Wednesday, January 9, 2013

Đặng Phúc- Tết Mậu Thân 1968, nhiều chùa Huế đã trở thành điểm tựa của lực lượng "Cách mạng". CS


Đặng phúc.
 Những năm gần đây, phương tiện internet đã phơi bày các hoạt động phô trương lực lưc lượng chiếm cộng đồng, cướp chùa, lường gạt cướp tiền của phật tử , xâm phạm tình dục phụ nữ trẻ em, khủng bố đe đọa, phá hoại, tại sản người khác do tập đoàn lực lượng GHPGVNTN-Ấn Quang từ thập niên 60's cho đến 2013 không hề thay đổi. Những điều xấu xa, bỉ ổi, tàn ác, tệ hại càng lộ rõ hơn. 
sự xuất hiện của những bút nô cs từ Nguyễn Đắc Xuân, Giao Điểm, Lê Công Cầu, Giác Hạnh , những đội ngũ "thanh niên cờ (đỏ sao) vàng chùa Điều Ngự, Lực lượng cư sĩ chấn hưng Phật Giáo, lực lượng gián điệp internet quân khu 7,  Mặt trận tổ quốc (anh của Thích Viên Lý, Trần Đình Minh) v...v...đến các đảng phái gian tà cùng nhau "trăm hoa đua nở" rực màu đỏ máu việt gian CS tại các cộng đồng hải ngoại.
Tập đoàn GHPGVNTN càng lộ rõ sự bất chính, lưu manh, bạo động, khủng bố theo đúng khuôn khổ mà họ áp dụng chống VNCH thập niên 60's. Tuyệt nhiên những tên tham gia chống Miền Nam VNCH như Thích Giác Đức, Thích Hộ Giác, Thích Nhất Hạnh, Thích Chánh Lạc, Thích Trí Quang, Võ Văn Ái, Lý Đại Nguyên, Thẩm phán Nguyễn Trọng Nho.v..v.. của tập đoàn ác tăng, tập đoàn khủng bố này không "sám hối", không ăn năn, không tu tỉnh trở về nẻo chính. Chúng đào tạo thêm những lũ lưu manh khác để tiếp tục con đường bất lương, bất chính đánh phá xã hội, tiêu diệt con người, tiêu diệt văn hóa Việt dưới danh nghĩa "bảo vệ đạo pháp". 
Đã đến lúc thẩm phán Nguyễn Trọng Nho từ bỏ chực vụ thẩm phán, trở về mặc áo tù, khai báo các hoạt động tiếp tay cho việt gian khủng bố, gián điệp , giết người của tập đoàn GHPGVNTN-Ấn Quang từ thập niên 60's. 
Đã đến lúc những tên ăn cướp, lưu manh, dâm dục, tham lam, tàn ác, lừa đảo cởi bỏ áo tu hành để không làm nhơ bẩn áo Đức Phật.

Đã đến lúc những người phật tử chân chính nhìn vào sự thật, mạnh dạn loại bỏ những thành phần xấu xa, bạo động khủng bố khỏi cộng đồng, khỏi các chùa. Không cung cấp tài chánh, cơ sở chùa cho chúng hoạt động phá hoại an ninh xã hội, an ninh cộng đồng. 
Đã đến lúc các cơ quan an ninh Hoa kỳ, hội đồng thị xã, hội đồng thành phố   chấm dứt các hành động ngấm ngầm yểm trợ, khen tặng tập đoàn việt gian GHPGVNTN- AQ tại hải ngoại. Tội ác của các hành động khủng bố, phá hoại tàn sát hàng ngàn người Huế, do tập đoàn khủng bố GHPGVNTN chưa đủ sao? và đến bao lâu nữa thì CIA, NED chấm dứt việc nuôi dưởng, khuyến khích bọn phá hoại tôn giáo, phá hoại con người. 
Đặng phúc.-------- Forwarded message ----------
From: tieudietcs <tieudietcs@...>
Date: 2012/12/8
Subject: Bo.n Pha^.t Gia'o "pha?n loa.n" = Militant Buddhist Movement!!!
To: tieudietcs@yahoogroups.comduyact@..., Giac Hanh <giachanh2012@...>, Toan Mai <toanmaivh67@...>, anh tuan hoang <tuan_hoang_anh_21@...>, thai son nguyen <Nguyen.ThaiSon@...>
 
tieudietcs tha^'y Giac Hanh co' vie^'t nhu* sau:
 
 
Thu Dec 6, 2012 9:18 am
 
"hahahah!
Bây giờ Liên Thành dùng tới tài liệu của Mỹ!
Nhưng đề nghị với Liên Thành như vầy,
1) hãy để phần trung thực của tài liệu. Đó là đừng có thêm bớt, tài liệu Mỹ không có đoạn nào nói "[phản loạn]" thì đừng để vào trong dịch thuật OK? Cái trò xuyên tạc của em sao mà rẽ tiền quá.
2) điêm số hai là nghiên cứu, nghiền nát trong cái đầu của em về cái câu cuối cùng nhé. Đó là Mỹ yêu cầu các phía Việt nam phải biết để khác biệt qua một bên, mà ngồi lại với nhau giải quyết vấn đề. Còn cái câu [Việt nam cộng hòa ii], và LẬT ĐỔ VNCH.
Đấy. Chẳng có thằng Mỹ nào nói Phật giáo, Thầy Trí Quang, hay Thầy Hộ Giác đòi LỘT ĐỔ CHẾ ĐỘ VNCH cả, mà chỉ có thằng zốt đặc Liên Thành nói mà thôi chú em à.
Chính phủ VNCH có sai thì phải có xét lại, chứ Chế độ VNCH làm sao mà lật đổ được có đúng không? nhất là được những bàn tay thông minh tài trí cở Liên Thành làm tình báo mà để cho mấy ông thầy chùa LẬT ĐỔ là cái ru?
Giờ chú em chơi tới tài liệu Mỹ rồi ha, vậy tức là mất cái tài liệu mật của chú em toàn là vàng nổi hết rồi.
 
Giác Hạnh"
-----------------
 
The^' te^n tieudietcs na`y cu~ng ddi ti`m hie^?u the^m thi` o^i tho^i....bie^'t bao nhie^u ba`i vie^'t co' no'i dde^'n tu*` "militant buddhist" trong cuo^.c chie^'n tranh Vie^.t Nam!!! The^' thi` du`ng chu*~ "pha?n loa.n" cho bo.n dda^`u tro.c ba^.n a'o ca` sa ddi ma^`n ca'ch ma.ng cho tu*` "militant buddhist movement" cu~ng dda^u co' sai dda^u pha?i kho^ng Giac Hanh???
 
Ne^'u quy' vi. co' co* ho^.i thi` ne^n ddo.c he^'t ba`i vie^'t 36 trang cu?a ta'c gia? Mark Moyar!!! co' nhie^`u ba`i vie^'t kha'c du*.a va`o va` tri'ch da^~n trong ba`i vie^'t cu?a ta'c gia? Mark Moyer vi` uy ti'n cu?a ta'c gia?!!! Phi'a du*o*'i thi` tieudietcs chi? tri'ch ra pha^`n no^.i dung "summary" cu?a ba`i vie^'t na`y tho^i...nhu*ng no' cu~ng no'i le^n he^'t dda^`y ddu? y' nghi~a cu?a cuo^.c "dda^'u tranh pha?n loa.n" cu?a bo.n dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang trong cuo^.c chie^'n Vie^.t Nam!!! Va` ne^'u bo.n ngu do^'t cho' ma' vi.t co^.ng vi.t gian vi.t ta^n co`n co^' ba`o chu*?a cho su*. "pha?n loa.n" cu?a chu'ng (GHPGVNTN) thi` mo^~i nga`y te^n tieudietcs na`y se~ post le^n mo^.t trang trong ba`i vie^'t cu?a ta'c gia? Mark Moyar cho quy' vi. ddu*o*.c ro~ the^m!!!
 
Modern Asian Studies 38, 4 (2004) pp. 749–784. C _ 2004 Cambridge University Press
 
DOI: 10.1017/S0026749X04001295 Printed in the United Kingdom
 
Political Monks: The Militant Buddhist Movement during the Vietnam War
 
MARK MOYAR
 
University of Cambridge
 
"From November 1963 to July 1965, the militant Buddhist movement was the primary cause of political instability in South Vietnam. While the militant Buddhists maintained that they represented the Buddhist masses and were fighting merely for religious freedom, they actually constituted a small and unrepresentative minority that was attempting to gain political dominance. Relying extensively on Byzantine intrigue and mob violence to manipulate the government, the militant Buddhists practiced a form of political activism that was inconsistent with traditional Vietnamese Buddhism. The evidence also suggests that some of the militant Buddhist leaders were agents of the Vietnamese Communists."
-----------
 
 
Bo^' khi? no', lu'c tru*o*'c Giac Hanh cho*i to*'i ta`i lie^.u My~ dde^? cho ra(`ng te^n co^.ng sa?n Tri' Quang kho^ng pha?i la` co^.ng sa?n!!! The^' thi` o^ng Lie^n Tha`nh cho*i to*'i ta`i lie^.u My~ cu~ng fair game tho^i pha?i kho^ng na`o??? Giac Hanh ba?o ve^. cho bo.n ngu do^'t cho' ma' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang kie^?u na`y thi` thie^n ha. cu~ng ddu? nhi`n tha^'y ddu*o*.c ra(`ng tu*` tru*o*'c dde^'n gio*` nhu*~ng tha`nh pha^`n na`o dda~ na(`m va`o tha`nh pha^`n ddu*o*.c go.i la` bo.n dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang ro^`i!!! Bo^' khi? no', nhi`n chu'ng ba^y du`ng nhu*~ng lo*`i le~ , ny' nua^.n du co^n kie^?u ba^`n co^' no^ng cu?a chu'ng ba^y dde^? cha.y to^.i va` ba?o ve^. cho ca'i go.i la` GHPGVNTN A^'n Quang cu?a chu'ng ba^y thi` thu*? ho?i chu'ng ba^y tu ca'i cho' gi`??? Vi` the^' tieudietcs lu'c tru*o*'c co' no'i ra(`ng "Ga^`n Mu*.c Thi` DDen, Ga^`n DDe`n Thi` Sa'ng" la` va^.y!!! Va` dda^'y cu~ng la` su*. huye^`n die^.u trong ca'i DDA.O va^.y!!!
 
tieudietcs!!!
 
P.S. Chu'ng ba^y cha.y ddi dda^u??? Ma` AI cho chu'ng ba^y cha.y???
 
Tie^u Die^.t Co^.ng Sa?n!!!
 
Gie^'t cha(?ng tha mo*'i la` tha`nh vie^.c!
Che'm cha(?ng nu*o*ng mo*'i die^.t qui? ru*`ng!
Quye^'t ta^m tie^'n bu*o*'c cha(?ng ngu*`ng!
DDa^`u tra^u ma(.t ngu*.a kho' mu*`ng Ky` Ba!!!
------------
 
 
Tu*` tu*` ca'i dda~ Giac Hanh!!! Gia Hanh kho^n ma` kho^ng ngoan!!! Ne^'u quy' vi. theo do~i ca'i ta`i lie^.u CIA na`y thi` pha^`n nhie^`u lo*`i nhie^`u la` do Tra^`n Van Ddo^n ke^? la.i ti`nh hi`nh dde^? chua^?n bi. cho cuo^.c dda?o cha'nh cu?a TT Die^.m. Va` ca'i dda'm tu*o*'ng ta' ma` chua^?n bi. cho cuo^.c dda?o cha'nh na`y la` dda~ bi. bo.n dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a Pha^.t Gia'o Pha?n Loa.n (GHPGVNTN A^'n Quang) cu?a Thi'ch Tri' Quang na('m dda^`u va` nha^'t la` te^n vi.t gian Du*o*ng Va(n Minh!!! Ddie^`u na`y ai cu~ng tha^'y ca?!!!
 
Va` di~ nhie^n ne^'u quy' vi. xem phim ta`i lie^.u "Vietnam!Vietnam!" va`o tho*`i 1963 thi` kho^ng co' gi` cho tha^'y ra(`ng chi'nh phu? TT Ngo^ Ddi`nh Die^.m dda`n a'p to^n gia'o gi` ca?!!! http://www.youtube.com/watch?v=mlMfG1pw_eE
 
Va` nhu* tieudietcs dda~ co' no'i lu'c tru*o*'c ra(`ng ly' do ma` chi'nh phu? cu?a TT Die^.m ra tay la` vi` dde^? de.p bo.n "militant buddhist movement" ma` gio*'i ti`nh ba'o trong Mie^`n Nam ke^? ca? CIA cu?a Hoa Ky` bie^'t ro~ ra(`ng do chi'nh bo.n co^.ng sa?n vi.t gian tro`ng a'o ca` sa cu?a DDu*'c Pha^.t va`o dde^? chu'ng sa'ch ddo^.ng qua^`n chu'ng ga^y ba.o loa.n dde^? go'p pha^`n va`o vie^.c xa^m chie^'m Mie^`n Nam VN cho ba(`ng ddu*o*.c do tha(`ng Ho^` Cho' Minh ra le^.nh khi no' ddi la`m tay sai cho Nga va` Ta`u!!! (Xem lo*`i cu?a Vo~ dza^m A'i dde^? tha^'y nhu*~ng die^~n bie^'n xa^?y ra ddie^`u co' y' nghi~a va` nguye^n nha^n cu?a no' ca?!!! Fits perfectly together like a book la` va^.y!!!
 
The^' khi bo.n dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang cho ra(`ng chu'ng bi. dda`n a'p la` chu'ng no'i chung chung la` "DDa`n A'p Pha^.t Gia'o" chu*' chu'ng ddo*`i na`o chu'ng da'm no'i dde^'n bo.n Pha^.t Gia'o Pha?n Loa.n ma` ngu*o*`i ta go.i chu'ng la` "Militant Buddhists"!!! Va` mo^.t la^`n nu*~a!!! Chi'nh Phu? DDe^. Nha^'t Co^.ng Ho`a de.p bo.n Pha^.t Gia'o Pha?n Loa.n va` ca'c to^? chu*'c ngoa.i vi (VC nu'p trong chu`a) aka "Militant Buddhists" chu*' chi'nh phu? Die^.m kho^ng dda`n a'p Pha^.t Gia'o nhu* chu'ng thu*o*`ng re^u rao!!! Xin xem la.i phim "Vietnam!Vietnam!" dde^? ro~!!!
 
Tha^'y Giac Hanh va` bo.n cho' ma' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a ho^? mang quo^'c doanh GHPGVNTN A^'n Quang kho^n nhu*ng kho^ng ngoan chu*a na`o???
 
The^' nhu* dda~ hu*'a thi` tieudietcs xin post mo^.t nga`y mo^.t trang trong ba`i vie^'t cu?a ta'c gia? Mark Moyar!!! Va` sau dda^y la` ba`i vie^'t dde^? no'i ro~ ve^` chu? mu*u va` ha`nh ddo^.ng cu?a bo.n Pha^.t Gia'o Pha?n Loa.n (Militant Buddhist Movement)!!!
 
THE MILITANT BUDDHIST MOVEMENT 776
 
On the very day of the coup, Tri Quang was already whispering about forcing Khanh out of office, and the next afternoon he began efforts in that direction.102 His first step was to notify the generals that the Buddhists would no longer fulfill their promises to stay out of politics, support the government, and send the three monks abroad. The promises were null and void, according to the militant Buddhists, because the military had promised to oust the government on 25 or 26 January but had not done so until 27 January. In addition to being preposterous, this explanation was dishonest, for Tri Quang had known all along that the coup would not take place until 27 January.103 This act of duplicity was one of the most egregious committed by the militant Buddhists to date, and it significantly bolstered their detractors’ argument that they were deceitful men who cared more about destroying the existing government than destroying the Viet Cong. The renunciation of the promises enraged some of the generals; one told the Americans that if Khanh did not stand up to the Buddhist Institute now, ‘his life would be in danger.’104
 
Khanh did not stand up to the Buddhists but instead gave in to their demands once again while doing his best to cling to power. He transferred Pham Van Dong from command of the capital military district to the position of II Corps commander, which moved him from the center of power to an area where he would have minimal influence over Saigon’s politics. Pham VanDong had upset the militant Buddhists by his effective suppression of Buddhist demonstrations and riots in Saigon.105
 
Once again, the Buddhists did not return the favor. It was the Buddhists who would determine the country’s next leader, and Khanh would not be it. The top position went to Dr Phan Huy Quat, whom Tri Quang had long been promoting for the job. Many observers suspected that Quat was entirely under the control of Tri Quang. Most of the other members of the government also were Tri Quang allies who were strongly opposed to ‘Diemism,’ which in militant Buddhist parlance


102 CIA, ‘Buddhist leader Thich Tri Quang’s support of the concept of a civilian government,’ 29 January 1965, DDRS, 1977, fiche 27B.
103 CIA, ‘Decisions and Discussions at the 31 January Armed Forces Council meeting,’ 2 February 1965, LBJL, NSF, VNCF, box 13; CIA, ‘Situation in South Vietnam,’ 26 January 1965, FRUS, 1964–1968, vol. 2, doc. 39.
104 Saigon to State, 30 January 1965, LBJL, NSF, VNCF, box 12.
105 CIA, ‘Decisions and Discussions at the 31 January Armed Forces Council meeting,’ 2 February 1965, LBJL, NSF, VNCF, box 13
--------
đây là tài liệu do bọn chúng khoe thành tích " có công với đảng Việt Gian CS",   t tác giả là Lê cung - Phật giáo Huế với mùa Xuân lịch sử.. trích..

                                         

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, nhiều chùa Huế đã trở thành điểm tựa của lực lượng Cách mạng. Chùa Tăng Quang (Theraveda) ở Gia Hội do Đại đức Thích Giới Hỷ làm trú trì, là địa điểm đón cán bộ Quận ủy Quận II tập kết trước giờ xuất quân. “21 giờ, phố phường vẫn rộn rịp náo nức không khí của ngày đầu xuân, tôi (cán bộ tham gia chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy - TG chú thích) chững chạc trong bộ lễ phục ngày Tết, tay xách một túi đầy ắp bánh trái ung dung bước vào chùa Theraveda (chùa của các tu sĩ áo vàng theo phái Tiểu thừa. Tại đây, các anh Bê, Minh, Cận, Tẩy, Dũng… và Quang cũng đã đến. 23 giờ 30 bắt đầu tỏa ra tìm chỗ tập kết sau cùng, ai nấy đều được trang bị vũ khí, lòng đầy phấn chấn tự hào với một niềm tin tất thắng”(5). Chùa Tường Vân có thời điểm là nơi đóng Sở Chỉ huy cánh Nam, các sư tăng ở đây đã hết lòng với Cách mạng. Nhiều chùa khác đều là trạm chăm nuôi thương binh; các Ni cô, nữ Phật tử đều tự mình chăm sóc nuôi dưỡng, tự lo lấy hết mọi việc hậu cần cho nhiệm vụ này. Nữ Phật tử Tôn Nữ Thị Sắc ở chùa Diệu Đế cũng dành gạo cho quân giải phóng. 
Khi quân ta chiếm lĩnh thành phố, cờ Phật giáo được treo rợp ở khắp các phố, các chùa và các tư gia, có cờ đại đuôi nheo thường dùng trong các buổi lễ ở đình chùa. Đó chính là phong trào nổi dậy của Phật tử Huế, nối tiếp từ năm 1963. Đông đảo thanh niên, sinh viên Phật tử đã tham gia “Mặt trận thanh niên Huế” làm nhiệm vụ bảo vệ thành phố hoặc xung phong làm nhiệm thu tin tức, đánh máy, in rô-nê-ô các tài liệu, đưa đi phân phát cho nhân dân, hoặc theo các đội công tác đi dán tài liệu tuyên truyền. Nhiều thơ ca đã biến thành khẩu hiệu chiến đấu, được thanh niên, sinh viên và học sinh viết lên tường của các công sở hoặc trường học:  
 "Tính mạng quý hơn vàng,
  Tình yêu là vô giá.
  Vì giải phóng miền Nam,
  Thà hy sinh tất cả”(
6).
      Nhiều nhà sư bày tỏ sự phấn chấn và lập trường của mình trước những hoạt động của lực lượng Cách mạng. Khi xem đội Văn công Quân giải phóng biểu diễn, một nhà sư đã tỏ bày tâm sự của mình: “Mấy chục năm tôi không đi xem văn nghệ của chúng nó, toàn là lõa thể, dâm ô, bẩn con mắt. Văn nghệ này mới là văn nghệ của ta, mới là văn hóa dân tộc”(7). 
      Trong công tác binh vận, rút kinh nghiệm từ “Sự kiện bàn Phật xuống đường” 1966, trong những ngày tháng nổi dậy Tết Mậu Thân (1968), số thanh niên, sinh viên Phật tử Huế(8) thoát ly ra vùng giải phóng, nay trở về cùng với đại quân tham gia giải phóng Huế, họ đã khá thành công trong việc kêu gọi sĩ quan, binh lính và nhân viên ngụy quyền Sài Gòn trở về với nhân dân, giúp họ thành lập một số tổ chức như “Đoàn nghĩa binh cảnh sát”, “Hội binh sĩ yêu nước ly khai”. Các tổ chức này có mặt ở hầu hết các khu phố, kêu gọi sĩ quan, binh lính Sài Gòn bỏ hàng ngũ địch trở về với Cách mạng; họ làm nhiệm vụ tiếp nhận sĩ quan, binh sĩ đến ghi tên, nộp vũ khí và làm giấy cam đoan không trở lại với địch. Khi địch phản kích, nhiều sĩ quan và binh lính Sài Gòn đã giác ngộ chiến đấu bên cạnh Quân giải phóng.
Tăng Ni và Phật tử Huế cũng có mặt trong bộ máy chính quyền Cách mạng, tiêu biểu như HT.Thích Đôn Hậu (chùa Thiên Mụ) và nữ cư sĩ Nguyễn Đình Chi. HT.Thích Đôn Hậu, lúc đó là Chánh Đại diện miền Vạn Hạnh, khi cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 diễn ra, HT giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình thành phố Huế. Sự tham gia kháng chiến của HT.Thích Đôn Hậu(9) có một ý nghĩa chính trị sâu sắc, tác động đến tâm tư, tình cảm của biết bao Tăng Ni và Phật tử Huế. Theo đồng chí Lê Minh, Chỉ huy trưởng chiến dịch, việc: “HT.Thích Đôn Hậu ra đi thì mang theo kháng chiến tình cảm của hàng vạn Phật tử Huế. Nhờ đó mà sau một thời gian không lâu, ta đã ổn định được tình hình về phía ta trong thành phố. Mỗi tình cảm riêng đó trong hoàn cảnh đất nước chiến đấu đều trở thành một tình cảm Cách mạng”(10). 
Nữ cư sĩ Nguyễn Đình Chi, một phụ nữ trí thức tiêu biểu của Huế trong cả hai cuộc kháng chiến(11), dù tuổi đã lớn và trước cảnh hiểm nguy “trên bom, dưới đạn”, song trước yêu cầu của Cách mạng, bà đã băng rừng, lội suối ra chiến khu nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với bà, được tham gia Cách mạng là một hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của mình. Trên đường ra căn cứ, bà đã nói với đồng chí, đồng đội của mình: “Non sông mình hùng vĩ, cỏ hoa gấm vóc. Được chính mắt trông thấy, tận hưởng vẻ đẹp đã là hạnh phúc rồi, huống chi còn được vinh dự có mặt trong cái giai đoạn oanh liệt nhất của bốn ngàn năm lịch sử nước nhà này. Một đời người không dễ gì có may mắn đó”(12).  Nữ cư sĩ Nguyễn Đình Chi vừa giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình thành phố Huế, vừa là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cách mạng Thừa Thiên - Huế.
                                                          ***
     Xuân 1968 cả miền Nam bừng lên với khí thế tiến công cách mạng, Huế được xem như là nơi đọ sức quyết liệt nhất giữa ta và địch. Qua 25 ngày đêm của Tết Mậu Thân lịch sử 1968, Tăng Ni và Phật tử Huế bất chấp những khó khăn gian khổ, đã sát cánh cùng nhân dân thành phố, tự nguyện gánh vác mọi nhiệm vụ do cách mạng phân công, với một ước mơ cao nhất là “Đạo pháp trường tồn, đất nước thống nhất”. Phật giáo Huế trong Tết Mậu Thân 1968 đã xứng đáng truyền thống Phật giáo Việt Nam thời Lý - Trần, tiếp nối được khí thế hào hùng của phong trào Phật giáo 1963, 1966, ... Hơn thế nữa, từ thực tế đó giúp chúng ta khẳng định: “Hai ngàn năm Phật giáo Việt Nam là hai ngàn năm Phật giáo nhập thân với dân tộc”(13), đúng như Hồ Chí Minh đã nói: “Phật giáo Việt Nam với dân tộc như hình với bóng, tuy hai mà một”(14). 

No comments: