trợ Gia Đình Phật Tử.
- Điểm đặc biệt của anh Tâm Huệ trong chức vụ Tổng Thư Ký BHD Trung Ương:  


hoạt động tam bảo nô của Cao Chánh Hựu tại các hang ổ (sleeping cells) hải ngoại, 
 Đến Hoa Kỳ năm 1992:
Lần lượt đảm nhiệm các Chức Vụ:
- Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
- Trưởng Ban Điều Hợp Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại năm 1993, được công cử nhân Trại Họp Bạn và Hội Thảo Huyền Quang, ngày 29 tháng 8 năm 1993 tại San Jose, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ,
- Trưởng Ban Hướng Dẫn Lâm Thời Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại. năm 1997, được công cử do Hội Nghị Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại, tổ chức tại Chùa Vạn Hạnh, San Diego, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ vào các ngày 3, 4, 5 tháng 7 năm 1997.
- Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại năm 2000, được công cử do Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại kỳ II, tổ chức tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc vào các ngày 21, 22, 23 tháng 4 năm 2000,
- Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại năm 2004, được công cử do Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại Kỳ III, và Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới Kỳ I tổ chức tại Chùa Viên Giác, Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ vào các ngày 6, 7, 8, 9 tháng 11 năm 2004
- Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Hội Hành Hương và Đại Hội Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới, tổ chức tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ từ ngày 2 tháng 11 đến 20 tháng 11 năm 2004.
- Trong cương vị Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Hải Ngoại được BHD GĐPTVN trên Thế Giới ủy nhiệm tổ chức Đại Hội Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới Kỳ II và Đại Hội GĐPTVN Hải Ngoại Kỳ IV, tổ chức tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 6 đến 12 tháng 10 năm 2008
- Trai Trưởng Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp III – Vạn Hạnh 1 – Hải Ngoại, năm 2007-2008.
- Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Cố Vấn Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Hải Ngoại được Đại Hội GĐPT VN trên Thế giới Kỳ II và Đại Hội GĐPT VN Hải Ngoại Kỳ IV công cử.

No comments: