Thursday, June 20, 2013

chính khí việt Việc chúng nướng 51 đồng đạo, Quảng Đức là một thí dụ điển hình

Viết Ngày 20 Tháng 6, 2013. TAM BẢO NÔ ĐỎ IV

TAM BẢO NÔ ĐỎ IV
Viết Ngày 20 Tháng 6, 2013.
Này Tâm Bất Minh, Định Nguyên và Hương Trần aka Hương Qua Đèo.
Ta đã đưa ra không biết bao nhiêu bằng chứng và tài liệu để  giáo huấn lũ Tam Bảo Nô Đỏ chúng bay, để  chúng bay có thể quay đầu là  NGẠN, trở  về  bến bờ  của GIÁC NGỘ, đừng  đi theo loài phản quốc mà xấu hổ với Cha Ông trong dòng Lịch SửMuôn nghìn đời linh thiêng không sống chết.  để  tiếp nối một:
Đại Việt muôn năm ! cả toàn dân
Vượt đau nhục lên sống còn hùng tráng”
Lý Đông A.
Nhưng xem ra lũ bay  đã không biết phân biệt CHÁNH TÀ; ĐÚNG SAI.  Vì thế  hôm nay ta lại phải  tiếp tục  cho lũ ngươi một bài học  đích đáng để  đời.
Trong các bài  viết trước, ta đã đưa ra những thí  dụ về Tôn Nữ Hoàng Hoa, Hứa Vạng Thọ, Trương Minh Hoà, Hồ  Công Tâm… để cho bọn bay thấy rằng tất cả lũ bay đều có một điểm giống nhau là: NÓI MÀ CHẲNG HIỂU  MÌNH NÓI CÁI GÌ, bọn ngươi  chỉ  quen lảm tay sai  nên chẳng khác  những con  chó  hùa  sủa bậy, cắn càng khiến cho một số người có long nhưng cũng không hiểu được sự việc  của vấn đề,  đến mức độ  xem việc ta VẠCH MẶT  BỌN  MA TĂNG và  DẠY BẢO  BỌN NGƯƠI  thành môt cuộc chiến:  CHIẾN TRANH TÔN GIÁO,  như lời  đề nghị  của  NGƯỜI LÍNH GIÀ.
Sao lại coi việc tìm hiểu, điều tra và  đưa  ra tố cáo tội ác của tập đoàn VGCS  thong qua cái tổ chức Phật Giáo Thống Nhất  Ấn Quang  là  CHIẾN TRANH TÔN GIÁO  được.
Đã bao giờ lũ chúng bay thấy  trong những bài viết của  ta  cũng như trong Biến Động Miền Trung và  Huế Thảm Sát Mậu Thân của  tác giả Liên Thành, hằng trăm hội luận Paltalk,  cùng với hàng loạt các tác giả  khác  đã  dựa vào  GIÁO  LÝ  của  THIÊN CHÚA  GIÁO  để  BÀI  BÁC  hoặc  CHÊ BAI, DÈ BỈU  GIÁO LÝ  CỦA  PHẬT GIÁO  không, mà  lũ bay  gọi là CHIẾN TRANH TÔN GIÁO?   Đã bao giờ  lũ chúng bay thấy  CHÚNG  TA (các tác giả trên cũng như ta Chính Khí Việt)  nói rằng  CHÚNG TA nhân danh những người theo Tín Ngưỡng  Thiên Chúa  Giáo để  đả kích lại  những người theo tín  ngưỡng PHẬT  GIÁO  không???!!!  Việc  CHÚNG TA  làm hiện nay là tiếp tục vạch mặt tất cả  bè  lũ tay sai VGCS trong vỏ bọc  Phật Giáo trong cái  gọi là  PGTN. Bọn khốn nạn này  chưa từng ngưng nghỉ khi chúng xử  dụng nhựng tên việt gian cộng sản có nhiệm vụ  cạo trọc  đầu  chui vào Chùa nhằm che dấu hành tung việt gian bán nước, nhằm lôi kéo khiến cho rất nhiều người Phật Tử Thuần Thành  mê muội  nghĩ rằng  đang  có  một cuộc  chiến tranh Tôn Giáo… Nếu lũ bay đọc  lại tài liệu thì  sẽ thấy rằng ngay từ năm  1945 tên Phạm Văn Bồng tức Trí Quang đã làm một đề  án  đưa  cho thằng chó  đẻ  hồ chí minh  để tìm cách xử dụng lực lưọng Phật Giáo vào  công cuộc nô lệ hoá  toàn dân Việt Nam cho chủ nghĩa thực dân đỏ  Nga Tàu như thế nào, và kể từ  đó  bọn ngươi phải thấy được rằng những người mà ta  đang vạch mặt, chúng không phải là  PHẬT GIÁO, chúng  càng không phải là người  theo Đạo PHẬT  bởi vì tất cả những việc chúng làm  đều trái với GIÁO LÝ  NHÀ PHẬT.  Ta lại  cho bọn ngươi  một vài thí  dụ mà Hương Trần  yêu cầu ta trưng ra như sau:
Việc chúng nướng 51  đồng đạo   mà  thằng Quảng Đức là  một thí dụ  điển hình(từ 1963-1975),  có  vi phạm  giới luật của Nhà Phật không, tất cả sự đồng lõa  của bọn chúng từ trên xuống dưới  có phải  rõ ràng là, không chỉ những người muốn tìm nơi Nương Đạo Phật  để  tìm đường  Giác Ngộ, Niết Bàn, Giải Thoát Mình  và  chúng sanh  đã  bị bọn  Ma Tăng PGVNTN  lợi dụng như thế nào không?   Và những lời tuyên bố  của những thằng cầm đầu  những  vụ bạo động đó,  đã không cho  lũ chúng bay thấy  được rằng hành động như vậy thực tế là một đoàn quân  trong tập đoàn quân đội ngụy quân CS sao?  Nghĩa  là  PGVNTN,  đã là  một mũi giáp công  trong ba mũi giáp  công mà tập đoàn VGCS  đã xử dụng để  xâm lược  VNCH  sao?
Hãy nghe lời tuyên bố  của thằng Đôn  Hậu: 
"Quân Lực VNCH và  Đồng Minh  đi  đến đâu thì  tàn phá  đến đó, trong khi đó  Quân Đội Giải Phóng đi đến đâu thì  không làm  rơi rụng ngọn cỏ lá khoai”   
Vậy ta hỏi Hương Qua Đèo (Hương Trần), Đinh Nguyen:  thằng mất dạy này  nó  đã phạm vào giới thứ  mấy  trong Ngũ Giới Nhà Phật vậy?

Hãy Nghe lời tuyên bố của thằng Huyền Quang: “PGVNTN  đã hai lần có  công với Cách Mạng”.  Vậy ta hỏi  ngươi Hương Trần-Đinh Nguyen, nó  đã có  công gì  vậy?  và  lời tuyên bố này của nó có  đồng nghĩa  với  sự tàn sát 5327 đồng bào ở Huế và gần 200,000 đã bị thiệt mạng hồi Tết Mậu Thân. Có  đồng nghĩa  vời lời tự thuật của thằng Thích Trí Dũng là Phổ Quang, nơi cất dấu súng đạn, và  là  nơi khai hỏa phát súng đầu tiên đánh vào Tân Sơn Nhất?  Dĩ nhiên việc chôn  dấu vũ khí  giết người và  hậu quả  của nó  có phải là  chúng nó, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp,  đã phạm  vào  giới cấm sát sinh  của nhà Phật không???!!!
Hãy Nghe lời tuyên bố  của thằng súc sanh Ngưu Ma Vương Đặng Phúc Tuệ aka Quảng Độ: “Nếu có  được quyền tự do  đầu phiếu, thì  chính thể  này (VNCH)  không thể  tồn tại được lấy một ngày” và: “Pháp Nạn 63 là cuộc đấu tranh không tiền khoáng hậu  đã chấm dứt thời kỳ  ngoại thuộc..”  Như vậy, Hương Qua Đèo và Đinh Nguyen ngươi hiểu như thế  nào  về  lời tuyên bố  mất dạy này của nó.  Nó còn ngang nhiên xỉ nhục  Người Lính VNCH  là  quân đội đánh thuê cho  Mỹ thì  ở  cương vị ngươi, Hương Trần,  là  một công dân nước Việt Nam Cộng Hòa  Miền Nam Việt Nam, thì  ngươi có  sẵn lòng nhét  băng vệ sinh tháng của ngươi vào mõm nó không?  Còn Ngươi, Đinh Nguyen với tư cách  là một sĩ quan của VNCH  thì  ngươi có  sẵn lòng cho nó một báng súng vào mõm nó  không?
Hãy nghe lời tuyên bố của Hộ Giác: “chúng tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở và giọt máu cuối cùng”.  Vậy nó chiến đấu  chống ai  đó vậy Hương Trần, Định Nguyễn???
(còn tiếp)
Chính Khí Việt

No comments: