Saturday, December 26, 2009

Tuan Phan- Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là Giáo Hội xấu xa nhất thế giới.

Đúng 100%! Phật Giáo là tôn giáo tốt nhất thế giới. NHƯNG, lại chữ nhưng quái ác:

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là Giáo Hội xấu xa nhất thế giới.

Vì Giáo Hội nầy là sào huyệt của bọn Giặc Thầy Chùa từ khi Hồ tặc rời hang...Pác Bó, thâu nhận tên Diệp Trương Thuần làm đồ đệ với nickname là thích Đôn Hậu! Vì Giáo Hội nầy là "CON THUYỀN DANH LỢI", chuyên cung cấp danh lợi và luôn cả...tình cho các đồng chí ngồi đồng thuyền như lời thú nhận của đương kim thuyền trưởng Quảng Độ!

Sau nầy, tên cán bộ CS mặc áo CS Diệp Trương Thuần aka thích Đôn Hậu lên tới chức Đệ 3 Tăng Thống Giáo Hội PGVNTN. Hắn tịt, giao Giáo Hội lại cho đồng chí đàn em là Lê Đình Nhàn aka thích Huyền Quang. Tên nầy tịt, giao Giáo Hội PGVNTN cho đồng chí rậm râu thưa tóc là Đặng Phúc Tuệ, aka thích Quảng Độ....

Có cần chứng minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lại là Giáo Hội tồi tệ nhất thế giới ? Nội quyển “Biến động Miền Trung” của Liên Thành thôi cũng là bản án thế kỷ dành cho bọn Giặc Thầy Chùa này rồi!

Nội nhìn ảnh Quảng Độ râu tóc, nhìn hai thùng phước sương to kền trứơc chánh điện tiệm nhang Thanh Minh ở Phú Nhuận Saigon, nhìn Pháp sư Niên Trưởng Giác Đức có vợ 3 con....

Nhìn dâm tăng Chánh Lạc bóp vú sờ mông tín nữ, nhìn Nhất Hạnh làng môn, nhìn ĐLHT Phước Huệ ngộ ái nị.... cũng đủ no con mắt rồi!

TP

No comments: