Tuesday, November 1, 2011

Việt Tân và Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng PG của GHPGVNTN-Ấn Quang

LTS- chúng tôi nhận được bản thông tin cho biết là Hoàng Hữu Thụy là thành viên Đảng Việt Tân tức là tay sai của Tập Đoàn Việt Gian Cộng Sản hoạt động đắt lực tại cộng đồng Người Tị Nạn Việt Gian CS tại hải ngọai. Từ Hoàng Cơ Minh đến Hoàng Cơ Thụy, Hoàng Hữu Định và những Bác sĩ , Tiến sĩ , Giáo sư v..v.. tình nguyện làm Vịêt Gian Việt Tân chệt hướng ( Tàu) hay Việt Tân không chệt hướng. Bất kỳ dưới danh xưng nào thỉ mục đích của bọn chúng vẫn là xâm nhập, phá hoại, lũng đoạn cộng đồng, Hội Đoàn. Chúng đã thành công xâm nhập vào Tập thể Chiến Sĩ QLVNCH, tổ chức Hội Đoàn Tôn giáo, nhà thờ, chùa  v..v. Việt Tân Hoàng Hữu Thụy/Thục Vũ  hoạt động thành công trong vỏ bọc của Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo nay đã bị tố cáo.
Câu hỏi là tại sao GHPGVNTN -Ấn Quang lại thu nạp những tên lưu manh như bọn LLCSCHPG?. Hỏi tức là trả lời... Gian hùng và lưu manh kết cấu với nhau để cùng nhau hưởng danh lợi. Anh lợi cái này, Tôi lợi cái kia. Cho nên Thích Hộ Giác và Giác Đẳng cướp 200,000 quan thụy sĩ của phật tử đối với chúng " chỉ là số tiền nhỏ" không đáng kể so với các tội khác của chúng. Thích Chánh Lạc xâm phạm tình dục trẻ em là chuyện nhỏ không dáng kể so với tội tàn sát đồ đệ, tàn sát nhân dân Huế. Theo như bà Chủ tịch Tôn Nữ Hoàng Hoa thì hành động của phật tử làm cho các thầy trở thành "nạn nhân".
Thì ra luật nhà Phật của khối GHPGVNTN-AQ giống như luật của Tập Đoàn Việt Gian CS : "miệng tao là luật".  " Dụng nhân như dụng mộc. Đứa nào theo Tao thì Tao giúp đở. Đứa nào không theo thì Tao để yên. Đứa nào không theo mà chống lại thì Tao triệt". Nếu Đệ II VNCH còn tồn tại, hay Đệ III VNCH thành hình mà dung dưởng những tên lưu manh khoác áo tu hành, cho chúng có quyền lực danh vọng thì xã hội đó sẽ bị ung thối, hư nát.
Sau khi bọn VGCS Miền Bắc xâm lược Miền Nam, người ta thường hát những bài ca  chế diễu VGCS . Xét ra những bài ca đó cũng hợp lý cho bọn lưu manh khoát áo tu hành:
Từ ngày giải phóng vô đây thầy sắm cái nhà lầu,
Từ ngày giải phóng vô đây thầy sắm cái xe hơi.
 hay là
Từ ngày giải phóng vô đây thầy sắm cái quần xì.
Từ ngày giải phóng vô đây thầy có 5-7 cái villa.
Hình ảnh những tên gia nô cho Tàu họ Hoàng:LS Hoàng Cơ Long và BS Trần Xuân Ninh chụp hình lưu niệmLúc 11:07am thì ông Hoàng Cơ Định là Ủy Viên Trung Ương của Đảng Việt Tân đưa Nghị viên Madison Nguyễn đi vào và cả hai đến ngồi chung bàn với nữ nhà văn Hoa Hoàng Lan. Theo quan sát của nhóm phóng viên NewLand TV thì khi Medison Nguyễn ngồi vào bàn, bà Hoa Hoàng Lan vội đứng dậy nói với Ban Tổ Chức là “Chúng tôi không muốn ngồi chung với con người nầy !” và cả bàn của ông Thanh Thương Hoàng được Ban Tổ Chức đưa đến một bàn khác gần trong góc, ngăn cách bởi 2 bàn tiệc và một bàn chưng 2 chậu hoa mai và bánh Thọ Hỷ.Bàn dành riêng cho Thanh Thương Hoàng thì nay chỉ gồm Madison Nguyễn, Hoàng Cơ Định và sau đó được đưa vào thêm các chức sắc cao cấp lãnh đạo của “Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali” như ông Hoàng Thế Dân, ông Long cũng thuộc Đảng Việt Tân; ngoài ra còn có các cụ Nguyễn Hữu Hãn (cựu Hội Trưởng Hội Đền Hùng) và cụ Trương Đình Sửu (Chủ Tịch Hội Cao Niên). 


Viet

Hoàng Cơ Định- Nguyễn Bấ Cẩn-Nguyễn Xuân Ngãi truy điệu giặc CS Hoàng Minh Chính


LS Hoàng Duy Hùng VG hoạt động cho Tàu Houston, Texas


No comments: