Thursday, May 30, 2013

các cô ấy là những nạn nhân đau thương của HT Thích Chánh Lạc,F


-Nguyên Nguyên khi nghĩ đến hai cô Hồ Thị Thu, Hồ Thị Thi, mà tâm tư Nguyên Nguyên đến nay vẫn còn bị dày vò, vì các cô ấy là những nạn nhân đau thương của HT Thích Chánh Lạc, mà khi xưa Nguyên Nguyên cũng chỉ nhìn về hình tướng đã nghĩ sai lầm về họ.

-Thục Vũ có nhiều lần giải thích rằng“HT Thích Hộ Giác, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành VP II đang trong tình trạng sức khoẻ bất ổn, HT Thích Chánh Lạc đang thay thế vai trò của Ngài, vì uy tín GHPGVNTN nên anh buộc lòng phải nói tốt cho HT Thích Chánh Lạc.” ( tức là Thục vũ khi ra tòa làm chứng gian, đã nói láo tại tòa, vì muốn bảo vệ tên yêu râu xanh đội lớp sư tăng Thích Chánh Lạc ). Thục Vũ tưởng rằng giải thích như thế sẽ làm cho Nguyên Nguyên nguôi ngoai, nhưng ngược lại đã làm Nguyên Nguyên buồn thêm “Những người khác không am tường về HT Thích Chánh Lạc, họ có nói em không để ý, nhưng tại sao anh lại phải dối lòng? Ai bắt anh phải nói tốt về những điều sai quấy trong khi chính lòng anh không muốn.”

- Nguyên Nguyên tin rằng đứa trẻ có chút nhận thức cũng đã thấu hiểu được HT Thích Chánh Lạc nói một đằng làm một nẻo và đã bị những thành phần vô đạo khống chế từ lâu!. 

-vợ chồng Nguyên Nguyên ngu thật, hơn 12 năm trước vợ chồng Nguyên Nguyên  đã lầm tưởng HT Thích Chánh Lạc là một nhà đấu tranh Phật giáo, nên vội vã theo hầu, từ vật chất, tâm thành dâng hết cho “Ngài”. Nghe ”Ngài” dạy “Thầy là Giáo hội, Giáo hội là Thầy” vợ chồng Nguyên Nguyên tin lắm! “Ngài” bảo ông Hồ Văn Ngộ là Việt cộng, hai cô Hồ Thị Thu, Hồ Thị Thi là yêu tinh quỷ dữ đã viết lên những tâm thư vu oan, giá họa cho “Ngài” thì vợ chồng Nguyên Nguyên cũng đã cả tin, không một chút thắc mắc và không ngại tốn kém, hầu như hàng tháng đáp máy bay lên tận Denver, cầm cờ, cầm quạt trước Tòa Thượng Thầm, ủng hộ và bênh vực cho “Ngài”.

-nhưng “Ngài Phật Sống” Thích Chánh Lạc của Nguyên Nguyên một thời, lại sợ hãi sự thật, để rồi thực hiện đủ mọi thủ đoạn xảo quyệt thế gian hầu che dấu, và triệt tiêu những ai dám nói lên sự thật. Thục Vũ, Nguyên Nguyên vì biết quá nhiều sự thật về Ngài, nên đã trở thành nạn nhân và khi Thục Vũ gia nhập tổ chức LLCSCHPG là thời gian bị đánh phá khốc liệt nhất ;

rom: nguyen nguyen <haihoidong@yahoo.com>
Date: 2013/5/30
Subject: [ChinhNghiaViet] TÂM THƯ KÍNH DÂNG CHƯ TÔN ĐỨC GHPGVNTN VỀ SỰ TRẠNG VÀ BẢN CHẤT DỐI GIAN CỦA HT THÍCH CHÁNH LẠC
To: diendan_tudo@yahoogroups.comdiendandanchu@yahoogoups.comdaploisongnui@yahoogroups.comtintucdatviet@yahoogroups.com,vietnamhaingoai@yahoogroups.comnr_tran@yahoo.comfrancois.tinancs@gmail.comdiendanviahe@yahoogroups.com,diendanquocgia@yahoogroups.comtalksoup@yahoogroups.com 

    
                                 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Quý Phật tử và Đồng hương,
Kính thưa Quý Diễn đàn,

Gần đây Nguyên Nguyên có đọc được điện thư của HT Thích Không Tánh về sự việc liên quan đến HT Thích Chánh Lạc. Nguyên Nguyên đọc đi, đọc lại thư HT Thích Không Tánh nhiều lần, Nguyên Nguyên nghĩ rằng cần phải tỏ bày một phần nào sự thật để làm sáng tỏ vấn đề, xin được kính dâng lên Chư Tôn Đức, quý Phật tử và đồng hương một bức thư viết từ tâm.

Thật sự nội dung bức điện thư của HT Thich Không Tánh không làm cho Nguyên Nguyên buồn, cũng không làm cho Nguyên Nguyên trách, vì lẽ  Thầy ở Việt Nam, làm sao có thể thấu hiểu được nội tình, nhất là về bản chất con người của HT Thích Chánh Lạc, nhưng Nguyên Nguyên thật buồn vì ông Thục Vũ và cả cho ông Thục Vũ nữa.

1.Nguyên Nguyên buồn vì ông Thục Vũ:
Nhớ lại khoảng hai năm trước, lúc ông bênh vực cho HT Thích Chánh Lạc trong Diễn đàn paltalk về vụ án sách nhiễu tình dục của HT Thích Chánh Lạc vào năm 2003, Nguyên Nguyên đã to tiếng và rồi vợ chồng cãi nhau, giận nhau cả gần tháng trời

“Em thật buồn tại sao anh phải nói dối, khi chính anh là một trong số nhân chứng đã hiện diện trong tòa án Denver suốt hơn một tuần cho đến ngày Tòa kết án HT Thích Chánh Lạc với tội danh sách nhiễu tình dục theo án lệnh về dân sự!”.
Thục Vũ có nhiều lần giải thích rằng“HT Thích Hộ Giác, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành VP II đang trong tình trạng sức khoẻ bất ổn, HT Thích Chánh Lạc đang thay thế vai trò của Ngài, vì uy tín GHPGVNTN nên anh buộc lòng phải nói tốt cho HT Thích Chánh Lạc.” ( tức là Thục vũ khi ra tòa làm chứng gian, đã nói láo tại tòa, vì muốn bảo vệ tên yêu râu xanh đội lớp sư tăng Thích Chánh Lạc ). Thục Vũ tưởng rằng giải thích như thế sẽ làm cho Nguyên Nguyên nguôi ngoai, nhưng ngược lại đã làm Nguyên Nguyên buồn thêm “Những người khác không am tường về HT Thích Chánh Lạc, họ có nói em không để ý, nhưng tại sao anh lại phải dối lòng? Ai bắt anh phải nói tốt về những điều sai quấy trong khi chính lòng anh không muốn.”

2.Nguyên Nguyên buồn cho ông Thục Vũ:
Thực tâm Nguyên Nguyên không chỉ buồn cho ông Thục Vũ, mà còn buồn cho Bà Tuệ Kiếm và một số anh chị trong LLCSCHPG, là những người nặng lòng với đạo pháp, dân tộc thì bị vu cáo nào là Việt Cộng, là Việt Tân, là mượn hình thức Phật giáo, mang danh nghĩa đạo đức nhằm mục đích che mắt thiên hạ, thực hiện âm mưu triệt hạ GHPGVNTN bằng cách đánh phá HT Thich Chánh Lạc, để tương lai rồi đây HT Thích Viên Lý một mình không thể chèo lái Giáo Hội Hải Ngoại! Chính vì những tâm tà kiến, sự nhận thức lệch lạc đó đã làm cho người Phật tử ngày nay e ngại trong công cuộc đấu tranh giải trừ quốc nạn và pháp nạn.! Thật vậy, những người có tâm đạo thì lại bị xuyên tạc, chụp mũ, trong khi web site www.chuanhulai.com mà chính HT Thích Chánh Lạc đã xác nhận là trang nhà của chùa Như Lai, lại đăng tải những bài viết của Bảo Quốc Kiếm đánh phá cá nhân vợ chồng Nguyên Nguyên và bà Tuệ Kiếm cùng LLCSCHPG từ hơn 2 năm qua, thì tại sao chẳng ai nói đến HT Thích Chánh Lạc đã đánh phá vợ chồng Nguyên Nguyên và  triệt hạ tổ chức LLCSCHPG nhỉ!?.

Nguyên Nguyên thiết tưởng rằng chẳng cần nói chắc hẳn mọi người ai cũng quá nhẵn mặt tác giả Bảo Quốc Kiếm, Phạm Hoàng Vương với vô số những bài viết mạ ly Nhị vị Tăng Thống, HT Thích Viên Định, Viện trưởng VHĐ, HT Thich Viện Lý, hạch sách GHPGVNTN đủ điều từ Hiến Chương, khuôn dấu, logo  letterhead..điều đáng nói hơn nữa những thành phần vô đạo này luôn ra sức dập tắt tiếng nói của Phông tin Phật Giáo Quốc tế, một cơ sở của Giáo Hội, mà vị Chủ tịch VP II vẫn làm ngơ, vẫn tiếp tục phổ biến những bài viết của họ trên trang nhà chùa Như Lai, vẫn liên lạc với họ mật thiết qua sự việc mời những phần vô đạo này đến chùa Như Lai, để cho Phật tử trung kiên với GHPGVNTN phải lên tiếng!.

Qua thái độ, hành động của HT Thích Chánh Lạc, Nguyên Nguyên tin rằng đứa trẻ có chút nhận thức cũng đã thấu hiểu được HT Thích Chánh Lạc nói một đằng làm một nẻo và đã bị những thành phần vô đạo khống chế từ lâu!. Trước vấn nạn bức thiết đó, những người con Phật với một nguyện vọng không gì hơn là Giáo hội cần phải thay đổi thành phần nhân sự, chọn một vị Tăng có đạo đức hơn, có tư cách lãnh đạo và điều hành VPII hơn, được như thế mới tạo niềm tin cho Phật tử và GHPGVNTN mới có thể phát triển bền vững.

Nguyên Nguyên buồn cho Thục Vũ về hành động bao che cho HT Thích Chánh Lạc để rồi vẫn bị mang tiếng là cố chấp, là tư thù cá nhân,và còn bảo vợ chồng Thục Vũ, Nguyên Nguyên chưa thấu hiểu câu “y pháp bất y nhân”. Về lời dạy cổ nhân thì phải công nhận vợ chồng Nguyên Nguyên ngu thật, hơn 12 năm trước vợ chồng Nguyên Nguyên  đã lầm tưởng HT Thích Chánh Lạc là một nhà đấu tranh Phật giáo, nên vội vã theo hầu, từ vật chất, tâm thành dâng hết cho “Ngài”. Nghe ”Ngài” dạy “Thầy là Giáo hội, Giáo hội là Thầy” vợ chồng Nguyên Nguyên tin lắm! “Ngài” bảo ông Hồ Văn Ngộ là Việt cộng, hai cô Hồ Thị Thu, Hồ Thị Thi là yêu tinh quỷ dữ đã viết lên những tâm thư vu oan, giá họa cho “Ngài” thì vợ chồng Nguyên Nguyên cũng đã cả tin, không một chút thắc mắc và không ngại tốn kém, hầu như hàng tháng đáp máy bay lên tận Denver, cầm cờ, cầm quạt trước Tòa Thượng Thầm, ủng hộ và bênh vực cho “Ngài”.

Đến năm 2002 khi chứng kiến sự việc xẩy ra tại chùa Phật Quang, Oregon, cũng tình trạng xẩy ra tương tự, thì “ông Phật sống” trong lòng Nguyên Nguyên đã vỡ mộng từ đó. Ngay trong buổi Đại lễ, Nguyên Nguyên đã lạy “Ông Phật sống” 3 lạy, xem như tình thầy trò không còn biết đến nhau. Nhưng buồn thay, để che đậy hành động phạm trai phá giới và cũng để làm tin trong giới Phật tử“Ngài” lại giở thủ đoạn của người đời vu khống vợ chồng Nguyên Nguyên và các thành viên Tổng Vụ Hoằng Pháp, để rồi 7 thành viên Tổng Vụ Hoằng Pháp đã đồng loạt từ chức. Trước sự xuyên tạc bẩn nhơ của “Ngài Phật sống” mỗi ngày thêm trầm trọng, cá nhân Nguyên Nguyên đã gửi đến “Ngài” một Tâm thư và một lá thư Kính Gửi Đh Không Đảng Bùi Sỹ, Chủ tịch Cộng Đồng Phật giáo chùa Như Lai.

Bảo Nguyên Nguyên, Thục Vũ ngu dại lầm lẫn khi nhìn qua cái áo của ông thầy tu, thì vợ chồng Nguyên Nguyên không dám cãi, nhưng bảo vợ chồng Nguyên Nguyên“cố chấp” thì không! Thực sự hơn 10 năm nay, Nguyên Nguyên xem HT Thich Chánh Lạc có sống cũng như chết, Nguyên Nguyên không bao giờ muốn nhắc đến, nhắc để làm gì, thiết tưởng chỉ đau lòng cho Phật giáo trước thời mạt pháp thêm thôi! Còn bảo Thục Vũ cố chấp ư!? Nếu Thục Vũ cố chấp thì đã không dối lòng khi cầm mic bênh vực cho HT Thích Chánh Lạc về bản án sách nhiễu tình dục mà tòa án Denver đã phán quyết.

Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa quý vị,

Suốt cả hơn thập niên qua, vợ chồng Nguyên Nguyên cũng như chị Tuệ Kiếm và LLCSCHPG, vì đại sự của GHPGVNTN đã giữ một thái độ im lặng, nhưng qua sự việc HT Thích Chánh Lạc chính thức mời những tên đánh phá GHPGVNTN Phạm Hoàng Vương, Bảo Quốc Kiếm về chùa Như Lai, đã là một hành động chà đạp niềm tin, công khai thách thức Phật tử và bôi bẩn GHPGVNTN trong và ngoài nước nữa, vì thế, bắt buộc vợ chồng Nguyên Nguyên và chị Tuệ Kiếm phải lên tiếng! Dù biết rằng sẽ bị những người nay vẫn còn nhìn trên hình tướng cái áo Cà Sa, những người tự hào là quán được tâm người khác, nhưng vẫn không thấy được tâm chính họ, đến bây giờ vẫn còn chìm đắm trong sự u mê tăm tối như Nguyên Nguyên và Thục Vũ ngày nào, rồi đây họ sẽ chụp trên đầu Nguyên Nguyên, Thục Vũ, chị Tuệ Kiếm với đủ mọi thứ mũ khác nữa, và phải nghe với bao lời khắc nghiệt đến chướng tai, nhưng sự thật vẫn là sự thật mà người Phật tử phải biết tôn trọng, cũng là giới luật cho người con Phật phải hành trì thể hiện, để có thể đạt đến cứu cánh giác ngộ.

Buồn thay những người cư sĩ tại gia như Nguyên Nguyên còn biết đến giá trị của sự thật, nhưng “Ngài Phật Sống” Thích Chánh Lạc của Nguyên Nguyên một thời, lại sợ hãi sự thật, để rồi thực hiện đủ mọi thủ đoạn xảo quyệt thế gian hầu che dấu, và triệt tiêu những ai dám nói lên sự thật. Thục Vũ, Nguyên Nguyên vì biết quá nhiều sự thật về Ngài, nên đã trở thành nạn nhân và khi Thục Vũ gia nhập tổ chức LLCSCHPG là thời gian bị đánh phá khốc liệt nhất ; Ông Võ Văn Ái cũng vì nói lên sự thật trong một buổi họp với chư Tăng: HT Thich Chánh Lạc và Cộng Đồng Phật Giáo chùa Như Lai phải bồi thường 4 triệu 8 Mỹ kim cho gia đình ông Hồ Văn Ngộ về tội vu khống và sách nhiễu tình dục. Thật vậy, Nguyên Nguyên có đầy đủ tài liệu, theo Án tòa, 52.5% tổng số tiền to lớn này, được trích ra bồi thường riêng cô Hồ Thị Thi về sự thiệt hại vu cáo và xâm phạm tình dục lúc cô Hồ Thị Thị còn bé xíu năm 14 tuổi. Chính sự thật tỏ bày này, để rồi ông Võ Văn Ái cũng đã  trở thành nạn nhân của sự đánh phá từ đám đệ tử “Ngài Phật Sống” suốt gần 2 năm qua; Và biết bao nhiêu những nạn nhân khác nữa lên tiêng về mặt thiếu đạo đức của “Ngài” Chủ tich VPII Thích Chánh Lạc đã phải mang cái tội là Việt gian, Giáo gian đánh phá GHPGVNTN, điển hình  bức Tâm Thư tố giác HT Thich Chánh Lạc đã chà đạp niềm tin Phật tử và phản bội GHPGVNTN; Bằng chứng Audio Cư sĩ Không Vĩnh đã phản đối BQK, PHV hiện diện tại chùa Như Lai Phật Đản 2013, do Phật tử Denver nói lên sự thật đã bị chụp mũ là đánh phá Giáo Hội.

Trước vấn nạn đất nước, đạo pháp suy đồi cùng cực dưới ách nạn Cộng sản, người Phật tử chúng ta cần phải để tâm quán chiếu, hầu có thể nhận thức rõ được những kẻ buôn thần, bán thánh, lợi dụng chiêu bài chống cộng, mang danh nghĩa người Trưởng tử Như Lai, chức sắc trong Giáo Hội làm ô uế một Giáo Hội truyền thừa của lịch đại tổ sư. Vì thế, Tâm Thư của Nguyên Nguyên không gì hơn:

- Thỉnh cầu Chư Đại Tăng Lãnh đạo GHPGVNTN hoan hỉ cứu xét, lắng nghe nguyện vọng của người Phật tử Denver ngày nay về bức thư viết từ tâm thành của Đạo hữu Ngô Thị Loan.

- Mong cầu HT Thích Chánh Lạc hãy quay về với chánh pháp cho chúng sinh bớt khổ. Đối với những đám đệ tử đánh phá GHPGVNTN, HT Thích Chánh Lạc cũng nên có một thái độ dứt khoát bằng một thông cáo khai trừ. Nếu HT Thích Chánh Lạc còn tiếp tục liên hệ với đám vô đạo đó, thì hay nhất HT Thích Chánh lạc nên từ nhiệm chức vụ Chủ tịch VPII để thanh tịnh hóa Giáo Hội.

- Quý Cư sĩ Phật tử hiện còn nhìn qua hình tướng trên cái áo Cà Sa, xin hãy tĩnh tâm dành một chút thời gian truy cứu sự thật về tình trạng sư cô Viên Nguyện xẩy ra tại chùa Như Lai ngày nay, chứ đừng như Nguyên Nguyên khi nghĩ đến hai cô Hồ Thị Thu, Hồ Thị Thi, mà tâm tư Nguyên Nguyên đến nay vẫn còn bị dày vò, vì các cô ấy là những nạn nhân đau thương của HT Thích Chánh Lạc, mà khi xưa Nguyên Nguyên cũng chỉ nhìn về hình tướng đã nghĩ sai lầm về họ.

Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nguyên Nguyên
May 30.2013


Tieudietcs:
Ohh My God!!!  Oh My God!!!
 
Sao dda^y Ha.t Na('ng...Ye^u, TNHH, NS DDa`m Ba?o Kie^'m???  dda^y la` nhu*~ng gi` ca'i LLCSCHPG vie^'t ra dda^'y nhe'!!!  O^i...bao nhie^u na(m nay do^'i lo`ng dde^? ba?o ve^. cho ca'i Ta` Dda.o mo^.t ca'ch mu` qua'ng thi` trong lo`ng no' bo^'c cha'y nhu* the^' dda^'y!!! 
 
Nhu*ng ma` ne` nguyen nguyen!!!  To^.i cu?a bo.n cho' ma' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang co`n na(.ng ho*n ga^'p nga`n la^`n dda^'y nhe'!!!  DDi mo^.t cha(.ng ddu*o*`ng ro^`i ma` co`n chu*a tha^'y a'nh sa'ng ddu*o*`ng ha^`m dda^u nhe'!!!  But there is light at the end of the tunnel!!!
 
Mo^.t la^`n nu*~a!!! Xin tri'ch ra mo^.t ddoa.n cu?a ba`i vie^'t lu'c tru*o*'c!!!
 
"Pha^.t La`nh va` Ma A'c la` the^' dda^'y cu. non Go'p Gio' va` bo.n dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN chu'ng ba^y!!! Con ddu*o*`ng TA` DDa.o Gian A'c Ma Qui? se~ thie^u hu?y chu'ng ba^y...ddo^'t cha'y chu'ng ba^y da^`n da^`n ngay trong lo`ng trong ta^m chu'ng ba^y!!! It will consume and destroy you slowly from the inside!!! Ca`ng Cho^'ng Ddo*? bao che cho To^.i A'c thi` no' ca`ng gie^'t che^'t ca`ng le. ca`ng the^ tha?m!!! DDA.O=Con Ddu*o*`ng=Le~ So^'ng la` the^' dda^'y!!! DDinh QUANG Anh Tha'i va` Vu~ QUANG Ninh cu~ng the^'!!! Nhu*~ng linh ho^`n dda~ che^'t oan u*'c kia dda~ no'i gi` vo*'i DDinh Quang Anh Tha'i, Vu~ Quang Ninh dda^'y??? Ha`ng nga`n ha`ng tra(m nga`n linh ho^`n che^'t oan u*'c du*o*'i dda'y bie^?n cu~ng la` nhu*~ng na.n nha^n cu?a bo.n ngu do^'t cho' ma' CS Vi.t Gian dda~ ke'o DDinh Quang Anh Tha'i sang vu`ng bie^?n DDo^ng no*i nhu*~ng linh ho^`n che^'t oan u*'c ddang ga`o the't trong lo`ng dda^'t, du*o*'i lo`ng bie^?n kia dde^? nha('n go*?i gi` vo*'i DDinh Quang Anh Tha'i va` nhu*~ng ke? tie^'p tay la`m tay sai cho ke? a'c???"
 
tieudietcs!!!
 
P.S. Chu'ng ba^y cha.y ddi dda^u??? Ma` AI cho chu'ng ba^y cha.y???
 
Tie^u Die^.t Co^.ng Sa?n!!!
 
Gie^'t cha(?ng tha mo*'i la` tha`nh vie^.c!
Che'm cha(?ng nu*o*ng mo*'i die^.t qui? ru*`ng! 
Quye^'t ta^m tie^'n bu*o*'c cha(?ng ngu*`ng!
DDa^`u tra^u ma(.t ngu*.a kho' mu*`ng Ky` Ba!!!Ohh My God!!!  Oh My God!!!
 
Sao dda^y Ha.t Na('ng...Ye^u, TNHH, NS DDa`m Ba?o Kie^'m???  dda^y la` nhu*~ng gi` ca'i LLCSCHPG vie^'t ra dda^'y nhe'!!!  O^i...bao nhie^u na(m nay do^'i lo`ng dde^? ba?o ve^. cho ca'i Ta` Dda.o mo^.t ca'ch mu` qua'ng thi` trong lo`ng no' bo^'c cha'y nhu* the^' dda^'y!!! 
 
Nhu*ng ma` ne` nguyen nguyen!!!  To^.i cu?a bo.n cho' ma' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN A^'n Quang co`n na(.ng ho*n ga^'p nga`n la^`n dda^'y nhe'!!!  DDi mo^.t cha(.ng ddu*o*`ng ro^`i ma` co`n chu*a tha^'y a'nh sa'ng ddu*o*`ng ha^`m dda^u nhe'!!!  But there is light at the end of the tunnel!!!
 
Mo^.t la^`n nu*~a!!! Xin tri'ch ra mo^.t ddoa.n cu?a ba`i vie^'t lu'c tru*o*'c!!!
 
"Pha^.t La`nh va` Ma A'c la` the^' dda^'y cu. non Go'p Gio' va` bo.n dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a GHPGVNTN chu'ng ba^y!!! Con ddu*o*`ng TA` DDa.o Gian A'c Ma Qui? se~ thie^u hu?y chu'ng ba^y...ddo^'t cha'y chu'ng ba^y da^`n da^`n ngay trong lo`ng trong ta^m chu'ng ba^y!!! It will consume and destroy you slowly from the inside!!! Ca`ng Cho^'ng Ddo*? bao che cho To^.i A'c thi` no' ca`ng gie^'t che^'t ca`ng le. ca`ng the^ tha?m!!! DDA.O=Con Ddu*o*`ng=Le~ So^'ng la` the^' dda^'y!!! DDinh QUANG Anh Tha'i va` Vu~ QUANG Ninh cu~ng the^'!!! Nhu*~ng linh ho^`n dda~ che^'t oan u*'c kia dda~ no'i gi` vo*'i DDinh Quang Anh Tha'i, Vu~ Quang Ninh dda^'y??? Ha`ng nga`n ha`ng tra(m nga`n linh ho^`n che^'t oan u*'c du*o*'i dda'y bie^?n cu~ng la` nhu*~ng na.n nha^n cu?a bo.n ngu do^'t cho' ma' CS Vi.t Gian dda~ ke'o DDinh Quang Anh Tha'i sang vu`ng bie^?n DDo^ng no*i nhu*~ng linh ho^`n che^'t oan u*'c ddang ga`o the't trong lo`ng dda^'t, du*o*'i lo`ng bie^?n kia dde^? nha('n go*?i gi` vo*'i DDinh Quang Anh Tha'i va` nhu*~ng ke? tie^'p tay la`m tay sai cho ke? a'c???"
 
tieudietcs!!!
 
P.S. Chu'ng ba^y cha.y ddi dda^u??? Ma` AI cho chu'ng ba^y cha.y???
 
Tie^u Die^.t Co^.ng Sa?n!!!
 
Gie^'t cha(?ng tha mo*'i la` tha`nh vie^.c!
Che'm cha(?ng nu*o*ng mo*'i die^.t qui? ru*`ng! 
Quye^'t ta^m tie^'n bu*o*'c cha(?ng ngu*`ng!
DDa^`u tra^u ma(.t ngu*.a kho' mu*`ng Ky` Ba!!!
.

No comments: