Wednesday, July 20, 2011

Đức Đạt Lai: kiếp sau của tôi, là tôi sẽ quyết định -- không ai khác quyết định hết.
Đức Đạt Lai:
kiếp sau của tôi, là tôi sẽ quyết định -không ai khác quyết định hết.


WASHINGTON (AFP)  – Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng ngài sẽ hướng dẫn việc lựa chọn người tái sanh của ngài, nói rằng kế hoạch của Trung Quốc đòi kiểm soát việc lưạ chọn vị Đạt Lai Lạt Ma đời 15 là ‘kỳ cục.’
Hôm Thứ Hai, Đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu bay về Dharamsala ở Bắc Ấn Độ sau gần 2 tuần lễ tại Hoa Kỳ. TT Barack Obama đã tiếp đón ngài hôm Thứ Bảy ở Bạch Ốc, làm cho TQ chính thức phản đối.
Đức Đạt Lai Lạt Ma tròn 76 tuổi trong khi viếng thăm Hoa Kỳ và có vẻ như khỏe mạnh, nói rằng ngài sẽ không cho phép TQ lưạ chọn một cậu bé nào và bảo đó là hậu thân của ngài.
Ngaì nói trên chương trình ‘Today’ của đài NBC phát hình hôm Thứ Hai, “Tái sinh hay là kiếp sau của Đạt Lai Lạt Ma là chuyện của tôi, không phiả chuyện của ai khác. Trong tận cùng, kiếp sau của tôi, là tôi sẽ quyết định -- không ai khác quyết định hết.”
Nhưng vẫn chưa rõ là Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ kiểm soát việc lựa chọn vị kế tiếp trong ý nghĩa thực tiển hay ý nghĩa tâm linh. Theo truyền thống Tây Tạng, các vị sư sẽ tìm một cậu bé mang các dấu hiệu cho thấy đó là vị tái sinh của một vị lạt ma cao cấp quá cố.
Nhưng mấy năm trước, Ngàì từng nói là ngài sẵn sàng phá bỏ truyền thống bằng cách chọn vị kế nhiệm [cương vị Đạt Lai Lạt Ma] trước khi ngài viên tịch, hay là trong những người lưu vong ngoaì Tây Tạng. Ngài cũng nói rằng ngài sẵn sàng chọn một bé gái làm táí sinh.
Chính phủ TQ nói hồi tháng 3-2010 rằng TQ sẽ chọn vị Đạt Lai Lạt Ma kế tiếp, và bất kỳ lưạ chọn nào mà không có ưng thuận của TQ sẽ là “vô giá trị và bất hợp pháp.”
Hiện thời Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bàn giao quyền lực chính trị cho vị Thủ Tướng do cộng đồng Tây Tạng lưu vong bầu lên.

No comments: