Tuesday, July 3, 2012

Hành động Tam Bảo Nô của GHPGVNTN trả thù Liên Thành

LTS- Đây  là bằng chứng những hành động thô bỉ của Tam Bảo Nô GHPGVNTN trả thù Liên Thành và chối tội.----- Forwarded Message -----
From: Pham Hoaiviet
To: DD ThongTinTuDo ; DD Phu Van ; DD Bao Quoc ; DD Pho Nang ; DD Nuoc Viet ; DD Dan Toc ; DD TinTucDatViet ; DD ViaHe ; DD GiongLacHong
Cc: _Ba Pham
Sent: Monday, July 2, 2012 11:23 PM
Subject: [diendanviahe] Fw: PHVg KÍNH ĐỀ-NGHỊ ĐẠO-HỮU DƯƠNG-TIÊU........Fw: [GoiDan] THƯ KÍNH GỬI HOÀNG THÂN BỬU CHÁNH VỀ NHỮNG PHẦN TỬ MẠO DANH NGÀI. [Re:] [PhoNang] [Prince BUU CHANH ] - Thư kính gửi anh Lê Công Câu và Phòng Thông Tin Phật Giáo - kính nhờ quý vị chuyển d

---------- Forwarded message ----------
From: Ba Pham <phamhba@yahoo.com> Date: 2012/7/2 Subject: PHVg KÍNH ĐỀ-NGHỊ ĐẠO-HỮU DƯƠNG-TIÊU........Fw: [GoiDan] THƯ KÍNH GỬI HOÀNG THÂN BỬU CHÁNH VỀ NHỮNG PHẦN TỬ MẠO DANH NGÀI. [Re:] [PhoNang] [Prince BUU CHANH ] - Thư kính gửi anh Lê Công Câu và Phòng Thông Tin Phật Giáo - kính nhờ quý vị chuyển dùm ! To: Diễn-Đàn Phù-Vân <DienDanPhuVan@yahoogroups.com>, Dien Dan Goi Dan <Goidan@yahoogroups.com>, diendandantoc <DiendanDanToc@yahoogroups.com>, Quốc- Bảo <baoquoc@yahoogroups.com>, Hồng Lạc <gionglachong@yahoogroups.com>, Alex Harrison <Trungsontu@gmail.com>, ALAIN BAO <nguyenphucbaophan@gmail.com>, Pham Hoaiviet <phamhoaiviet1@msn.com>, Tin huu Nguyen <nguyenhuutin2@gmail.com>, Truongson Vuong <truongson.vng@gmail.com>, TUỆ- KIẾ M <langgianguyet@gmail.com>, Thục-Vũ Tổn-Hữu <thucvu_1@yahoo.com>, llcschpg ÁC-ĐẢNG <llcschpg@yahoo.com>
      Thưa Đạo-Hữu Dương-Tiêu !
 
      Với tư-cách là một Phật-Tử độc-giả quan-tâm đến vụgiả-mạo thư người khác, gây rối-loạn Diễn-Đàn, tôi đề-nghị Đạo-Hữu Dương-Tiêu Nguyễn-Phúc Bảo-Phán lên tiếng làm sáng tỏ vụ "Bóng đỗ Thầy, Thầy đỗ Bóng" nầy, để những người vô-tư chuyển bài  để rộng đường dư-luận, thông-tin đa-chiều khỏi phải tốn-công giải-thích với đóm tay-sai Cần-Lao Công-Giáo đội lốt Phật-Tử đang đánh phá Phật-Giáo Việt-Nam bao lâu nay.
     Trân-trọng.
    PHẠM-HOÀNG-VƯƠNG.
           July-2-2012
----- Forwarded Message -----
From: Tue Kiem <llcschpg@yahoo.com>
To: bettervn11@yahoo.comPhoNang@yahoogroups.comthaoluan9@yahoogroups.com;diendanviahe@yahoogroups.comtintucdatviet@yahoogroups.comdiendandanchu@yahoogroups.com;DienDanChinhTri@yahoogroups.comChinhLuan@yahoogroups.comdiendanbaochi@yahoogroups.com;GoiDan@yahoogroups.comdiendantranhluan@yahoogroups.comdiendan_binhluan@yahoogroups.com;diendan_tudo@yahoogroups.comdiendannguoiviettoronto@yahoogroups.comdiendanquocgia@yahoogroups.com;hoinghi@yahoogroups.comnguoivietquocgia@yahoogroups.comToday@yahoogroups.com; DD - Viet Nam Hai Ngoai <VietNamHaiNgoai@yahoogroups.com>; BTGVQHVN-1@yahoogroups.com;diendanviahe2@yahoogroups.comnguyenphucbuuchanh319@gmail.com
Cc: guongxua <thonvida@yahoo.com>; Thuc Vu <thucvu_1@yahoo.com>; ydanvn@gmail.com;honghai.mc386@gmail.comkimhongnguyen@live.com.auhaihoidong@yahoo.comkh.huyenquang@yahoo.com;hatnangusa@yahoo.comnguyendavis@hotmail.comtranvietnu@yahoo.com; Ai Van Vo <vovanai@free.fr>; Vo Van Ai <ubcv.ibib@buddhist.com>; Can Nguyen <caocan2000@yahoo.com>; chinhnuong005@aol.com;hoangle_thienkhoa@yahoo.comTD_4_VN@yahoo.comntchaudl@yahoo.com; man tam <pghn@comcast.net>
Sent: Monday, July 2, 2012 10:56 PM
Subject: [GoiDan] THƯ KÍNH GỬI HOÀNG THÂN BỬU CHÁNH VỀ NHỮNG PHẦN TỬ MẠO DANH NGÀI. [Re:] [PhoNang] [Prince BUU CHANH ] - Thư kính gửi anh Lê Công Câu và Phòng Thông Tin Phật Giáo - kính nhờ quý vị chuyển dùm !
 
 
Phật Lịch 2556, Ngày 02 tháng 07, 2012                                     LLCSCHPG/0082/TK/DDCS/TG

THƯ KÍNH GỬI HOÀNG THÂN BỬU CHÁNH VỀ NHỮNG PHẦN TỬ MẠO DANH NGÀI.

 
Kính thưa Ngài Hoàng Thân Bửu Chánh, email bettervn11@yahoo.com,

Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo (LLCSCHPG) chúng tôi nhận được điện thư mang danh nghĩa Hoàng Thân Bửu Chánh từ email nguyenphucbuuchanh319@gmail.com gửi đến hộp thư chúng tôi, do cái gọi là "Lực Lượng Cứu Nguy Phật Giáo" chuyển đi, cái tổ chức "ma đạo"  mà vài giờ trước đó, đã đạo văn một bài viết của chúng tôi phổ biến trên khắp các diễn đàn Yagoogroups ngày 02 tháng 3, 2011, điều tồi tệ chúng tôi muốn nói là họ mạo danh một số thành viên của LLCSCHPG trong các chức vụ Chủ Tịch, Phó Chủ tịch, để mọi người lầm tưởng tổ chức LLCSCHPG đã bị phân hóa. Trước thủ đoạn đánh phá của cái gọi là "Lực Lượng Cứu Nguy Phật Giáo", và để cho dư luận am tường LLCSCHPG đã nhanh chóng ra Thông Báo Khẩnhttp://www.llcschpg.net/DDCS/Thong-bao-khan-ve-viec-Viet-gian-giao-gian-mao-danh-su-dung-bai-viet.htm

Từ tính cách kể trên, chúng tôi không lấy gì ngạc nhiên khi nhận được điện thư xưng danh Hoàng Thân Bửu Chánh được gửi đi từ email nguyenphucbuuchanh319@gmail.com. Chúng tôi cũng tin chắc rằng, lại thêm một trò hề mạo danh nữa, như vô số những lần khác trước đây, nhưng lần lại họ lại mạo danh Ngài Hoàng Thân Bửu Chánh, lợi dụng những người chuyển tải bài viết mà không cần biết nội dung, không phân định bạn hay thù, địch hay ta, quốc gia hay cộng sản, phải hay trái, để trở thành công cụ cho họ trong chính sách tuyên truyền, triệt hạ uy tín các tổ chức đấu tranh, đòi hỏi GS Võ Văn Ái, Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (PTTPGQT) và HTr Lê Công Cầu, Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ GHPGVNTN phải lên tiếng về Giác Thư Số 9 mà Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế đã phổ biến ngày 18 - 06 - 2012, chung quanh điện thư tựa đề "Hoang Toc nha Nguyen Chinh thuc thong bao ve quyen sach Bien Dong Mien Trung" được email nguyenphucbuuchanh@gmail.com phổ biến và gửi đi vào ngày 29 tháng 09, 2009, mà Htr Lê Công Cầu đã dùng điện thư này như một tài liệu trích dẫn.

Chúng tôi tin rằng Ngài Hoàng Thân Bửu Chánh vẫn còn nhớ, sau khi bài viết"Hoang Toc nha Nguyen Chinh thuc thong bao ve quyen sach Bien Dong Mien Trung" do email nguyenphucbuuchanh@gmail.com gửi đi thì không riêng Htr Lê Công Cầu, còn có rất nhiều người khác lầm tin Ngài là tác giả của bức điện thư đó, trong số có HT Thích Không Tánh, và ngay cả thành viên LLCSCHPG chúng tôi. Sau khi Ngài phổ biến một điện thư từ email bettervn@yahoo.com  nhờ bà Phạm Hoài Việt chuyển tải lên khắp các diễn đàn vào ngày Thứ Năm (Thursday Oct 1, 2009 5:33 PM) để minh định lập trường, trong điều 3: Ngài đã xác định rõ:

3)         LA^.P TRU+O+`NG KHA(?NG DI.NH CU?A HOA`NG TO^.C VIE^.T NAM :

    a) TUYE^.T DO^'I THUO+NG YE^U,  DOA`N KE^'T,  DA.I DOA`N KE^'T DA^N TO^.C.
    
    b) KHO^NG CHI? TRI'CH CA' NHA^N, PHA' RO^'I TI`NH TU+. DA^N TO^.C VA` LO`NG
 
TO^N KI'NH QU'I TRO.NG THUO+NG YE^U LA^~N NHAU. 

Đọc qua  lập trường và tinh thần của Ngài và Hoàng Tộc Triều Nguyễn, chúng tôi mới vỡ lẽ emailnguyenphucbuuchanh@gmail.com là email mạo danh. Và mới đây, một lần nữa, với email tương tự như email trước, nhưng có thêm số 319 nguyenphucbuuchanh319@gmail.comhọ lại mượn danh nghĩa của Ngài gửi lên diễn đàn vào lúc (Sent: Friday, June 29, 2012 1:36 AM), http://groups.yahoo.com/group/PhoNang/message/271880 nội dung tưởng như là yêu cầu GS Võ Văn Ái và Htr Lê Công Cầu đính chính một điểm trong giác thư số 9 của Htr Lê Công Cầu, nhưng thực ra, ý chính là vu chụp LLCSCHPG chúng tôi mạo danh Hoàng Thân Bửu Chánh Ngài 3 năm về trước.


Có lẽ Ngài Hoàng Thân Bửu Chánh hiểu hơn chúng tôi, Phật giáo chúng tôi luôn là nạn nhân của các thế lực vô minh từ cả trong lẫn ngoài Phật Giáo. Giặc ngoài thì dễ chống nhưng giặc trong thì khó! Câu chuyện “An Dương Vương Và Cái Nỏ Thần” là một bằng chứng cho chúng ta lấy đó là bài học kinh nghiệm, nhất là sau khi Cộng Sản cưỡng chiếm Miền Nam, để củng cố cho đảng, CSVN đã tạo ra một xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi, con người chỉ biết đến tư lợi cho riêng mình, cho nên hiện trạng ngày nay giặc bên trong còn nhiều hơn giặc ngoài!.

Xin đơn cử một bằng chứng cụ thể, ông Nguyễn Phúc Liên Thành luôn tự hào là con cháu Hoàng Tộc Triều Nguyễn, ông hãnh diện gọi Đức Đệ Nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết là Ôn; gọi HT Thích Chơn Trí là chú, và gọi HT Thích Chơn Kim là anh, để rồi lợi dụng hình ảnh của các bậc Cao Tăng Phật Giáo, lập lòe tạo niềm tin với thiên hạ, vỗ ngực xưng tên là người con Phật chân chính, nhưng theo HTr Lê Công Cầu thì chẳng ai biết ông Liên Thành Quy Y bao giờ và với ai!? Tuy nhiên, cho dù ông Liên Thành có hàng trăm giấy chứng nhận quy y, mà không hành trì đúng với giới luật căn bản nhà Phật, lại còn có hành vi gian dối, vọng ngữ, gọi Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, gọi Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ là “đồ chó đẻ” thì Nguyễn Phúc Liên Thành cũng chỉ là một trong những phường vô lại làm nhục nhã gia phong mà thôi! Theo tinh thần Phật giáo, ai có hành trì giới luật, có tu thì mới chứng, mới có thể gọi là Phật tử đúng nghĩa. Ngược lại tội lỗi dối gian như ông Liên Thành, dù có là cháu của hàng trăm vị cao Tăng Phật giáo đi nữa, làm việc bất thiện vẫn phải đọa vào 3 đường ác đạo! Như trường hợp Đức Mục Kiền Liên dù có phép thần thông vẫn không thể cứu được mẹ là Bà Thanh Đề! 

Ông Liên Thành tự xưng là con cháu Hoàng gia là muốn được người ta xem trọng, nhưng ông Liên Thành có được người ta xem trọng hay không thì phải do tính cách, việc làm của ông Liên Thành ngày nay! Lịch sử Việt Nam đã minh chứng nhiều trường hợp, Tiên Đế có công dựng nước và giữ nước, nhưng con cháu như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc v.vv. lại là những kẻ “cõng rắn cắn gà nhà.”.

Kính thưa Ngài Hoàng Thân Bửu Chánh,

Chúng tôi rõ biết lập trường của Hoàng gia đã khẳng định không chỉ trích cá nhân, nhưng sở dĩ chúng tôi đưa sự việc dối gian của những hoàng thân Liên Thành, Bảo Phán v.vv, hầu cho Ngài thấy được vấn nạn đánh phá chúng tôi của những kẻ tự nhận là Phật giáo, hãnh diện là con nhà Nguyễn Phúc, kể từ khi bị khai trừ ra khỏi tổ chức LLCSCHPG. Thật sự trong thâm tâm chúng tôi không  bao giờ muốn nhắc lại, vì thiết nghĩ rằng sau bao nhiêu việc làm sai quấy, có một lúc nào đó họ nhìn lại những lỗi lầm chính họ tạo ra, mà sám hối với Tam Bảo, tự biết sửa mình, tu tập cho xứng đáng là một Phật tử chân chính, nhưng tiếc thay họ lại không chịu dừng lại, còn cấu kết với các thế lực vô đạo, đẩy chúng tôi vào cái thế chẳng đặng đừng, bắt buộc chúng tôi phải thưa với Ngài.

Thưa Ngài, đối với hành động của kẻ sử dụng email nguyenphucbuuchanh319@gmail.com mạo danh Ngài, cho dù không nói ra, chắc Ngài cũng đã biết, họ là thành phần bất hảo nào rồi, vì chính những kẻ mạo danh người khác đã tự đánh mất nhân bản, nhân tâm con người, mới làm ra những những chuyện tồi tệ đó. Trong điện thư  mạo danh Ngài, họ có đề cập đến LLCSCHPG chúng tôi, họ còn nói chắc như đinh đóng cột rằng chúng tôi là tổ chức đã mạo danh của Ngài Hoàng Thân Bửu Chánh! Chính những lời vu khống này của họ làm cho chúng tôi nhớ lại, trong thư minh định lập trường, Ngài đã xác quyết không đánh phá cá nhân, điều này đã khiến chúng tôi nhận định rằng, kẻ sử dụng email nguyenphucbuuchanh319@gmail.com và emailhttp://us.mc1131.mail.yahoo.com/mc/compose?to=hoangthanbuuchanh@gmail.com chỉ là một người. Với hành động dối gian, vu vạ, đổ tội người khác, chính đương sự đã bắt buộc chúng tôi phải trình bày sự thật với Ngài, phải làm sáng tỏ trước công luận.

Chúng tôi xin thưa rằng kẻ mạo danh Hoàng Thân Bửu Chánh không ai khác hơn là Ông Nguyễn Phúc Bảo Phán (NPBP), có biệt danh Dương Tiêu, vốn trước đây là thành viên của LLCSCHPG, ông ta cũng thuộc dòng dõi Hoàng tộc như ông Nguyễn Phúc Liên Thành, gọi ông Vĩnh Hảo là chú ruột, là người một mực tôn sùng TT Tuệ Sỹ.

Sự kiện chúng tôi tìm ra thủ phạm đã diễn biến như thế nào, chúng tôi xin trình bày để Ngài được rõ .

Thưa Ngài! Vào ngày 29-9-2009, hộp thư thành viên chúng tôi cũng nhận được emailhttp://us.mc1131.mail.yahoo.com/mc/compose?to=nguyenphucbuuchanh@gmail.com dưới danh xưng Hoàng thân Bửu Chánh, phổ biến điện thư tựa đề "Hoang Toc nha Nguyen Chinh thuc thong bao ve quyen sach Bien Dong Mien Trung"Nhưng ngôn từ, văn phong của bài viết làm cho chúng tôi nghi ngại, nhận thấy có điều không ổn, nên đã không chuyển tải đi như những bài vở khác mà chúng tôi thường làm. Và không lâu sau đó, khi nhận được điện thư đính chính của Ngài vào ngày 1-10-2009,http://groups.yahoo.com/group/thaoluan9/message/50656, chúng tôi có gặn hỏi thì ông Nguyễn Phúc Bảo Phán đã thú nhận, chính ông ta là tác giả, và còn nói thêm rằng, ông ta cũng là hoàng thân, cá nhân ông ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết, chuyện mạo danh Hoàng Thân Bửu Chánh của ông ta, ông ta sẽ tự giải quyết với quý Ngài trong hoàng tộc. 

LLCSCHPG chúng tôi không thể chấp nhận một thành viên trong tính cách cư sĩ Phật tử lại có những hành động mạo danh người khác như ông NPBP, hơn nữa ông NPBP còn làm nhiều việc sai trái khác gây phương hại đến cho tổ chức LLCSCHPG, nên tất cả thành viên đã đồng ý yêu cầu ông NPBP rời khỏi tổ chức LLCSCHPG, xem như ông ta bị khai trừ kể từ tháng 11 năm 2009, hai tháng sau ngày ông NPBP mạo danh HTBC. 

Và cũng kể từ đó, LLCSCHPG đã trở thành nạn nhân của ông NPBP. Ông NPBP đã lấy danh nghĩa Tu sĩ Thích Can Tam lập một trang blog tiếm danh « Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo » đưa lên những hình ảnh bôi nhọ cá nhân một số các thành viên LLCSCHPG, về sau chúng tôi đã dùng phương pháp truy lùng IP tìm ra email của nhân vật Thich Can Tâm có xuất xứ cùng địa phương sinh sống của ông NPBP. Chúng tôi đã trình bày sự việc này với cơ quan FBI. Ngoài ra còn rất nhiều thủ đoạn đánh phá khác mà chúng tôi không thể kể hết nơi đây.

Kính thưa Ngài Hoàng Thân Bửu Chánh,

 một tổ chức đấu tranh, chúng tôi biết rằng, việc làm của chúng tôi có hiệu quả, thì không thể tránh khỏi sự đánh phá của các thế lực vô minh, vọng động! Càng hoạt động hữu hiệu bao nhiêu, thì sự đánh phá, bôi nhọ, vu khống càng nhiều bấy nhiêu, nhưng buồn thay cho Phật giáo, đó lại là những kẻ tự xưng là đệ tử vị cao tăng này, con cháu vị danh tăng kia, và còn là hoàng thân quốc thích một thời xa xưa, họ thuộc dòng dõi Hoàng Tộc xuất sanh biết bao danh tăng thời cận, hiện đại,  nhưng lại có những hành vi phỉ Phật báng Tăng. Với những tư cách thiếu đạo đức, ngôn ngữ vô văn hóa, họ đã làm ô uế thanh danh Tôn sư, Tông môn, chúng tôi nghĩ rằng đối với cương vị của Ngài là một Hoàng Thân Tộc Trưởng, có lẽ Ngài còn khổ đau hơn chúng tôi!.

Kính chúc Ngài Hoàng Thân Bửu Chánh thân tâm thường an lạc.
Tuệ Kiếm - July 02, 2012. 


Bản sao kính gửi :
- GS Võ Văn Ái, Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế.-
- Thành viên LLCSCHPG

--- On Fri, 6/29/12, Pham Hoaiviet <phamhoaiviet1@msn.com> wrote:

From: Pham Hoaiviet <phamhoaiviet1@msn.com>
Subject: [PhoNang] [Prince BUU CHANH ] - Thư kính gửi anh Lê Công Câu và Phòng Thông Tin Phật Giáo - kính nhờ quý vị chuyển dùm !
To: "DD ThongTinTuDo" <thong_tin_tu_do@yahoogroups.com>, "DD Phu Van" , "DD Bao Quoc" <BaoQuoc@yahoogroups.com>, "DD Pho Nang" <PhoNang@yahoogroups.com>, "DD Nuoc Viet" <Nuoc_VIET@yahoogroups.com>, "DD Dan Toc" <diendandantoc@yahoogroups.com>, "DD TinTucDatViet" <tintucdatviet@yahoogroups.com>, "DD ViaHe" <Diendanviahe@yahoogroups.com>, "DD GiongLacHong" <GiongLacHong@yahoogroups.com>
Cc: "Buu Chanh" <nguyenphucbuuchanh319@gmail.com>
Date: Friday, June 29, 2012, 10:34 PM

 

 
----- Original Message -----
From: Buu Chanh
Sent: Friday, June 29, 2012 1:36 AM
Subject: Thư kính gửi anh Lê Công Câu và Phòng Thông Tin Phật Giáo - kính nhờ quý vị chuyển dùm !

Kính thưa anh Lê Công Cầu và Giáo Sư Võ Văn Ái Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc tế,
Tôi là Hoàng Thân Nhiếp Chính Kiến Hoà Nguyễn Phúc Bửu Chánh Việt Nam Chủ Tịch Đại Hội Đồng Tối Cao Hoàng Tộc Triều Nguyễn Việt Nam, năm nay tôi đã gần 80, đã không còn vương vấn tới chính sự chuyện đời.
Gần đây Hoàng Tộc chúng tôi có đọc được bức giác thư của anh Lê Công Cầu tung lên mạng do phòng thông tin phật giáo phổ biến về việc làm của ông Liên Thánh, chúng tôi không hề ủng hộ ông Liên Thánh và không hề có bất cứ ý kiến gì về việc làm của ông Liên Thành từ trước đến giờ, lý do đon giản ông Liên Thành không thuộc vào dòng tộc Hoàng Tộc Triều Nguyễn, và ông Liên Thành làm thì phải tự gánh lấy hậu quả. 

CHÚNG TÔI VÔ CÙNG NGẠC NHIÊN ĐỌC ĐƯỢC ĐỌAN SAU ĐÂY:

"4/. Về trách nhim đối với “Biến Đng Miền Trung” : Hoàng Tộc Triều Nguyễn đã chính thức ra thông báo ngày 29.9.2009 nêu rõ Liên Thành đã“tự tiện viết sách, tiếp tay phá hoại Phật Giáo Việt Nam cũng như chia rẽ phân hoá cộng đồng người Việt Hải Ngoại”. Hoàng Tộc Triều Nguyễn đã chính thức xin Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN tha lỗi." TRÍCH TỪ TRANG WEB  http://queme.net/vie/index_detail.php?numb=1849

Chúng tôi Hoàng Tộc Triều Nguyễn hết lòng ủng hộ Đại Lão Hoà Thượng Thích Quãng Độ và công cuộc đấu tranh chống bạo quyền nhu nhược cộng sản, và sự xâm lăng trắng trợn của Trung Cộng của Ngài cũng như GHPGVNTN

Nhưng có 1 điều sau khi đọc hết giác thư của anh Lê Công Cầu, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Anh nói rằng Hoàng Tộc Triều Nguyễn "đã chính thức ra thông báo ngày 29.9.2009 nêu rõ Liên Thành đã“tự tiện viết sách, tiếp tay phá hoại Phật Giáo Việt Nam cũng như chia rẽ phân hoá cộng đồng người Việt Hải Ngoại”." Trước đó tôi biết được có một nhóm người tự xưng là Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo đã tự tiện giả mạo danh hiệu hoàng tộc nhà Nguyễn viết nhiều điều mà chúng tôi không bao giờ làm.

Xin anh Lê Công Cầu và Giáo Sư Võ Văn Ái làm sáng tỏ chuyện này.
Việc ông liên Thành làm thì ông Liên Thành gánh lấy, nhưng việc nói rằng hoàng Tộc Triều nguyễn chính thức ra thông cáo ngày 29.9.2009 về hành động và con người ông Liên Thành, đó là một điều hoàn toàn không đúng sự thật.

Mong nhận được hồi âm sớm của anh Lê Công Cầu và Giáo Sư Võ Văn Ái, cầu chúc 2 anh luôn sức khoẻ dồi dào.
From The Desk of H.I.H. Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam
THE IMPERIAL GRAND COUNCIL
THE IMPERIAL NGUYEN DYNASTY OF VIETNAM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                 http://www.imperialvietnam.net/dynastymessage12.html
THE IMPERIAL GRAND COUNCIL
THE IMPERIAL NGUYEN DYNASTY OF VIETNAM

H.I.H Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc
Buu Chanh of Vietnam
Duke of Kien Hoa
From The Desk of H.I.H. Prince Regent Kien Hoa
Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam
MÙA XUÂN DÂN TỘC
NIÊN LỊCH NĂM RỒNG
(THE YEAR OF THE DRAGON - NHÂM THÌN 2012)
CON CHÁU RỒNG TIÊN LẠC HỒNG VÙNG LÊN
HUỶ DIỆT BẠO QUYỀN CỘNG NÔ
CỨU NGUY TỔ QUỐC DÂN TỘC
KHỎI NẠN NGOẠI XÂM BẮC NÔ HÁN HOÁ
Trong không khí thiêng liêng của Đêm giao thừa Tân Niên Mùa Xuân Dân Tộc Niên Lịch Năm Rồng trong Lịch Sử Ngàn Đời Dân Tộc, Con Cháu Rồng Tiên Lạc Hồng vùng lên muôn người như một đạp đổ huỷ diệt Bạo Quyền Cộng Nô, cứu nguy Tổ Quốc khỏi nạn ngoại xâm Bắc Nô Hán hoá đang từng bước cấu kết với Bè Lũ Thái Thú Nô Dịch Cộng Đảng tận diệt sinh lực khí thiêng Sông Núi, Niềm An Vui Hạnh Lạc toàn Dân.  
Chúng Tôi con cháu Rồng Tiên Nước Việt Hoàng Tộc Việt Nam nhân dịp Đầu Xuân Dân Tộc kính chúc Toàn thể Đồng Bào Quốc Nội trên khắp mọi nẻo đường Đất Nước cũng như khắp cùng Thế Giới vững mạnh lòng tin, hun đúc chí cả quyết tâm xây dựng lại Cơ Đồ Tổ Quốc Việt Nam, Bình An Thịnh Vượng.
Qua bao lần Đại Hội Đảng và phát huy nội lực cường quyền, Cộng Sản Việt Nam vẫn trơ tráo đi vào vết xe nô lệ bán nước, hèn với giặc, ác với Dân. Trong Lịch Sử Chính Trị Cầm Quyền Thế Giới, chưa có một Chính Quyền Dân Tộc nào lại đóng vai trò lãnh đạo và hành xử đối vói Dân Tộc và Con Dân như một bọn côn đồ thảo khấu tán tận lương tâm như Bọn Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam.  Chúng trở thành Ngoại Nhân Cướp Nước hơn bọn Hán hoá, Tây nô đàn áp, hành hạ con dân cùng giòng máu Tổ Tiên, ác độc và tàn bạo hơn ngoại nhân dã thú. 
Đứng trước sự tàn phá Đất Nước của Chủ Nghĩa Vong Nô Cộng Sản và  Hệ Thống Lãnh Đạo Cầm Quyền Nô Lệ tủi nhục Bán Nước của Bè Lũ Đầu Sỏ Cộng Sản Việt Nam, Chúng Ta Con Dân chân chính của Tổ Quốc Việt Nam thổn thức đau buồn khi nghĩ lại những giờ phút Huy Hoàng Lịch Sử của những Triều Đại Quang Vinh Đinh Lê Lý Trần bảo vệ và dựng xây Đất Nước, chu toàn trách nhiệm Lịch Sử và Nền Quang Vinh Phúc Lạc của toàn Dân. 
Nhà Nguyễn Việt Nam khởi đầu với Hệ Thống Vương Quyền  Lập Quốc Chúa Nguyễn đã ra công khai phá Miền Nam sơn lam chướng khí, đất đai khô cằn với thú dữ, sông hồ ngăn cách.  Chúa Nguyễn Hoàng  tiên phong lập nghiệp khai phá Miền Nam gian truân và khổ ải, nhưỡng bước kế tiếp cho các Chúa kế tục Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Phúc Tần ... dựng xây Miền Nam trù phú an dân. Sài Gòn, Thủ Đô hoa gấm Miền Nam được thành lập, Chợ Lớn với Hệ Thống sông ngòi Hải Cảng thành lập. Phú Quốc Hà Tiên ổn định lâu dài với sự cống hiến đất đai tài sản cho Chúa Nguyễn của một vị Quan lại nhà Thanh lưu vong lập nghiệp tận Miền Nam.                            
Đến thời kỳ phân tranh Đất nước, Vua Gia Long Nguyễn Ánh Nhà Nguyễn thống nhất Tổ Quốc Giang Sơn từ Bắc chí Nam, đặt tên Nước là Việt Nam năm 1802, mở đầu cho một Thời Kỳ Độc Lập Phồn Thịnh.        
Rồi đến thời kỳ Đô Hộ Pháp,  3 Vị Vua Cách Mạng Nhà Nguyễn Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân bỏ Cung Vàng Điện Ngọc đứng lên làm Cách Mạng đánh đuổi Quân Pháp ra khỏi Đất Nước. 
Vua Hàm Nghi, Thành Thái, dưới Lá Cờ Vàng Sọc Đỏ của Tổ Quốc Việt Nam tiếp nối Lá Cờ Vàng của Tổ Quốc Thiên Mệnh Hai Bà Trưng trong sự nghiệp chống quân Tàu Bắc thuôc, chiêu dụ toàn Dân đứng lên chống Pháp.  
Trải qua Lịch Sử đấu tranh giành Độc Lập và dựng xây Tổ Quốc Việt Nam, Tiên Đế và Cha Ông ta đã đổ bao công sức va xương máu mới có Giang Sơn gấm vóc huy hoàng như ngày hôm nay.   
Bọn Cộng Nô đã bán Đất Nước và phản bội Tổ Quốc nhất định phải đền tội trước Lịch Sử, Tiên Đế và Tổ Quốc         
Cấp Lãnh Đạo Tối Cao Chính Quyền của chúng như Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản, Chủ Tịch Nhà Nước XHCN... lại đạo đức giả xảo trá lên tiếng tuyên bố hùng hồn Chủ Quyền Dân Tộc, sự xâm lăng của Trung Quốc và quyết tâm bảo vệ Lãnh Thổ, Sơn Hà Hải Đảo nhưng lại đốn mạt khiếp vía lo sợ đầu hàng giặc, dâng đất dâng biển, biên giới tài nguyên cho giặc âm thầm và dối gạt toàn dân, trao đổi lấy hàng trăm triệu bạc Đô La và vàng bạc châu báu cho gia tài kếch xù và Biệt Thự lộng lẫy bao la nằm rãi rác khắp nước và quốc ngoai.   Chúng lại chia nhau quyền hành và tài sản khống chế toàn bộ nền Kinh Tế Kỹ Nghệ Tài Chánh Quốc Gia.
Chúng lại hèn hạ phó mặt cho Ngư Dân sống chết mặc bây ở Ngư Trường Trường   Sa, Hoàng Sa và Hải Phân Việt Nam, bỏ mặc cho Quân Tàu thảo khấu hành hạ, bỏ tù, giết hại, đoi tiền chuôc và ám hại tông chìm tàu đánh cá ngư dân với hình ảnh bóng dáng "Tàu Lạ". Tầng lớp Ngư Dân sống đời đời với quê hương biển cả nay khốn đốn điêu linh không nơi nương tựa, nhưng cấp lãnh đạo chăn dân không hề hay biết hay đoái hoài đến.  Chúng ngày đêm tận hưởng an vui và du hành đến các đô thị lộng lẫy sầm uất trong các quốc gia phồn vinh tân tiến. 
Chúng cướp đất, cướp nhà, cướp ruộng, cướp vườn của dân mà người dân đã ra công khai phá, trồng trọt nuôi tôm, nuôi cua, nuôi cá trải qua thời kỳ quản lý và khai khẩn hàng chục năm.  
Dùng sức mạnh cường quyền áp đảo  nông  dân  và  dân  chúng  để  đánh  cướp  gia sản của người dân khiến cho người dân mất nhà mất cửa  ruộng vườn, sống  lây  lất đầu  đường  xó  chợ,  cầu  cống công viên hàng chục năm liền đói khát lầm than.  Ôi chế độ xã hội đốn mạt ! XHCN tàn tệ ghê khiếp !  
  Xã Hội thoái hoá tàn lụi.  Đạo đức, Tôn Giáo bị khống chế khuynh loát đàn áp, Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Cao Đài, Hoà Hảo, Tin Lành, Pháp Luân Công vv.... bị tiếp tục khống chế huỷ hoại  Không tầng lớp nhân dân nào thoát khỏi sự đàn áp tàn hại phá hoại của Tập Đoàn cai trị Cộng Sản Việt Nam. Thanh Niên bị lùa đi bán sức lao động cho những Thị trường Lao Động Hải ngoại. Thiếu Nữ bị đưa đi bán dâm, làm cô dâu cho kẻ tàn tật, khùng điên ngoại nhân ở xứ người xa lạ.  
Trong niềm khổ đau Dân Tộc và tàn hại ghê khiếp đó, toàn dân hờn căm uất hận, vùng lên quật khởi xô ngã Chế Độ và huỷ diệt bọn 
cầm quyền cai trị.   
Ngày lật đổ bọn thảo khấu cầm quyền nô lệ Hán hoá ngoại bang đã gần kề !
Toàn Dân nhất định thắng !
Bọn Cường quyền phải gục ngã tan rã !!!
Kẻ Ngoại thù Bắc phương mất cơ sở nô lệ bấu víu trốn chạy tìm
đường thoát thân !!!
Chiến Thắng Vinh Quang trở v ề với Dân Tộc !
Tổ Quốc Huy Hoàng nở hoa Nhân Bản, Hoà Ái Độ Lượng chào đón toàn Dân !!!  
TRIỀU ĐẠI NHÀ NGUYỄN HOÀNG TỘC VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG TỐI CAO HOÀNG TỘC VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG TỐI CAO QUỐC TẾ THỐNG HỢP
VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á CHÂU
Hoàng Thân Nhiếp Chính Kiến Hoà Nguyễn Phúc Bửu Chánh Việt Nam
Công Nương Phan Liên

Thông Điệp Tân Niên Nhâm Thìn ban hành Ngày 16 Tháng 1 Năm 2012 
tại Chicago, Illinois, USẠ
NGỰ TIỀN VĂN PHÒNG
         
Hầu Tước Bác Sĩ Nha Khoa Nguyễn Phúc Kim Đổ DDS
Hầu Tước Bác Sĩ Y Khoa Nguyền Phúc Đại Phước MD
Worldwide Websites :


No comments: