Friday, November 26, 2010

Tuan Phan -Cộng Sản Việt Nam có âm mưu XÓA SỔ hay DUY TRÌ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất?


Cộng Sản Việt Nam có âm mưu XÓA SỔ hay DUY TRÌ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất?

1- Việt Cộng đâu có …NGU mà XÓA SỔ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vì làm sao có một thích Hotel Không (?) Tánh Dâm làm nhiệm vụ thay cho nhà nước Việt Cộng bằng đô la, euro của người Việt hải ngọai như thế này? Ở Paris, tên bác sĩ Hiển Minh Phân (vì hắn chấp nhận bọn Giáo Hội “Thằng Tý” Lê Quang Liêm đổi họ Phan thành…Phân) cũng tiếp tay làm Phân (funds) của người Việt hải ngọai Hiển Minh (hiện rõ ra) trong tay của…Việt Cộng! Bởi vì VC ngu sao không control máy vụ cứu trợ nầy? Đô la hay Euro mà đổi MÌ GÓI cho dân lũ lụt ăn thì MỘT VỐN BỐN MƯƠI LỜI đấy quý vị ạ!

2- Việt Cộng đâu có …NGU mà XÓA SỔ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vì làm sao có được một “thánh” tăng Quảng Đồ (dấu huyền) hết sạch vô mình, hô hào BIỂU TÌNH TẠI GIA tiếp MA Việt Cộng tăng dân số...15 triệu mỗi năm để chống….Tàu xâm lược!

Do đó, muôn năm tới Việt Cộng mới…xóa sổ GH/PGVNTN! Phải để GH/PGVNTN làm “đối trọng” chân trong nước với Giáo Hội “quốc doanh”, chân nước ngòai thu đô la, euro giúp Việt Cộng!

Đó cũng là trường hợp y chang với Giáo Hội “Thằng Tý” Lê Quang Liêm mấy chục năm nay “đấu tranh một mất tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, một còn Lê Quang Liêm”, với Việt Cộng và “đấu tranh tới người tín đồ PGHH cuối cùng”… KHÔNG PHẢI là Lê Quang Liêm! Vì vậy Võ Văn Sáu từng tố cáo Giáo Hội “Thằng Tý” Lê Quang Liêm đấu tranh…cuội trên báo Góp Gió vậy!

Việt Cộng bắt chước Mỹ, đã làm LỄ TẠ ƠN hai nhân vật thích Quảng Đồ và Lê Quang Lờ về công lao làm đóng vai xuất sắc đấu tranh…cuội dúi đô la cho chúng!

Tuấn Aet Phan

(*) Giáo Hội “Thằng Tý” Lê Quang Liêm: Sẽ giải thích tại sao gọi như vậy trong một bài khác!
Thi'ch Kho^ng Ta'nh mang hia ddo^.i ma?o la`m le^~ ta'ng cho te^n gie^'t ngu*o*`i kho^ng go*'m tay la` cu HOA`NG Minh CHI'NH aka Tra^`n Ngo.c Nghie^m dda^'y!!! di~ nhie^n la` tru*o*'c ddo' thi` tha(`ng dda^`u so? cho' ma' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a Qua?ng Ddo^. aka DDa(.ng Phu'c Tue^. dda~ QUY? Y cho Tra^`n Ngo.c Nghie^m ro^`i!!!
It's ironic that Ma(.t thiu Tra^.n takes off his hat to Venerable Monk Thi'ch Kho^ng Ta'nh, while Venerable Thi'ch Kho^ng Ta'nh puts the hat on his own head!!!

Fanxico Tran <vneagle_11@yahoo.com>
My hat off to Venerable Monk Thích Không Tánh.
Hoan hô TT Thích Không Tánh !!
Dối với tôi: bên GHPGVNTN tôi mến mộ 3 vị nầy nhất: Tăng Thống Thích Tịnh Khiết; Hòa Thượng Thích Tâm Châu và Thượng Tọa Thích Không Tánh.
Tôi mong moãi sau nầy, khi mà TT Thích Quãng Dô "siêu thoát", TT Thích Không Tánh sẽ "lèo lái" con thuyền GHPGVNTN dang bị chòng chành bỡi làn sóng csVN.
Tôi thật sự ngưỡng mộ và rất cãm dộng khi thấy Thầy TKT bôn ba đó dây, hết cứu trợ TPB/VNCH rồi dến cứu giúp dồng bào Miền Trung Lân cãnh lũ lụt.
My hat off to Venerable Monk Thích Không Tánh.

<<<>>>


Hoà Thuợng Thích Không Tánh Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Quãng Trị Ngày 25 tháng 11 2010
Lê Thị Kim Thu thực hiện từ Quảng Trị

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/modules.php?name=News&file=article&sid=6027


Lúc 11 giờ trưa ngày 25-11-2010 Hoà Thượng Thích Không Tánh từ Chùa Liên Trì Thành Phố Sài Gòn ra tận nơi cứu trợ cho dân nghèo 2 xã : Xã Giao Hải và Xã Trung Giang Tỉnh Quảng Trị 200 phần quà mỗi phần quà gồm : 200.000 đồng và 1 thùng mì. Ngoài ra còn phát sinh thêm 1.300.000 đồng cho 13 người đến muộn !

No comments: